ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ 900.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ


Στην επιβολή νέου τύπου αντικειμενικών κριτηρίων προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο, που ανατρέπει πλήρως το ισχύον καθεστώς φορολογίας για 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται...
να εφαρμοσθεί το 2012, προβλέπει ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα γίνεται με βάση πλέγμα κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται ακόμα και η κινητή περιουσία όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Τα υπόλοιπα συστατικά του αλγόριθμου που θα προσδιορίζει το εισόδημα θα είναι το είδος, ο χρόνος και ο τόπος άσκησης της δραστηριότητας, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, η ακίνητη περιουσία και ο τρόπος διαβίωσης καθώς και το φορολογικό ιστορικό. Το πλέγμα των νέων κριτηρίων θα αυξήσει δραστικά το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων και έτσι η συντριπτική πλειοψηφία τους, που με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σήμερα αφορολόγητοι, θα πληρώσουν φόρο.
Τέλος προωθείται η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι από ακίνητα με συντελεστή 10% - 20%.