ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ρεπορτάζ : Έλενα Λάσκαρη
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια για ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, προχωρώντας παράλληλα σε επιμέρους διορθωτικές κινήσεις, στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 23% στην...
εστίαση, η οποία όπως δήλωσε χθες ο Ευ. Βενιζέλος θα ισχύει κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο προβλέπει συνδυαστικά κριτήρια «αλγοριθμικού χαρακτήρα» ώστε να αποκαλύπτεται ο πραγματικός κύκλος εργασιών και το πραγματικό εισόδημα. Στόχος είναι, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ,«να ισχύσουν απλοί τρόποι πλήρους και αντικειμενικής καταγραφής του συνολικού εθνικού εισοδήματος». ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Οπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, τα νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια θα βασίζονται στα στοιχεία του πόθεν έσχες, το οποίο στο εξής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα ισχύει για όλους, των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών και της ηλεκτρονικής έκδοσης και εξόφλησης τιμολογίων. Ολα αυτά θα συνεκτιμώνται και σε συνδυασμό με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια θα προσδιορίζεται το ύψος του εισοδήματος. «Αυτό έχει σχέση με το ηλεκτρονικό καθολικό πόθεν έσχες, έχει σχέση με το ηλεκτρονικό χρήμα, έχει σχέση με τον τρόπο καταβολής και είσπραξης του ΦΠΑ σε σχέση με την έκδοση των τιμολογίων και την εξόφληση των τιμολογίων» είπε ο υπουργός, αναδεικνύοντας ένα νέο σύστημα προσδιορισμού των εισοδημάτων. Στους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η ενεργοποίηση όλων των ισχυουσών διατάξεων και ενδεχομένως η ενίσχυσή τους με νέες ώστε να δημιουργείται ένα νέο δίχτυ σύλληψης της φοροδιαφυγής. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ. Με το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες, για παράδειγμα, το σύνολο των φορολογουμένων θα καλείται να δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα δηλώνονται καταθέσεις ή τοποθετήσεις σε ομόλογα για παράδειγμα, αν και τα στοιχεία αυτά μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου είναι ήδη πολύ εύκολο να βρεθούν. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και ο έλεγχος των ροών του ΦΠΑ θα αποτελούν μια άλλη ένδειξη η οποία θα αξιολογείται, όπως επίσης και η ακίνητη περιουσία του κάθε φορολογουμένου. Από τη διασταύρωση όλων των παραπάνω στοιχείων θα προκύπτει ένα ελάχιστο ύψος εισοδήματος που θα πρέπει να δηλωθεί στην Εφορία κι αν το δηλωθέν είναι χαμηλότερο από αυτό που θα προκύπτει από τις διασταυρώσεις τότε ο αντικειμενικός προσδιορισμός θα υπερισχύει και ο φόρος θα επιβάλλεται με βάση τα νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προστίθενται παράμετροι όπως το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας και η προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η περιοχή της επαγγελματικής εγκατάστασης και τα τετραγωνικά αυτής, οι αμοιβές του προσωπικού και ο αριθμός τους. Ολα αυτά θα οδηγούν με τη χρήση συγκεκριμένων μαθηματικών τύπων σε ένα ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα υπερισχύει ακόμα και έναντι των τεκμηρίων, πολύ περισσότερο δε έναντι των εισοδημάτων που προκύπτουν με βάση τον λογιστικό προσδιορισμό.