ΝΕΑ ΑΦΑΙΜΑΞΗ 7,4 ΔΙΣ. ΓΙΑ 5,5 ΕΚ, ΕΛΛΗΝΕΣ


Ρεπορτάζ : Γιώργος Παλαιτσάκης
(από τον Τύπο της Κυριακής)
Ισχυρό σοκ για 5,5 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποτελέσει η προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών να εφαρμόσει τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012. Οι πρόσθετες... 
φορολογικές επιβαρύνσεις που προβλέπει ο νέος Προϋπολογισμός για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, τις περιουσίες τους και την κατανάλωσή τους υπερβαίνουν τα 7,4 δισ. ευρώ.
Η προσπάθεια επίτευξης της πρόβλεψης αυτής θα οδηγήσει σε πλήρη εξαθλίωση τα περισσότερα νοικοκυριά, θα εκτινάξει σε επίπεδα υψηλότερα του 7% την ύφεση της οικονομίας το επόμενο έτος, θα τινάξει στον αέρα τον ίδιο τον Προϋπολογισμό και θα οδηγήσει και πάλι σε εκτροχιασμό όλο το νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα επιχειρήσουν τις επόμενες ημέρες να συμφωνήσουν η κυβέρνηση και η Τρόικα.
Ειδικά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους το σοκ θα είναι τετραπλό, καθώς θα επιβαρυνθούν με υπέρμετρα αυξημένους φόρους για τα εισοδήματα του 2011 (με την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2012), με σημαντικά «φουσκωμένες» κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, με ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 και με προκαταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2012 μέσω περαιτέρω αύξησης των κρατήσεων στις αποδοχές τους.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού, τα έσοδα από τους φόρους στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, την περιουσία και την κατανάλωση πετρελαίου πρέπει να αυξηθούν το 2012 κατά ποσοστό 74,5% ή κατά 7,426 δισ. ευρώ! Κατά το ποσοστό και το ποσό αυτό πρέπει, συγκεκριμένα, να αυξηθούν οι εισπράξεις του κράτους από 18 επιμέρους κατηγορίες άμεσων και έμμεσων φόρων, που είναι οι εξής:
1 Ο φόρος εισοδήματος που πληρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, εμποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων
Τα έσοδα από την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 56,55% ή κατά 971 εκατ. ευρώ το 2012 και να ανέλθουν στα 2,688 δισ. ευρώ. Στην επίτευξη του στόχου αυτού εκτιμάται ότι θα συμβάλουν τα ακόλουθα φοροεισπρακτικά μέτρα που ήδη έχουν νομοθετηθεί για τα εισοδήματα του 2011:
Ι Μείωση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος κατά 58,3% ή κατά 7.000 ευρώ από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ. Μόνο για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν φέτος ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ θα ισχύσει αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ.
ΙΙ Μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων και αυξήσεις στους συντελεστές φόρου για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
ΙΙΙ Μείωση των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων που ισχύουν για τους φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά. Τα όρια αυτά μειώνονται από τις 11.500 στις 7.000 ευρώ για τα 3 τέκνα και από τις 13.500 στις 10.000 ευρώ για τα 4 τέκνα.
ΙV Περικοπές στις εκπτώσεις δαπανών. Συγκεκριμένα:
@ Οι προσωπικές δαπάνες του φορολογούμενου για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για ασφαλιστικές εισφορές (προς τον ΟΑΕΕ ή άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων) και για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που συνήφθησαν πριν από την 31η-12-2002 δεν θα εκπίπτουν πλέον από το εισόδημα του φορολογούμενου αλλά σε ποσοστό 10% από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημά του.
@ Η έκπτωση του 20% των δικηγορικών αμοιβών από το φόρο εισοδήματος καταργήθηκε.
@ Οι εκπτώσεις των υπολοίπων δαπανών από το φόρο εισοδήματος (για νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, διατροφή κ.λπ.) περιορίστηκαν σημαντικά. Θα εκπίπτουν σε ποσοστό 10% αντί 20% που προέβλεπε η νομοθεσία για τα εισοδήματα του 2010.
@ Οταν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που δηλώνει ο φορολογούμενος, βάσει των αποδείξεων που μάζεψε, υπερβαίνουν σε συνολικό ποσό το 25% του ετησίου ατομικού φορολογούμενου εισοδήματός του, δηλαδή το όριο προβλέπεται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου, δεν θα εκπίπτει πλέον το 10% του υπερβάλλοντος ποσού από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.
