ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ

Την διόγκωση του δημόσιου τομέα, για χάρη μικροκομματικών συμφερόντων, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες και δεσμεύσεις, αποκαλύπτει με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, καταγγέλλοντας συγχρόνως πως αντί να συμμαζεύεται το κράτος, γίνονται περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.
Σύμφωνα με τον βουλευτή, από τον Νοέμβριο του 2009 η κυβέρνηση μέσα από τους νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις έχει συστήσει:α) 41 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Νομικά Πρόσωπα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες,) 386 Γενικές Διευθύνσεις και Τμήματα (325 μόνο οι Διευθύνσεις Ιθαγένειας του «Καλλικράτη» στους δήμους),γ) 11 Αυτοτελή Γραφεία,δ) 2 Ανεξάρτητες Αρχές,ε) 3 Ινστιτούτα,στ) 701 Συμβούλια, τα περισσότερα στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»,ζ) 165 Συμπαραστάτες του Δημότη,η) 13 Περιφερειακούς Συμπαραστάτες του Δημότη,θ) 7 Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών,ι) Πάνω από 1326 αμειβόμενες επιτροπές καικ) 325 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.«Όπως μάλιστα αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα», προσθέτει ο κ. Οικονόμου, «μέσα σε 18 μήνες έχουν συσταθεί περίπου 8000 νέες θέσεις στο ελληνικό δημόσιο, πολλές εκ των οποίων καλύπτονται χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ. Μάλιστα στις σχετικές αποφάσεις που έρχονται στην Βουλή δεν προσδιορίζεται σχεδόν ποτέ το μισθολογικό κόστος της κάθε ρύθμισης ούτε βέβαια προσδιορίζεται ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που δημιουργεί η κυβέρνηση εξυπηρετώντας πολλές φορές τους κομματικούς της φίλους».