ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΟΙΚΟΣ FITCH


Χρεοκοπία εντός της ευρωζώνης για την Ελλάδα, προβλέπει σε έκθεσή του ο οίκος Fitch.  Επισημαίνει ότι είναι σαφές πως η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν στηρίζει τις «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» ενώ δεν υπάρχει και η...
πολιτική βούληση για δημοσιονομική και πολιτική ενοποίηση.
Η αξιολόγηση της Fitch στηρίζεται στην εκτίμηση ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής για την ευρωζώνη και είναι βέβαιη πως η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει.