"ΠΑΓΩΜΕΝΑ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 145,4 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ


Ρεπορτάζ : Χριστίνα Κοψίνη
(από την Καθημερινή)
Δεσμευμένους και ανενεργούς πόρους ύψους 145,4 εκατ. ευρώ, από «παγωμένα» προγράμματα κατάρτισης των οποίων το διαγωνιστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί εδώ και 25 μήνες, συνεχίζει να διατηρεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής...
Ασφάλισης παρά το έντονο ενδιαφέρον των ανέργων που συρρέουν κατά εκατοντάδες σε όποια προκήρυξη δημοσιεύεται έστω και για ελάχιστες θέσεις. Ο κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια αν δεν απορροφηθούν είναι πλέον ορατός. Στην πραγματικότητα, η αρμόδια γενική γραμματεία του υπουργείου Εργασίας που διαχειρίζεται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ παραμένει ανενεργή το τελευταίο εξάμηνο και μάλιστα σε συνθήκες αυξανόμενης ανεργίας που καθιστά πολυτέλεια την ελάχιστη καθυστέρηση.
Επιστολή επιχειρηματία
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στους 21 διεθνείς διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν από το 2001 μέχρι το 2009 ο μέσος συνολικός χρόνος -όπως σημειώνει σε επιστολή του προς τα υπουργεία επιχειρηματίας του χώρου-δεν υπερέβη τους 8 μήνες. «Η υπηρεσία σας χρειάστηκε κατά μέσο όρο 19 μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο, τη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στη συνέχεια επί 5,5 μήνες δεν έχετε κάνει καμία πράξη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.
Η υστέρηση στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικού του υπουργείου. Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του Προγράμματος σε σχέση με τον προγραμματισμό και τις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 20072010 ανέρχεται σε ποσοστό 13,48%, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2011 αυξήθηκε μόλις στο 16%. Σε σχέση με τους στόχους του Μνημονίου για το α΄ εξάμηνο του 2011 η απόκλιση καταγράφεται στο -45,23%. Η αρνητική εικόνα είναι ακόμη πιο εμφανής εάν εξεταστούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το υπουργείο κατά άξονα. Επί παραδείγματι, ο άξονας 1 του Επιχειρησιακού που αφορά στις συστημικές παρεμβάσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δύο χρόνια, εμφανίζει απορρόφηση πόρων μόλις 4,05% και ο άξονας 2 (αφορά στην προσαρμοστικότητα) έχει απορρόφηση 0,37%. Ακόμη και η απορρόφηση πόρων για την τεχνική βοήθεια δεν ξεπερνά το 1,26%. «Η μη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και η μετακύλιση των αντίστοιχων δαπανών στα επόμενα έτη θα δημιουργήσει προβλήματα χρηματοδότησης από τους πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, οι οποίοι βάσει του Μεσοπροθέσμου είναι συγκεκριμένοι και δεν μπορούν να μετακληθούν από το ένα έτος στο άλλο» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού του υπουργείου Εργασίας στο υπηρεσιακό σημείωμα που απέστειλε ήδη από τον Αύγουστο προς τον υπουργό Εργασίας και τους γενικούς γραμματείς.
Η μεγάλη καθυστέρηση και οι φήμες περί ακύρωσης των διαγωνισμών οδήγησε τον επίσημο φορέα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ να ζητήσει την παρέμβαση των κομμάτων και της ΓΣΕΕ. Επερώτηση για το ίδιο θέμα κατέθεσαν και 3 βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην επιστολή του ένας από τους μεγαλύτερους φορείς του χώρου, η «Τεχνική Εκπαιδευτική», η αποδέσμευση των προγραμμάτων που έχουν παγώσει, εκτός από την προσωρινή ανακούφιση σε 52.200 ανέργους με την καταβολή 28 εκατ. εκπαιδευτικών επιδομάτων, συνδέεται και με επιπλέον οφέλη όπως η καταβολή της κοινοτικής συνδρομής που θα αγγίξει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού, άμεσο δημοσιονομικό όφελος 14,6 εκατ. ευρώ (μέσω της προβλεπόμενης παρακράτησης 8%) αλλά και άλλων 12 εκατ. ευρώ μέσω της παρακράτησης 22,4% στα εκπαιδευτικά επιδόματα, 2,2 εκατ. ευρώ όφελος για το Δημόσιο από την επιστροφή του ΦΠΑ που προκύπτει από τις επιχειρήσεις, αμοιβές ύψους 14,6 εκατ. σε εκπαιδευτικούς, 7,5 εκατ. αμοιβές στις εταιρείες πιστοποίησης, 8 εκατ. από αμοιβές σε προμηθευτές διατροφής.