Άρχισε η αποστολή των λογαριασμών ΔΕΗ με το ειδικό τέλος

Οι πρώτοι 400.000 λογαριασμοί της ΔΕΗ στους οποίους έχει συμπεριληφθεί και ο ειδικός φόρος ακινήτων απεστάλησαν ήδη ενώ την επόμενη εβδομάδα τη «λυπητερή» θα λάβουν ακόμα 300.000 νοικοκυριά.

Η αποπληρωμή των λογαριασμών πρέπει να γίνεται μέσα σε 40 ημέρες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η παροχή ρεύματος θα κόβεται.