ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ Ν/ΣΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, την κύρωση της σύμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της κ.ά. Σύμφωνα με την...
αιτιολογική έκθεση, σκοπός του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη θέσπιση μέτρων εξυγίανσης αυτών με στόχο την αποτελεσματικότερη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
Συγκεκριμένα, ενισχύονται οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ διευρύνονται οι περιπτώσεις διορισμού Επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και οι αρμοδιότητές του ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ιδρύματος και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοσδήποτε κίνδυνος αφερεγγυότητας.
Θεσπίζεται ακόμη η δυνατότητα επιβολής εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος συγκεκριμένων μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύματα.
Με το νομοσχέδιο κυρώνεται, επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο του EFSF, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011.