ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
 
«Η κατάργηση του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποτελεί μια ακόμα αρνητική εξέλιξη για την Ελληνική Ναυτιλία. Δυστυχώς, ακόμα και αυτές τις κρίσιμες ώρες, ο συγκεκριμένος πολύ βασικός, ισχυρός πυλώνας της οικονομίας μας δεν τυγχάνει της προσοχής που πρέπει, υποβιβάζεται και περιορίζεται ξανά υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει ξεκάθαρα ταχθεί υπέρ της σύστασης ανεξάρτητου και ισχυρού Υπουργείου Ναυτιλίας καθώς ο σημαντικότατος αυτός κλάδος για την εθνική μας οικονομία χρειάζεται έναν ενιαίο και αυτόνομο διοικητικό φορέα. Είναι δεδομένο ότι η Ελληνική Ναυτιλία έχει σημαντικότατη συνεισφορά και μερίδιο στην εθνική μας οικονομία και ως εκ τούτου, κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία οφείλει να υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξή της και όχι τον περιορισμό της».