ΩΣ ΚΑΙ 60% ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ρεπορτάζ : Ελένη Δελβινιώτη
(από την Ελευθεροτυπία)
Τριπλή λαιμητόμος για τους υπαλλήλους στο Δημόσιο το νέο μισθολόγιο, με σαρωτική κατάργηση των επιδομάτων, μειωμένο μισθολόγιο και πάγωμα στον ίδιο βαθμό για την επόμενη διετία. Οι μειώσεις στις αποδοχές θα ξεπεράσουν κατά μέσο το...
40% και θα κυμανθούν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από 5% έως και 60% σε ορισμένες περιπτώσεις (υπουργείο Οικονομικών), ενώ μικρές αυξήσεις που θα έπαιρναν ορισμένοι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι θα εξανεμιστούν με τη βαθμολογική τους υποβάθμιση, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη.

Για τις όποιες αυξήσεις τουλάχιστον φέτος έχει οριστεί πλαφόν μέχρι 50 ευρώ, ενώ πλαφόν -ευτυχώς- υπάρχει και στις μειώσεις των αποδοχών, που δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 25% μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2012. Αν το ποσόν των απωλειών ξεπερνά το 25% θα κατανεμηθεί ισόποσα τα δύο επόμενα χρόνια 2013 και 2014. Αναλυτικά το νέο μισθολόγιο:

* Ενσωματώνει στο βασικό μισθό ένα ελάχιστο μέρος από τα επιδόματα που γνωρίζαμε έως σήμερα, αφού η συντριπτική πλειονότητα των επιδομάτων αυτών έχει καταργηθεί.

* Συνδέει απόλυτα το βαθμό με το μισθό. Σε κάθε βαθμό αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός και προβλέπονται σε κάθε βαθμό και μισθολογικά κλιμάκια. Τα κλιμάκια αποδίδουν μια αύξηση 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μισθό. Τα μισθολογικά κλιμάκια αποδίδονται κάθε διετία, εκτός από τα κλιμάκια των βαθμών Α' και Β' που αποδίδονται κάθε τριετία.

* Ολοι οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας μπαίνουν όταν πρωτοδιορίζονται στον ΣΤ' βαθμό. Ο μισθός για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 780 ευρώ. Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο μισθός είναι 858 ευρώ. Για τους απόφοιτους των ΤΕΙ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) ο μισθός είναι 1.037 ευρώ. Στην ανώτερη κατηγορία των αποφοίτων ΑΕΙ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) ο εισαγωγικός μισθός είναι 1.092 ευρώ.

* Καταργεί τα κάθε είδους επιδόματα κρατώντας μόνον τα οικογενειακά και τα επιδόματα θέσης. Καταργεί το γνωστό έως σήμερα επίδομα γάμου και αναγνωρίζει οικογενειακή παροχή μόνον στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει παιδιά.

* Μόνον κάτω από προϋποθέσεις δίδονται τα επιδόματα Επίτευξης Στόχων και Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων για υπαλλήλους που υπηρετούν σε μονάδες που έχουν κύρια αρμοδιότητα την είσπραξη δημόσιων εσόδων. Για τη χορήγηση αυτών των επιδομάτων απαιτείται ο υπάλληλος να έχει υλοποιήσει τους προβλεπόμενους στόχους σε ποσοστό άνω του 90%.

* Το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσίες που έχουν επιτύχει κατά 80% τους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του προηγούμενου χρόνου. Ισούται με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού μισθού για επίτευξη στόχων μέχρι 90% και με το ποσόν ενός βασικού μισθού για επίτευξη στόχων πάνω από 90%. Προηγούνται οι υπηρεσίες που έχουν πετύχει τα υψηλότερα ποσοστά στην επίτευξη των στόχων.

* Το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών στόχων καταβάλλεται στους υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και στους απόφοιτους Λυκείου. Εχει τη μορφή ποσοστιαίας προσαύξησης στο βασικό μισθό. Δηλαδή για υπαλλήλους που πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό πάνω από 90% δίδεται προσαύξηση 15% στο βασικό τους μισθό. Το ποσόν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού μισθολογικού κόστους της προηγούμενης χρονιάς. Η συνολική δαπάνη γι' αυτό το επίδομα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

* Τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας έχουν μετατραπεί σε επιδόματα ύψους 500 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Προϋπόθεση είναι ο μισθός του υπαλλήλου υπολογιζόμενος σε 12μηνη βάση να μην υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ μικτά. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας θα κόβεται κατ' αναλογία του ποσού που υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ μηνιαίως.

* Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ το μήνα. Επίσης το επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών είναι 100 ευρώ το μήνα και θα δίδεται σε υπαλλήλους που στις 31 Οκτωβρίου 2011 υπηρετούσαν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές της Ελλάδας.

* Κόβονται με το μαχαίρι οι υπερωρίες για όλους τους υπαλλήλους. Ανώτατο όριο έχουν οριστεί οι 20 ώρες μηνιαίως. Οι μετακλητοί υπάλληλοι που υπηρετούν στα κυβερνητικά, κομματικά ή βουλευτικά γραφεία μπορούν να πάρουν υπερωριακή απασχόληση μέχρι 60 ή 50 ώρες μηνιαίως ανάλογα με την περίπτωση και ύστερα από αιτιολόγηση.

