«ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Υγεία παρέδωσε πόρισμά της στην τρόικα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το υπουργείο σημειώνει πως δεν επιδιώκεται ιδιωτικοποίηση δημόσιων νοσοκομείων ή ποινές σε γιατρούς με κριτήρια...
«παραγωγικότητας», διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα. 

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα πως ο Α.Σισσούρας, συντονιστής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, παρουσίασε πόρισμα της επιτροπής  στην τρόικα, επισημαίνοντας πως η Επιτροπή θα παραδώσει και χρονοδιάγραμμα και ο υπουργός Υγείας θα αποφασίσει επί των προτάσεων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Πληροφορίες που επικαλείται το Βήμα κάνουν πάντως λόγο για καθυστέρηση στη σύνταξη της οριστικής έκθεσης με τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα στελέχη της επιτροπής σκοπεύουν να έχουν ολοκληρώσει τις προτάσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται σε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του ΕΣΥ σε επίπεδο κέντρου (ΥΥΚΑ), περιφέρειας (Ίππε) και μονάδων (Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας), την πρόοδο συγκρότησης του ΕΟΠΥΥ, τις προτεραιότητες στην ΠΦΥ και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τη φαρμακευτική πολιτική και τους ανθρώπινους πόρους. 

Πολλές από τις αναφερόμενες προτάσεις, σημειώνει το υπουργείο, «έχουν ήδη γίνει πράξη τον τελευταίο χρόνο», αναφέροντας τη χρηματοδότηση ΕΣΥ με προϋπολογισμούς και ΚΕΝ, τη δημιουργία ΕΟΠΥΥ, το ενιαίο πλαίσιο παροχής ΠΦΥ με συμμετοχή του ΕΣΥ, το διπλογραφικό, τις προμήθειες – ηλεκτρονικές δημοπρασίες, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη θετική λίστα, το rebate, νέο σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων, τα γενόσημα και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων.