ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ


Γλιτώνουν έως την 31/12/2012 τα αναγκαστικά μέτρα όσοι εργοδότες - οφειλέτες εισφορών υποβάλουν αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το ΙΚΑ το μέτρο αφορά όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε...
καθεστώς ρύθμισης είτε έχουν χάσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται και στους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων). Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και φορείς του δημοσίου (ΝΠΔΔ, δημοτικές επιχειρήσεις, δημόσια σχολεία, ΝΠΙΔ κ.ά.) που οφείλουν 323 εκατ. ευρώ (σε ρύθμιση έχουν μπει οφειλές 62 εκατ. ευρώ).