Παραδείγματα μισθολογίου

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ-ΑΔΕΙΑΣ

1 Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, 2.983 ευρώ μικτά θα πάρει τελικά το ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας σύμφωνα με τον ακόλουθο υπολογισμό:

Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας (1.000 ευρώ ) ανέρχονται σε: 2.900 x 12 + 1.000 = 35.800 (2.983 ευρώ μηνιαίως). Δεδομένου ότι οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με τα επιδόματα εορτών και αδείας είναι χαμηλότερες από 36.000 ευρώ , παίρνει στο ακέραιο τα επιδόματα εορτών και αδείας (500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ Πάσχα και αδείας.

2 Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, 3.033 ευρώ μικτά θα λάβει αναλογία του ποσού των επιδομάτων εορτών και (1.000 ευρώ ) ανέρχονται σε: 2.950 x 12 + 1.000 = 36.400 ευρώ (3.033 ευρώ μηνιαίως). Επειδή ο υπάλληλος που λαμβάνει 3.000 ευρώ μικτά το μήνα και αναγόμενα σε 12μηνη βάση 36.000 ευρώ δεν δικαιούται τα επιδόματα εορτών και αδείας, θα πρέπει από τον υπάλληλο του παραδείγματός μας να αφαιρεθεί το ποσό των 400 ευρώ που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ , αναλόγως από τα επιδόματα εορτών και αδείας (200 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων, 100 ευρώ από το δώρο Πάσχα και 100 ευρώ από το επίδομα αδείας), έτσι ώστε οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με το μέρος των επιδομάτων που απομένουν μετά την αφαίρεση αυτή να μην ξεπερνούν το ποσό των 36.000 ευρώ (δηλαδή 2.950 x 12 +300+150+150 = 36.000) και τις 3.000 ευρώ μηνιαίως.

Κατά συνέπεια, τα ποσά του επιδόματος εορτών και αδείας που δικαιούται ο υπάλληλος του παραδείγματος είναι 300 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων, 150 ευρώ για δώρο Πάσχα και 150 ευρώ για επίδομα αδείας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

3 Εστω υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος έχει συμπληρώσει, κατά την 1-11-2011, 11 έτη και 1 μήνα υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στο φορέα που υπηρετεί.

Ο υπάλληλος αυτός θα ενταχθεί στο βαθμό Δ της κατηγορίας του. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται ο υπάλληλος να έχει 9 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Ο εν λόγω υπάλληλος, δεδομένου ότι έχει 2 έτη και 1 μήνα επιπλέον χρόνο υπηρεσίας από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί στο κλιμάκιο 1 του Δ βαθμού.

4 Υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος έχει συμπληρώσει 23 έτη και 3 μήνες υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. Θα ενταχθεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας του. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται ο υπάλληλος να έχει 19 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Ο εν λόγω υπάλληλος, δεδομένου ότι έχει 4 έτη και 3 μήνες επιπλέον χρόνο υπηρεσίας από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί στο κλιμάκιο 2 του Γ βαθμού.

Ο υπάλληλος κατετάγη στο ΜΚ2 του Γ βαθμού της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 3 μήνες.

Για να καταταγεί στο επόμενο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Μ.Κ. 3) δεν θα απαιτηθούν 21 ακόμη μήνες προκειμένου να συμπληρώσει τα δύο έτη που απαιτούνται, αλλά θα πρέπει να διανυθούν επιπλέον 24 μήνες και συνεπώς το Μ.Κ. 3 θα του αποδοθεί την 1-11-2013.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

5 Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με 25 έτη υπηρεσίας έχει νέο βασικό μισθό 1.944 ευρώ μηνιαίως. Εστω ότι οι μέχρι σήμερα αποδοχές του ανέρχονταν στο ποσό των 1.764 ευρώ. Προκύπτει λοιπόν μία αύξηση ύψους 180 ευρώ. Ο υπάλληλος πρέπει να λάβει αυτή την αύξηση σε διάστημα τριών ετών.

Δεδομένου όμως ότι ο υπάλληλος θα καταταχθεί άμεσα στο Μ.Κ. 1 του βαθμού του καθώς δεν μπορεί να καταταγεί αλλού, θα αφαιρεθεί, για το πρώτο έτος, από το νέο του βασικό μισθό ποσό ίσο με τα δύο τρίτα της διαφοράς του, δηλαδή 120 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Από 1-11-2011 έως 31-10-2012 λαμβάνει 1.824 ευρώ (1.944 - 120).

Από 1-11-2012 έως 31-10-2013 λαμβάνει 1.884 ευρώ (1.944 - 60).

Από 1-11-2013 και εφεξής λαμβάνει 1.944 ευρώ.

6 Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 1.900 ευρώ . Εστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.600 ευρώ . Επειδή η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών αποδοχών του, θα λαμβάνει αυτόματα με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου τις νέες του αποδοχές.

7 Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ . Εστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 ευρώ (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) θα γίνει περικοπή του 25% των αποδοχών που ελάμβανε.

Δηλαδή οι νέες αποδοχές του θα διαμορφωθούν στο ποσό των 2.400 ευρώ. Η υπόλοιπη διαφορά (681 ευρώ ) μέχρι τις νέες του αποδοχές (1.719 ευρώ ) θα μειωθεί ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής του νέου μισθολογίου, δηλαδή από 1-11-2012 και εφεξής, ως εξής:

Από 1-11-2011 έως 31-10-2012 λαμβάνει 2.400 ευρώ.

Από 1-11-2012 έως 31-10-2013 λαμβάνει 2.059,50 ευρώ (2.400 -340,50).

Από 1-11-2013 και εφεξής λαμβάνει 1.719 ευρώ. (2.059,50 - 340,50).