ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PSYCONSULT - LEONARDO DA VINCI


Θέμα Εργαστηρίου: “Διαχείριση Επικοινωνίας και Αντιμετρώπιση    Συγκρούσεων – Μεθοδολογία’’

Κυριακή 26/06/2011

Άφιξη των συμμετεχόντων στην Αθήνα, Ελλάδα
Ταξίδι στην Πάτρα.
Ξενοδοχείο Poseidon Palace (www.poseidon-hotels.gr)

Δευτέρα
27/06/2011
09.00 – 09.30   Συνάντηση συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο -                              
                         Καλωσόρισμα.
09.30 – 10.00   Γνωριμία Συμμετεχόντων
10.00 – 10.15   Παρουσίαση του Προγράμματος της Συνάντησης
                         από την Κυριακή Βαμβακά, Πρόεδρος του Αχαϊκού
                         Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων &
                         Συντονίστρια Ευρωπαικών Προγραμμάτων

10.15 – 10.30   Παρουσίαση των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής
                         στα Λύκεια της Αχαΐας (συγκρούσεις στην οικογένεια,
                         συγκρούσεις στο σχολείο), από την Ισαβέλλα
                           Μάλλια & Μαρία Σκλήρη, Σύμβουλοι  
                          Σταδιοδρομίας στα
                          Λύκεια της Αχαΐας.

10.30 - 11.00     Διαδραστικό Εργαστήριο από τον
                         Κώστα Παπαχριστόπουλο,
                         Ψυχολόγος (Υποψήφιος Διδάκτωρ), με θέμα:
                         ‘‘Επικοινωνία και Συγκρούσεις: Θέματα και
                          Μεθοδολογία’’,

11.00 –11.30    Διάλειμμα - καφέ

11.30 - 12.00    Διαδραστικό Εργαστήριο - Συνέχεια

12.00 – 13.00   Παρουσίαση καλών πρακτικών από τους
                         συμμετέχοντες

13.00 – 14.00   Γεύμα

16.00 – 17.00   Παρουσίαση καλών πρακτικών από τους
                         συμμετέχοντες
                       
17.00                 Συζήτηση


Tuesday
28/06/2011

09.30 – 11.00  Συζήτηση για την τελική έκθεση 
                        αξιολόγησης, τα τελικά προϊόντα,
                        Διάδοση - Αξιολόγηση - Αξιοποίηση του 
                        Προγράμματος
                         
                           
11.00 – 18.00  Επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία

20.00                Δείπνο
Wednesday 29/06/2011

Αναχώρηση  Συμμετεχόντων

         

Συμμετέχοντες


1. Carriere club, Vienna – Austria   Coordinator of the project
2. Achaia Adult Education Institute, Patras – Greece
3. OAKE Europe, Manchester- Uk
4. Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, Rzeszów - Poland
5. Focusconcept GmbH,  Berlin - Germany
Κυριακή Βαμβακά – Χριστοδουλοπούλου
Πρόεδρος
Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων