ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΛΠΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

Από "Τα Ν'εα"
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥΚύκλωµα τοκογλύφων µε θύµατα δεκάδες νοικοκυριά έφερε στο φως έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Οι επιτήδειοι αυτοί εκµεταλλεύονται την ανάγκη αρκετών νοικοκυριών για µετρητά και την αδυναµία τους να καταφύγουν στις τράπεζες για δανεισµό, είτε επειδή δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις είτε γιατί είναι υπερχρεωµένα. ∆ιαφηµίζουν τις υπηρεσίες τους µέσω αγγελιών αυτοκόλλητων σε τοίχους και κολόνες ακόµα και µέσω του ∆ιαδικτύου. Κλείνουν ραντεβού σε καφενεία ή καφετέριες και η συνήθης διαδικασία που ακολουθούν για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, καθώς πλέον οι τράπεζες δεν εκδίδουν νέες κάρτες, είναι να ξεµπλοκάρουν µε... ταχυδακτυλουργικό τρόπο πιστωτικές κάρτες που έχουν εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια, στη συνέχεια να τις χρεώνουν µε αγορές συνήθως από αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών µε ποσά που φτάνουν ακόµα και τα 150.000 ευρώ, να δίνουν τα µισά χρήµατα ή και λιγότερα στους απεγνωσµένους κατόχους καρτών, και να κρατούν για λογαριασµό τους τα προϊόντα που έχουν αγοράσει τα οποία και µεταπωλούν στη µαύρη αγορά αφήνοντας το σύνολο του χρέους για τους κατόχους των καρτών.
Η ΕΡΕΥΝΑ του Συνηγόρου του Καταναλωτή Ευάγγελου Ζερβέα αποκάλυψε ότι δρουν περί τα 300 κυκλώµατα σε όλη την Ελλάδα µε πιθανή συνέργεια υπαλλήλων τραπεζών και εµπορικών καταστηµάτων που διευκολύνουν τους τοκογλύφους. Σύµφωνα µε τον Συνήγορο, η έρευνα πραγµατοποιήθηκε ύστερα από σηµαντικό αριθµό καταγγελιών που δέχθηκε το προηγούµενο διάστηµα. Μάλιστα, επί του θέµατος αυτού έχει επιληφθεί και η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η οποία εκτός από καταγγελίες που έστειλε στον εισαγγελέα ζήτησε και τη συνεργασία της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών.Οι διαπιστώσεις της έρευνας για τη λειτουργία αυτών των κυκλωµάτων είναι τόσο σοβαρές για την επέκταση της παρανοµίας στην ελληνική επικράτεια, ώστε οδήγησαν την ανεξάρτητη Αρχή στην εσπευσµένη παραποµπή της υπόθεσης στη ∆ικαιοσύνη µε το αίτηµα της διερεύνησης των αδικηµάτων, όχι µόνο της τοκογλυφίας αλλά και άλλων, όπως απάτη, φοροδιαφυγή κ.λπ.Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισηµαίνει ότι σε καµία περίπτωση αυτά τα «γραφεία» δεν αποτελούν νόµιµα αδειοδοτηµένους φορείς παροχής πιστώσεων, ενώ έχει διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο στην προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθη νών Ελ. Ράικου, µε το ερώτηµα της διερεύνησης διάπραξης του αδικήµατος τής κατ’ επάγγελµα τοκογλυφίας και έχει ήδη εκδοθεί σχετική παραγγελία προς το Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής προκειµένου να ταυτοποιηθούν οι κάτοχοι των σταθερών και κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων που αναφέρονται ως στοιχεία επικοινωνίας των συγκεκριµένων «γραφείων» και να κινηθούν οι δέουσες διαδικασίες εις βάρος τους. Πάντως, αξιοσηµείωτο είναι πως, πέραν της άµεσης χορήγησης µετρητών, τα «γραφεία» αυτά διαφηµίζουν και την παροχή αµιγώς τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως: ρύθµιση, διακανονισµό, πάγωµα και συγκέντρωση οφειλών, χορήγηση νέων πιστώσεων, αναχρηµατοδότηση δανείων, ακόµη και αύξηση πιστωτικών ορίων