ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ


Παρατείνεται έως τις 15 Δεκεμβρίου η προθεσμία που έληγες αύριο για την υποβολή Συγκεντρικών Καταστάσεων Προμηθευτών Πελατών. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση και για τις καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης ώστε... να υποβληθούν μετά τον Οκτώβριο, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η ακριβής προθεσμία.

Επίσης, παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία που είχαν οι φορολογούμενοι στη διάθεσή τους για να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, για κάθε είδος φορολογίας.