«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ


Το "πράσινο φως" για την δημοσιοποίηση της λίστας των ονομάτων που οφείλουν στο δημόσιο περισσότερα από 150.000 ευρώ, έδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμές οφειλές θα πρέπει να προέρχονται από φόρους...
δασμούς και λοιπά βάρη, θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής -δηλαδή θα πρέπει να έχει παρέλθει ο χρόνος για την άσκηση προσφυγής ή θα πρέπει να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση- θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη για την επικείμενη δημοσιοποίηση του ονόματός του και να του χορηγηθεί προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του, και τέλος θα πρέπει να ταυτοποιείται επαρκώς ο οφειλέτης με την δημοσιοποίηση του επωνύμου, του ΑΦΜ, του πατρικου ονόματος.
Συμφωνα με την ίδια απόφαση της Αρχής δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ονόματα οφειλετών χρεών που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, στοιχεία ανήλικων οφειλετών και στοιχεία αποβιώσαντων οφειλετών.