2 Η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις
Τα έσοδα από την παρακράτηση φόρου επί των μισθών και των συντάξεων προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 1,863 δισ. ευρώ ή κατά 68,34%, από 2,726 δισ. ευρώ το 2011 σε 4,589 δισ. ευρώ το 2012. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πέραν των σημαντικά αυξημένων φόρων που θα πληρώσουν το 2012 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν για τα εισοδήματα του 2011, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, θα επιβαρυνθούν και με υπέρμετρες αυξήσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους. Αυτό θα συμβεί επειδή από την 1η-1-2012 η μηνιαία παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα υπολογίζεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που έχει αφορολόγητο όριο μειωμένο κατά 7.000 ευρώ, αυξημένους συντελεστές φορολόγησης στα χαμηλά και στα μεσαία φορολογικά κλιμάκια και σημαντικά μειωμένα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για όσους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
3 Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Προβλέπεται αύξηση των εισπράξεων του κράτους από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 321 εκατ. ευρώ ή κατά 44,28%, ώστε να ανέλθουν στα 1,046 δισ. ευρώ το 2012 από 725 εκατ. ευρώ το 2011. Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα. Επιβάλλεται στις περιπτώσεις φορολογουμένων που δηλώνουν εισοδήματα προερχόμενα από εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, ακίνητα, κινητές αξίες ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αφού, λοιπόν, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το 2012 προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά οι εισπράξεις από τον κύριο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, σημαντική αύξηση θα σημειώσουν αυτόματα και οι εισπράξεις από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που εξαρτώνται από το ύψος του κύριου φόρου εισοδήματος.
4 Ο φόρος στην ακίνητη περιουσία
Από το φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) προβλέπεται το 2012 να εισπραχθούν έσοδα αυξημένα κατά 250 εκατ. ευρώ ή κατά 86,21% ώστε οι συνολικές εισπράξεις από την πηγή αυτή να φθάσουν στα 540 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ο ΦΑΠ του έτους 2012 θα εφαρμοστεί με ατομικό αφορολόγητο όριο αξίας ακίνητης περιουσίας μειωμένο από τις 400.000 στις 200.000 ευρώ και με συντελεστή φορολόγησης της αξίας από τις 200.000 έως τις 400.000 ευρώ αυξημένο από το 0,1% στο 0,2%.
5 Το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
Τα έσοδα από αυτό το Ειδικό Τέλος, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2,2 δισ. ευρώ ή κατά 314,29% και θα ανέλθουν σε 2,9 δισ. ευρώ το 2012. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι εντός του 2012 εκατομμύρια νοικοκυριά θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τη 2η δόση του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011 καθώς και το σύνολο των δόσεων του Τέλους αυτού για το 2012. Επιπλέον, το Ειδικό Τέλος του 2012 θα είναι αυξημένο, επειδή για τον υπολογισμό του θα ληφθούν υπόψη νέες σημαντικά αυξημένες αντικειμενικές αξίες ακινήτων.
6 Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων ετών προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 353 εκατ. ευρώ ή κατά 73,88% και θα ανέλθουν σε 830,3 εκατ. ευρώ το 2012. Στην επίτευξη του στόχου αυτού εκτιμάται ότι θα συμβάλει η είσπραξη των εσόδων από το ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2009 και το φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) των ετών 2010 και 2011.
7 Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
Οι εισπράξεις από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 601 εκατ. ευρώ ή κατά 47,47% και να φθάσουν τα 1,867 δισ. ευρώ το επόμενο έτος. Εντός του 2012 θα εισπραχθεί το υπόλοιπο της ειδικής εισφοράς επί των εισοδημάτων του 2010 και ολόκληρο το ποσό των προβλεπόμενων εσόδων από την ειδική εισφορά επί των εισοδημάτων του 2011, με την εκκαθάριση των σχετικών φορολογικών δηλώσεων. Επιπλέον, εντός του επομένου έτους θα προκαταβληθεί από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και ένα σημαντικό μέρος των προσδοκώμενων εσόδων ειδικής εισφοράς επί των εισοδημάτων του 2012. Η προκαταβολή θα γίνει με παρακράτηση επί των μηνιαίων μισθών και συντάξεων που θα καταβάλλονται από την 1η-1-2012 και μετά.
