ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ


Σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές τους θα υποστούν από το νέο έτος μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς αυξάνεται η παρακράτηση φόρου και ενσωματώνεται στις μηνιαίες αποδοχές η εισφορά αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι...
φορολογούμενοι καλούνται να πληρώνουν τουλάχιστον ένα φόρο κάθε μήνα του 2012, μεταξύ αυτών 6 φόρους για τα ακίνητα, δηλαδή το ΕΤΑΚ του 2009, το Φόρο Ακίνητης Περιούσιας 2010 και 2011, το Ειδικό Τέλος Ακίνητων 2011 και 2012 και την έκτακτη εισφορά Μεγάλης Ακίνητης Περιούσιας.

Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος δεν απέκλεισε την Παρασκευή να ληφθούν και νέα μέτρα το 2012, προκείμενου να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις του φετινού προϋπολογισμού.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής ο κ. Παπαδήμος, η οικονομία λειτουργεί με αβεβαιότητα, και θα εξεταστεί αν χρειαστεί να γίνουν ορισμένες προσθετές ρυθμίσεις.