ΑΙΤΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

 Αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, κατέθεσε την Τετάρτη η ιδιοκτησία της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», Χ.Κ. Τεγόπουλος, μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη 48ωρη απεργία των εργαζομένων.

Άγνωστο είναι μέχρι στιγμής και το αν θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων, καθώς η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι δεν εξασφάλισε όλο το ποσό που χρειαζόταν για να καλύψει τους περισσότερους από 800 εργαζόμενους στην εφημερίδα και την ιστοσελίδα.