Εισηγήσεις Κατσέλη στο συνέδριο του ΟΟΣΑ


Την ανάγκη ενίσχυσης της οικογένειας μέσω της ανακατανομής πόρων τόνισε η υπουργός Εργασίας, Λούκα Κατσέλη, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ετήσιας διήμερης υπουργικής συνόδου του ΟΟΣΑ.


Η υπουργός, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της στην ομάδα εργασίας όπου ήταν εισηγήτρια, με τίτλο "Γονικές επιλογές με στόχο την ευημερία του παιδιού", υπογράμμισε ακόμη το υψηλό ρίσκο της παιδικής φτώχειας, καθώς οι δαπάνες για τη στήριξη της οικογένειας δεν ξεπερνούν το 1,57% του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, η κ. Κατσέλη, επεσήμανε ότι η υποστήριξη της οικογένειας είναι αναγκαία και ιδιαίτερα των παιδιών στην προσχολική ηλικία μέσω κατάλληλων υποδομών, βρεφονηπιακών σταθμών και προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, παιδικής φροντίδας και βοήθειας στο σπίτι. Για την πιο αποτελεσματική διασύνδεση και ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της γυναίκας, πέρα από τις άδειες μητρότητας και πατρότητας, οι οποίες για τη χώρα μας είναι επαρκείς, απαιτείται αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων για το ποιοί και πώς κάνουν χρήση των παροχών αυτών.

Η Υπουργός τόνισε ακόμα την ανάγκη μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, προσθέτοντας ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις φτάνουν το 24,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ, μια επίδοση κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης των 27. Είναι σημαντικό, ανέφερε επίσης η Υπουργός, να υπάρξει αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω καλύτερης στόχευσης, καλύτερης κατανομής δαπανών, αλλά και αποτελεσματικότερη μεταβίβαση σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Η αναμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής συνοψίζεται σε πέντε βασικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται το 2010 και το 2011. Πρόκειται για την υλοποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, τη στήριξη της εργασίας, την προώθηση προγραμμάτων απασχόλησης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για νέους και γυναίκες και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Σύντομα, ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Εσωτερικών θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για την αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων με πλήρη καταγραφή δικαιούχων και κοινωνικών μεταβιβάσεων, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2011.