ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


Τοποθέτηση στη Βουλή έκανε ο βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και ρύθμιση αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα ο κ. Τριανταφυλλόπουλος τόνισε τα εξής:
«Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης. Πρόκειται για δύο προβλήματα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, που επιτέλους έχουμε πολιτικό χρέος να επιλύσουμε.
Η διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πράξη, είναι δράση, είναι παιδεία είναι ανάπτυξη. Όμως σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί η προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί τροχοπέδη για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται πράγματι για μια λεπτή και δύσκολη ισορροπία, την οποία όμως είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε και να αποτελεί την πυξίδα των πολιτικών θέσεων και επιλογών μας. Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, είμαστε, όπως και σε πολλά άλλα θέματα χώρα των άκρων. Μέχρι το 1986 δεν υπήρχε κανένα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σήμερα μιλάμε για περισσότερους από 21 χιλιάδες φακέλους περιβαλλοντικών μελετών  κάθε χρόνο, όταν στη Γαλλία με σχεδόν εξαπλάσιο πληθυσμό, κατατίθενται λιγότεροι από 4 χιλιάδες φάκελοι κάθε έτος. Πρώτη παθογένεια λοιπόν η πολυπλοκότητα των διαδικασιών.
Συνεπώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η απλοποίηση αυτής της διαδικασίας, που επιτυγχάνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Μια απλοποίηση, που, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική πρέπει να ενισχυθούν και να ενταθούν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Γιατί σήμερα οι έλεγχοι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και αυτή είναι η δεύτερη παθογένεια του συστήματος. Το έργο των Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό αλλά χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Η επαρκής στελέχωση των περιβαλλοντικών ελεγκτικών μηχανισμών είναι εντελώς απαραίτητη στην περιφέρεια, όπου υπό τις αλλαγές που έχει επιφέρει το πρόγραμμα Καλλικράτης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αυτονόητο ότι όσο σημαντικός είναι ο καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων για την κάθε δραστηριότητα, εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της τήρησης αυτών.
Τρίτη παθογένεια η χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης των έργων. Γι΄αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα το νέο χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης των έργων. Και εδώ καλείται ο κρατικός μηχανισμός να κερδίσει το στοίχημα κατά της γραφειοκρατίας, ασφαλώς χωρίς εκπτώσεις σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και με συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να λειτουργεί αποτελεσματικά με στόχο η περιβαλλοντική αδειοδότηση να μην ξεπερνά τους 4-6 μήνες.
Τέταρτη παθογένεια οι χρονοβόρες διαδικασίες απόδοσης της δικαιοσύνης για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που δε λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβάτες. Απαιτείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης η επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων αυτών. Καθώς και η πιστοποίηση και είσπραξη των προστίμων με συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, για την απόδοση του δικαίου πιστεύω ότι απαιτείται εισαγγελέας με αυξημένες αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
Σε σχέση με τα αυθαίρετα, επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Είναι πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά άδικο να υπάρχουν πολίτες που αυθαιρετούν σε βάρος των νομοταγών πολιτών με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Ήρθε η στιγμή επιτέλους αυτό το φαινόμενο που αποτελεί ντροπή για το πολιτικό σύστημα και για την κοινωνία να σταματήσει. Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να δοθεί τέλος σε αυτή την αυθαιρεσία και να γίνει βεβαίως τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
Θα ήθελα τέλος, να επισημάνω ότι αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μείνει ημιτελής, με την έννοια ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια των ελεγκτικών μηχανισμών, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εφαρμογή του παρόντος νομοσχεδίου. Επιτέλους, να μην ξαναμιλήσουμε για αυθαιρεσίες στο περιβάλλον και στις κατασκευές σε αυτή τη χώρα».