8 Το τέλος επιτηδεύματος
Τα έσοδα από το τέλος επιτηδεύματος προβλέπεται να αυξηθούν κατά 60% ή κατά 250 εκατ. ευρώ και να φθάσουν τα 400 εκατ. ευρώ το 2012. Το τέλος αυτό επιβάλλεται σε κάθε ατομική επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία. Το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2010 καταβάλλεται φέτος και ανέρχεται σε 300 ευρώ για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση. Το 2012, το τέλος επιτηδεύματος που προβλέπεται να καταβληθεί για τη χρήση του 2011 θα είναι αυξημένο από 300 σε 500 ευρώ για επιτηδευματίες με έδρα σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και από 300 σε 400 ευρώ για επιτηδευματίες που εδρεύουν σε πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκων.
9 Ο ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νέων οικοδομών
Από τον ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις των νέων οικοδομών προσδοκώνται εισπράξεις αυξημένες κατά 29 εκατ. ευρώ ή κατά 81,2%. Η σημαντική αυτή αύξηση εκτιμάται ότι θα προκύψει εξαιτίας των σημαντικών αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
10 Οι φόροι στις μεταβιβάσεις οικοδομών
Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους φόρους στις πωλήσεις οικοδομών (κατοικιών και κτιρίων επαγγελματικής στέγης) εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα κατά 80 εκατ. ευρώ ή κατά 27,44%. Στην εξέλιξη αυτή θα συμβάλει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών.
11 Οι φόροι στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροκτημάτων
Οι εισπράξεις από τους φόρους στις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 30 εκατ. ευρώ ή κατά 20,55% λόγω των επικείμενων αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες.
12 Ο ειδικός φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
Εντός του 2012 προβλέπεται η είσπραξη 80 εκατ. ευρώ από την επιβολή ειδικού φόρου 20% επί της αξίας των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
13 Ο ειδικός φόρος στα πλοία αναψυχής
Από την επιβολή του ειδικού φόρου στα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής προβλέπεται να εισπραχθούν το 2012 έσοδα ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, που θα είναι αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ από αυτά που θα έχουν εισπραχθεί μέχρι το τέλος του 2011.
14 Τα τέλη ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα
Ποσό αυξημένο κατά 20 εκατ. ευρώ ή κατά 25% εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το επόμενο έτος από τα τέλη ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, λόγω τερματισμού του μέτρου της απόσυρσης αλλά και της απελευθέρωσης της κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15 Τα τέλη ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα
Αυξημένες κατά 3 εκατ. ευρώ ή κατά 25% εκτιμάται ότι θα είναι το 2012 οι εισπράξεις από τα τέλη ταξινόμησης των φορτηγών λόγω τερματισμού της απόσυρσης.
16 Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο
Οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 416 εκατ. ευρώ ή κατά 38,52% και να ανέλθουν σε 1,49 δισ. ευρώ το 2012. Στην επίτευξη του στόχου αυτού εκτιμάται ότι θα συμβάλει η εξίσωση των ΕΦΚ σε πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία έχει επέλθει ήδη από τις 15-10-2011 για τα νομικά πρόσωπα και θα επεκταθεί από 15-10-2012 και στα φυσικά πρόσωπα. Από τον Οκτώβριο του επομένου έτους το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται στα νοικοκυριά ακριβότερα κατά 40 λεπτά το λίτρο σε τιμές μεταξύ 1,30 και 1,40 το λίτρο.
17 Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο μαζούτ και στα λοιπά προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Τα έσοδα από το φόρο στο μαζούτ και στα λοιπά προϊόντα διύλισης πετρελαίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 12 εκατ. ευρώ ή κατά 36,36% λόγω της επιβολής αυξημένου ΕΦΚ στα προϊόντα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012.
18 Οι έμμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών
Από εμμέσους φόρους παρελθόντων ετών προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έσοδα αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ ή κατά 32,59%. Στην επίτευξη του στόχου εκτιμάται ότι θα συμβάλουν οι εντατικότεροι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις για την αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, αλλά και η εφαρμογή των διατάξεων για το αυτόφωρο σε βάρος όσων δεν αποδίδουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ.