Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΗΝΥΕΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Περισσότερες από δώδεκα ισχυρές τράπεζες προτίθεται να μηνύσει η κυβέρνηση των ΗΠA, για το θέμα της «φούσκας» της αγοράς ακινήτων, η οποία οδήγησε στην πιστωτική...
κρίση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατηγορία που θα απαγγελθεί στις τράπεζες είναι η  παραποίηση των τίτλων υποθήκης.