ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ


Ανεξάντλητες είναι οι περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο, που προβλέπονται στο νέο μισθολόγιο. Μειώσεις έως 40% στις απολαβές υφίστανται οι υπάλληλοι των εισηγμένων ΔΕΚΟ και των τραπεζών, που υπάρχει κρατική...
συμμετοχή.

Χωρίς τέλος θα είναι οι μειώσεις των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μονίμων και αορίστου χρόνου που περιλαμβάνονται στο νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του Δημοσίου. Με ρύθμιση που εντάχθηκε την τελευταία στιγμή στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νέου μισθολογίου και οι 70.000 περίπου υπάλληλοι των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ΔΕΚΟ, καθώς και των τραπεζών όπου συμμετέχει το Δημόσιο, οι οποίοι αναμένεται να δεχτούν μειώσεις έως και 40%, καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή από τις αρχές του Νοεμβρίου. Παράλληλα η κυβέρνηση ανοίγει «παράθυρο» για περικοπές και στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι εξαιρούνται από τις διατάξεις του νέου μισθολογίου, με ειδική ρύθμιση που ετοιμάζει.

Από τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να πληγούν περίπου 130.000 υπάλληλοι.

Όπως γράφει στο κύριο θέμα του το «Έθνος», ο νόμος για το νέο μισθολόγιο επιβάλλει στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ να υπολογίζουν το μέσο όρο των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων τους στα 1.900 ευρώ, μαζί με τα επιδόματα. Εάν ο αριθμός που προκύπτει από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών διαιρούμενο δια του αριθμού των υπαλλήλων είναιο μεγαλύτερος από το 1.900, οι διοικήσεις θα προχωρούν στις απαιτούμενες οριζόντιες περικοπές.

Άγνωστο παραμένει αν στο σύνολο των αποδοχών θα προστίθενται και οι μισθοί των διευθυντικών στελεχών, οπότε θα επιβάλλονται και σε αυτούς περικοπές.