ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ


Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των εργαζομένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μέσω της οποίας εκτελείται η μηνιαία επεξεργασία πληρωμών συντάξεων, το ταμείο προχώρησε μέσω των δικών του μέσων, σε έκτακτη μηχανογραφική επεξεργασία των αρχείων πληρωμών συντάξεων του μηνός Νοεμβρίου, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη πληρωμή των συνταξιούχων στις 21/10/2011 και 24/10/2011.Έτσι,με πίστωση του Τραπεζικού τους Λογαριασμού θα πληρωθούν στις 21/10/2011,934.872 συνταξιούχοι που ανταποκρίθηκαν στην φυσική καταγραφή.
Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των εργαζόμενων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Της Μάνιας Τσαβλίδου
Προβλήματα στην καταβολή των συντάξεων αντιμετωπίζει το ΙΚΑ, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των εργαζομένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, την εταιρεία μηχανογράφησης που σύμφωνα με τις προθέσεις της κυβέρνησης θα συγχωνευθεί με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργία διαρκείας από τις 19 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας εκτός από τη συγχώνευση και με το σχέδιο για την εφαρμογή της εφεδρείας καθώς και με τις μισθολογικές περικοπές, λόγω του νέου μισθολογίου.
Στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πληρωθούν από τις 24/10/2011.
Οι συνταξιούχοι που δεν ανταποκρίθηκαν στην φυσική καταγραφή (79.844),εφόσον προηγηθεί η διαδικασία της φυσικής καταγραφής τους θα εισπράξουν την σύνταξή τους από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ενώ 835 συνταξιούχοι που έχουν πρόβλημα στο λογαριασμό τραπέζης (λογαριασμοί χωρίς IBAN) θα πληρωθούν με την προϋπόθεση ότι θα προβούν στην διόρθωση του λογαριασμού τους.
Σημειώνεται ότι κατά την έκτακτη πληρωμή των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου, πιθανόν να υπάρξουν διαφορές στο δικαιούμενο ποσό σύνταξης οποίες θα αποκατασταθούν σε επόμενη επεξεργασία, καθώς για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού δεν ήταν διαθέσιμες όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες.
Επίσης για τον προαναφερόμενο λόγο, δεν θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου στις παρακάτω κατηγορίες:
Συντάξεις κατοίκων εξωτερικού
Έκδοση νέων συντάξεων με χειρόγραφη διαδικασία
Συνταξιούχοι οι οποίοι πληρώθηκαν την σύνταξη μηνός Οκτωβρίου σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Για τις κατηγορίες αυτές, θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2011 μαζί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2011.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην ΗΔΙΚΑ, η απόφαση για διάλυση του φορέα πληροφορικής των ασφαλιστικών ταμείων και της υγείας, αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Η ΗΔΙΚΑ έχει αναλάβει και εκτελεί σημαντικά έργα εμβέλειας. Εκτός από τον Α.ΜΚ.Α., στην ΗΔΙΚΑ αναπτύχθηκε και λειτουργεί η εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση, το EESSI,τα ενοποιημένα λογιστήρια των ασφαλιστικών οργανισμών, το Ενιαίο Μητρώο Συντάξεων.
Μαζί με τα συστήματα πληρωμών όλων των συντάξεων που αφορούν 2.500.000 συνταξιούχους, τα συστήματα μισθοδοσίας για 200.000 υπαλλήλους  συστήματα εσόδων ασφάλισης των ασφαλιστικών οργανισμών και το πληροφοριακό σύστημα των νοσοκομείων, η Η.ΔΙ.Κ.Α. σήμερα δέχεται συνεχώς αιτήματα για νέες εγκαταστάσεις των εφαρμογών της από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Νοσοκομεία.
Επιμέλεια κειμένου Μάνια Τσαβλίδου