ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Tην πρόσληψη 26 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πίνακα ΕΑΕ και Εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ενιαίου πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2011-2012, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 13/12/2011 έως και την Πέμπτη 15/12/2011.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει επίσης στην πρόσληψη τριών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕΔΔΥ).

Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα αντίστοιχα ΚΕΔΔΥ τοποθέτησης τους για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 13/12/2011 έως και την Πέμπτη 15/12/2011.