ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Καθαρά κέρδη ύψους 62 εκατ. ευρώ σημείωσε ο ΟΤΕ κατά το β’ τρίμηνο του 2011 έναντι ζημιών ύψους 61 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, τονίζει ότι πρέπει να...
βρεθεί μια λύση για το θέμα του αυξανόμενου μισθολογικού κόστους. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 1,254 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΤΕ, υπάρχει επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του κύκλου εργασιών του ομίλου, ως αποτέλεσμα των πρώτων ενδείξεων σταθεροποίησης της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνητικά επιδρά το αντίξοο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει τη σταθερή τηλεφωνία. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2011, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε ότι «Ενώ οι δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ στην Ελλάδα συνεχίζουν να υποφέρουν από έλλειψη ανταγωνιστικότητας, σε μία αγορά όπου η τιμή καθορίζει την επιλογή των καταναλωτών, στην κινητή τηλεφωνία αρχίσαμε να βλέπουμε τα αναμενόμενα πρώτα δείγματα σταθεροποίησης της αγοράς, μετά τον καταστροφικό πόλεμο τιμών του περασμένου έτους. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για ανάκαμψη, όμως ο ρυθμός της μείωσης των συνολικών εσόδων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται ικανοποιητικά οι υπηρεσίες δεδομένων κινητής. Εκτός Ελλάδας, παρατηρείται επίσης βελτίωση των συνθηκών στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, με εξαίρεση αυτών της Αλβανίας της οποίας η οικονομία είναι στενά συνδεδεμένη με της Ελλάδας.» Ο Μιχάλης Τσαμάζ, χαρακτήρισε μάλιστα ως «τροχοπέδη» για τις μελλοντικές προοπτικές του ΟΤΕ τα αυξανόμενα έξοδα μισθοδοσίας. Όπως δήλωσε «Από το 2007, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στην σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, σταθερά, ως ποσοστό των εσόδων, αποδεικνύοντας τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν οι ενέργειές μας δεν παρεμποδίζονται. Αντιθέτως, τα έξοδα μισθοδοσίας αυξάνονται σταθερά από χρόνο σε χρόνο και από τρίμηνο σε τρίμηνο, εξανεμίζοντας τα οφέλη από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του 2006 και των επόμενων ετών. Είναι αναγκαίο να βρούμε μια λύση για αυτό το θέμα, γιατί αποτελεί τροχοπέδη για τις μελλοντικές μας προοπτικές."