ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΑΚΗ


«Ανειλικρινές» κρίθηκε μετά τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε και την άρση τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου» το «πόθεν έσχες» του πρώην υπουργού, Άκη Τσοχατζόπουλου, για το οικονομικό έτος του 2010, σύμφωνα με όσα... 
δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής «πόθεν έσχες», Βαγγέλης Αργύρης.
Συγκεκριμένα, ο Β. Αργύρης διευκρίνισε ότι «όπως προκύπτει από τις αναλυτικές εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, πλην της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του πρώην υπουργού, Άκη Τσοχατζόπουλου, για το οικονομικό έτος του 2010, η οποία κρίθηκε ανειλικρινής μετά τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε και την άρση τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, που αποφασίστηκε από την επιτροπή ελέγχου».