ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ


Το ένα στα πέντε, δηλαδή περί τα 100 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, θα διαγραφούν από τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού τόσα υπολογίζονται ότι είναι τα τμήματα που «πλεονάζουν» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία έχει διευρυνθεί...
υπέρμετρα «κομματικά, μικροπολιτικά» από τα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολών ακόμη και ιδρυμάτων κρίνονται υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών, απαραίτητες.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει στείλει το μήνυμα στα ΑΕΙ ώστε, ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, να αρχίσει ο σχετικός σχεδιασμός για το 2012-2013.

Το μέτρο αφορά κυρίως περιφερειακά τμήματα, όσα έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο ή το αντικείμενο τους αλληλοκαλύπτεται, αλλά και τμήματα με λίγους σπουδαστές.