ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
Καθώς και στα Συχαινά της Πάτρας