Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ!ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΠρος τελική λύση για την κρίση χρέους της Ελλάδας οδηγείται η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η λύση που προκρίνεται έχει σύνθετο χαρακτήρα και ενδεχομένως οδηγεί σε "επιλεκτική χρεοκοπία" την ελληνική οικονομία, ωστόσο εξετάζονται τρόποι με τους οποίους αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί.
Η μεγάλη ώρα για την  κρίση του Ελληνικού χρέους- Σχέδιο Μάρσαλ για την ανάπτυξη  Όλη η προσοχή στραμμένη στη Σύνοδο κορυφής Σύμφωνα με το προσχέδιο 14 σημείων του Συνοδου Κορυφής, που έχει διαρρεύσει, προβλέπονται τα εξής:
Η διάρκεια των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τον προσωρινό μηχανισμό διάσωσης, το EFSF, θα επιμηκυνθεί από τα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη, ενώ τα νέα δάνεια θα φέρουν μικρότερο επιτόκιο 3,5%.

Το EFSF θα μπορεί επίσης να παρεμβαίνει προληπτικά στην δευτερογενή αγορά, δηλαδή να επανοράζει ομόλογα, σύμφωνα με το προσχέδιο, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη για την υλοποίηση ενός «Σχεδίου Μάρσαλ» για την Ελλάδα που θα περιλαμβάνει επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση την οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα.

Σήμερα, ο EFSF μπορεί να αγοράζει δημόσιο χρέος μόνον από την πρωτογενή αγορά, δηλαδή απευθείας από τα κράτη κατά την έκδοση των ομολόγων τους.

«Ο χρηματοοικονομικός κλάδος έχει εκδηλώσει την προθυμία του να στηρίξει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσω σειράς επιλογών (ανταλλαγή χρέους, μετακύλιση και επαναγορά) με όρους δανεισμού αντίστοιχους με αυτούς της στήριξης από τους δημόσιους φορείς και με εξασφαλίσεις», αναφέρεται επίσης στο προσχέδιο.

Το νέο πακέτο βοήθειας θα περιλαμβάνει και τον όρο των εγγυήσεων, θα προβλέπει τρεις επιλογές για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα (επαναγορά χρέους, μετακύλιση και ανταλλαγή), ενώ ο EFSF θα μπορεί να χορηγεί κεφάλαια στις τράπεζες μέσω δανείων σε κυβερνήσεις, ακόμη και χωρών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επίσης, θα δίνει «προληπτικά» δάνεια σε κράτη, χωρίς να περιμένει πρώτα να κλείσουν οι αγορές για τα συγκεκριμένα κράτη.

Το κόστος της στήριξης των ελληνικών τραπεζών υπολογίζεται στα 25 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΤ θα δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο με χρήματα από τον EFSF και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν έως εγγύηση για όσο καιρό η Ελλάδα είναι στο -προσωρινό- καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας».

Η λύση που προκρίνεται προβλέπει την επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά μέσω του EFSF (προσωρινός Μηχανισμός Στήριξης), την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των τίτλων που κατέχουν οι τράπεζες για 15 έως 30 χρόνια, την ανταλλαγή με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας και τη μείωση του επιτοκίου στο 3,5%.

Στην περίπτωση ενεργοποίησης αυτής της λύσης, οι οίκοι αξιολόγησης αναμένεται να κατατάξουν την ελληνική οικονομία στην κατηγορία "selective default (επιλεκτική χρεοκοπία)".

Απ' ό,τι φαίνεται, η σκληρή στάση Τρισέ εκάμφθη και η ΕΚΤ θα αποδεχθεί αυτό το ενδεχόμενο- σύμφωνα δε με πληροφορίες υπάρχει η πιθανότητα να δοθούν εγγυήσεις για τα ελληνικά ομόλογα, με ομόλογα "ΑΑΑ". Αυτό είναι -πιθανότατα- και το πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να αποδέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες.

Η ελληνική αποστολή ζήτησε- επιτακτικά- εγγυήσεις ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών και θα διασφαλιστεί η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, το νέο δάνειο θα ανέρχεται σε 100 δισ. ευρώ, με τα 70 δισ. να προέρχονται από δάνεια (ΕΕ- ΔΝΤ), ενώ τα υπόλοιπα 30 δισ. από τον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικά και επενδυτικά ταμεία).

"Σχέδιο Μάρσαλ"


Το προσχέδιο προβλέπει επίσης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων να εκπονηθεί ένα νέο "σχέδιο Μάρσαλ" προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. "Καλούμε για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να επανασχεδιαστούν με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσα από ένα ευρωπαϊκό "Σχέδιο Μάρσαλ". Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλους τους απαραίτητους πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή εξαιρετικής τεχνικής συνδρομής για να βοηθηθεί η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της", σημειώνεται.