ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ


To σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (polycystic ovarian syndrome)PCO αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη κατάσταση της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας.
Η συχνότητα του συνδρόμου είναι 5-10% στο γενικό πληθυσμό.
Είναι ένα αγνώστου-πολυεστιακής αιτιολογίας σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσμα διαταραχών της περιόδου,συνήθως του τύπου της αραιομηνορροίας, μέχρι και αμηνόρροιας .
Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου διαπιστώνονται σε ποικίλους συνδυασμούς σε άλλοτε άλλο ποσοστό των ασθενών και είναι:
Υπερινσουλιναιμία,υπερανδρογοναιμία.δασυτριχισμός,ακμή,παχυσαρκία,αυξημένες τιμές της κυκλοφορούσης ωχρινοτρόπου ορμόνης (Luteinizing Hormone) LH, πολυκυστική εμφάνιση των ωοθηκών και πιθανώς στείρωση.
Οι πρώτοι που αναφέρονται στο σύνδρομο PCO είναι οι Stein-Leventhal στην κλασική τους δημοσίευση του 1935 όπου περιγράφονται επτά περιπτώσεις ασθενών με αμηνόρροια, δασυτριχισμό ,παχυσαρκία και ευμεγέθεις λευκάζουσες , πολυκυστικές ωοθήκες.
Στο σύνδρομο των πολυκυστίκων ωοθηκών φαίνεται ότι η ωοθήκη είναι ο τόπος όπου γίνεται η εντονότερη παρέκληση της στερεοειδογενέσεως.Υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες εδραιώνουν την έκκριση υψηλών επιπέδων ανδρογόνων από την ωοθήκη σε περιπτώσεις PCO.
Τα αυξημένα ανδρογόνα είναι χαρακτηριστικό των πολυκυστικών ωοθηκών.
Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών θα μπορούσε να θεωρηθεί οικογενής κατάσταση, δεδομένου ότι παρουσιάζεται σε θήλεα μέλη της αυτής οικογένειας. και συνήθως έχουν φυσιολογικό καρυότυπο 46ΧΧ
Η χρήση των υπερήχων στη διάγνωση του συνδρόμου των πολυκυστικων ωοθηκών προσφέρει σημαντική βοήθεια.

Τα υπερηχογραφικά κριτήρια για να χαρακτηρισθούν οι ωοθήκες σαν πολυκυστικές είναι:
Α)η παρουσία πολλαπλών μικρών κυστικών σχηματισμών,τουλάχιστον 10 ανά τομή.
Β)η αύξηση του στρώματος της ωοθήκης.

Η γυναίκα με PCO πρέπει να προστατευτεί από τη συνεχή δράση των οιστρογόνων.Ο γιατρός θα χορηγήσει το κατάλληλο φάρμακο κατά περίπτωση,εκτιμώντας την κατάσταση ανάλογα με την ηλικία, τον υπάρχοντα δασυτριχισμό και την παχυσαρκία. Εάν υπάρχει δασυτριχισμός θα χορηγηθούν αντιανδρογόνα με παράλληλη αισθητική θεραπεία.
Η δίαιτα και η άσκηση στις παχύσαρκες γυναίκες με PCO έχει καλά αποτελέσματα.Η θεραπεία του PCO δεν αποβλέπει πάντα στη πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας με σκοπό την εγκυμοσύνη
Τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι:
Υπερτρίχωση(πολύ συχνά),παχυσαρκία(πολύ συχνά),διαταραχές περιόδου του τύπου της δυσλειτουργικής αιμορραγίας και της αραιομηνορροίας
(ιδιαίτερα πολύ συχνά),αύξηση του μεγέθους των ωοθηκών(συχνά),στειρότητα(συχνά).
Η τελική διάγνωση όμως δεν θα στηριχθεί μόνο στα υπερηχογραφικά ευρήματα,αλλά σε μια σφαιρική εκτίμηση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.
Ιδιαίτερα, στον χώρο μας λειτουργεί σύγχρονο εργαστήριο με έγχρωμους υπέρηχους για την διάγνωση των πολυκυστικών ωοθηκών (P.C.O).
Και τελευταίας τεχνολογίας laser για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπερτρίχωσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς.
Εμμανουήλ Κρεμμύδας
Μαιευτήρας Χειρ. Γυναικολόγος
Συνεργάτης του
www.iator.gr