ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Η νέα κυβέρνηση, συμψηφιστική ρύθμιση στο πλαίσιο ενός τμήματος του πολιτικού συστήματος, βρίσκεται μπροστά στην ευθύνη να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων που δεινοπαθούν, να ανασχέσει την καλπάζουσα ανεργία, να στηρίξει τα ασφαλιστικά ταμεία, να εφαρμόσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να αποτρέψει την περαιτέρω συρρίκνωση του λαϊκού εισοδήματος.