ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Ασύµφορη γίνεται πλέον η προσφυγή φορολογουµένων στα δικαστήρια για την επίλυση διαφορών τους µε την Εφορία, από οφειλές ΦΠΑ και φόρου ακινήτων µέχρι ποινές για τέλη χαρτοσήµου, φόρο ασφαλίστρων, ακόµη και για απλήρωτες εισφορές...
αγροτών προς τον ΕΛΓΑ. Για να επιλύσει δικαστικά κάποιος µια φορολογική διαφορά, κι εφόσον δεν επιθυµεί τον συµβιβασµό µε τον φοροελεγκτή, θα πρέπει στο εξής να προκαταβάλει το50% του οφειλόµενου φόρου αντί του 25% πριν από την ψήφιση του τελευταίουφορολογικού νόµου τον Μάρτιο. Το µέτρο αποσκοπεί στο να φρενάρει τη βιοµηχανία προσφυγών που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, αφού ήδη ξεπερνούν τις 100.000 για φορολογικές υποθέσεις που εκκρεµούν µόνο στα τρία µεγάλα Πρωτοδικεία Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ το φθινόπωρο πρόκειται να εκδικαστούν αιτήσεις που κατατέθηκαν το... 2004. Το νεώτερο, σύµφωνα µε την εγκύκλιο που εστάλη από το υπ. Οικονοµικών στις εφορίες την περασµένη εβδοµάδα, είναι ότι το µέτρο εκτός από τις γενικές παραβάσεις (µη απόδοση ΦΠΑ, φόρου εισοδήµατος, φόρου ακινήτων κ.λπ.) εφαρµόζεται και για διαφορές που αφορούν ειδικές φορολογίες, όπως: 1. Τέλη χαρτοσήµου 2. Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων 3. Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ 4. Φόρο Κύκλου Εργασιών 5. Φόρο ασφαλίστρων 6. Ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων 7. Τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος συνδροµητών καρτοκινητής 8. ∆ικαίωµα του ∆ηµοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνα 9. Ειδικό φόρο εισιτηρίων κινηµατογράφων 10. Εισφορά επί εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων 11. Πρόστιµο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασµένων τραπεζιών χωρίς καταβολή νόµιµου τέλους (καταστήµατα µε ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια) 12. Ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας 13. Ειδικό φόρο ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 14. Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραποµπή στη φορολογία εισοδήµατος ή του ΦΠΑ. Με λίγα λόγια, αν για παράδειγµα ένας αγρότης έχει φορολογικές διαφορές µε τον ΕΛΓΑ, επειδή δεν έχει καταβάλει τις εισφορές του, και θέλει να προσφύγει στα δικαστήρια, θα του βεβαιωθεί το 50% των φόρων που θα κληθεί να καταβάλει. Το µέτρο ισχύει αναδροµικά για φόρους που η εφορία έχει βεβαιώσει από τις 31 Μαρτίου και µετά, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Υπενθυµίζουµε ότι το ποσοστό προβεβαίωσης 50% του οφειλόµενου φόρου ισχύει τόσο για διαφορές γύρω από τον ΦΠΑ όσο και για παραβάσεις γύρω από ακίνητα (φόροι κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.). Το ποσό που βεβαιώνεται εισπράττεται σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις, όχι κάτω των 500 ευρώ η καθεµία (εκτός της τελευταίας), αντί των 300 ευρώ παλαιότερα.