ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για το ύψος των βασικών μισθών και των επιδομάτων στο δημόσιο καθώς και τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που ισχύσει από την 1-11-2011 δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με βάση τις διατάξεις του νέου... 
μισθολογίου. Στην εγκύκλιο καθορίζονται οι βασικοί μισθοί και τα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης και τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων στο δημόσιο, παρέχονται διευκρινήσεις για το ύψος των επιδομάτων και προσδιορίζονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο. Επίσης παρέχονται διευκρινήσεις για τις κρατήσεις στα ασφαλιστικά και την υγειονομική περίθαλψη με βάση τις συντάξιμες αποδοχές.