ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Στις 29 Αυγούστου θα αρχίσουν οι ανοικτές ακροάσεις για την έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στις 11 Ιουλίου, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί το πόρισμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε σήμερα ο δικηγόρος Πολύβιος Πολυβίου, που διορίστηκε ως...
μονομελής ανακριτική επιτροπή προκειμένου να καταλογίσει ευθύνες για την έκρηξη, είναι πιθανόν να προσέλθουν για να καταθέσουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και τα μέλη του γραφείου. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Δημ. Χριστόφιας ύστερα από επικοινωνία που είχαν τον πληροφόρησε ότι βρίσκεται στη διάθεσή του.
Ο Π. Πολυβίου δήλωσε ότι κάποια από τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του διαφέρουν μεταξύ τους, αν και αφορούν πρακτικά των ίδιων συνεδριάσεων, αλλά δεν ήταν σε θέση να πει προς στο παρόν αν έγινε παραποίηση εγγράφων ή όχι.