ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΗΞΕΡΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Διαβάσαμε σήμερα στην τελευταία σελίδα της Πελοποννήσου ένα μικρό παρασκήνιο σχετικά με το πότε και υπό ποιες ...

ΠΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

255 οργανισμοί που απασχολούν περισσότερους από 6.000 εργαζομένους ...

ΠΛΑΦΟΝ 2.2ΟΟ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Επιφυλάξεις εκφράζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το αν και κατά πόσο η θέσπιση πλαφόν 2.400 ευρώ στις συντάξεις είναι αρκετή...

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 11,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Σε τεντωμένο σχοινί προσπαθεί να ισορροπήσει το οικονομικό επιτελείο...

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40.000 ΕΥΡΩ

Το βασικό σενάριο προβλέπει διατήρηση των απαλλαγών και εκπτώσεων για τους έχοντες εισοδήματα έως 30.000 ευρώ...

Η ΕΕ κυρώνει τη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Μετά την επίσημη κύρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη μέρος της πρώτης συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα – της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στόχος της σύμβασης είναι να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες. Πρόκειται για την πρώτη συνολική συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κυρώνεται από το την ΕΕ ως σύνολο. Επίσης, υπεγράφη και από τα 27 κράτη μέλη και κυρώθηκε από 16 από αυτά. Η ΕΕ καθίσταται το 97ο μέρος αυτής της συνθήκης. Η σύμβαση καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και τη κατοχύρωση ενός πλήρους φάσματος αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία. Αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δέσμευση της ΕΕ να οικοδομήσει ως το 2020 μία Ευρώπη απαλλαγμένη από εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία που υπολογίζονται σε 80 εκατομμύρια στην ΕΕ, όπως καθορίστηκε στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπηρία (IP/10/1505).
«Το νέο έτος ξεκινά ως ένα ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά η ΕΕ καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος μιας διεθνούς συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βελγική προεδρία για την εξαιρετική συνεργασία της, η οποία επέτρεψε την ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη. «Η σύμβαση των ΗΕ προωθεί και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία. Το Νοέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε μία στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για τα επόμενα δέκα έτη: συγκεκριμένα μέτρα με συγκεκριμένη προθεσμία για την εφαρμογή της σύμβασης των ΗΕ. Καλώ σήμερα όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή».Η ΕΕ υπέγραψε τη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία την πρώτη μέρα που άνοιξε για υπογραφή, στις 30 Μαρτίου 2007 (IP/07/446). Έκτοτε, υπεγράφη και από τα 27 κράτη της ΕΕ και από 120 κράτη ανά τον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κυρώσεως, η ΕΕ ως σύνολο είναι τώρα η πρώτη διεθνής οργάνωση που κατέστη επίσημο μέρος της σύμβασης (όπως και τα 16 κράτη μέλη της ΕΕ).Η σύμβαση δεσμεύει τα μέρη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες (MEMO/10/198). Για την ΕΕ, τούτο σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι το σύνολο της νομοθεσίας, των πολιτικών και των προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Οι χώρες που κύρωσαν τη συνθήκη, όπως και τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να λάβουν μέτρα στους ακόλουθους τομείς: πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τις μεταφορές, στα έργα υποδομών καθώς και στα δημόσια κτίρια, χορήγηση του δικαιώματος ψήφου, βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής και διασφάλιση της πλήρους νομικής ικανότητας για όλα τα άτομα με αναπηρία.Τα μέρη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση πρέπει να ενημερώνουν περιοδικά την επιτροπή των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της σύμβασης. Η επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα υπογραμμίζει τυχόν ελλείψεις στην εφαρμογή της σύμβασης και θα προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις.Στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 2010-2020 είναι να παράσχει στα άτομα με αναπηρία τα μέσα για να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες και να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης στην πράξη, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει και στηρίζει τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη, τα οποία φέρουν και την κύρια ευθύνη σε αυτόν τον τομέα πολιτικής.ΙστορικόΈνας στους έξι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 80 εκατομμύρια – έχει μία αναπηρία, από ήπια έως σοβαρή. Το ένα τρίτο και πλέον των ατόμων άνω των 75 ετών εμφανίζουν αναπηρία που περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις δραστηριότητές τους. Και αν λάβουμε υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, τα αριθμητικά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν. Πολύ συχνά, τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή, λόγω φυσικών ή άλλων φραγμών καθώς και λόγω διακρίσεων.Περισσότερες πληροφορίες- Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: http://www.un.org/disabilities- Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm- Αρχική σελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της Επιτροπής αρμόδιας για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ΒΙΝΤΕΟ - ΠΑΤΡΑ: Ο αγιασμός των υδάτων

Και το ΒΗΜΑ 'κράζει' πλέον ανοιχτά τον πρωθυπουργό για το Ερζερούμ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΟΥΧΟΣ

TO BHMA

Παραμονές Χριστουγέννων και, στη συνέχεια, παραμονές Πρωτοχρονιάς, η τουρκική πολεμική αεροπορία - δηλαδή η επίσημη και έμπρακτη έκφραση της πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης κι όχι κάποιοι δήθεν... κακοί στρατηγοί όπως εμείς εδώ βαυκαλιζόμαστε - ξεπέρασε κάθε προηγούμενο του εαυτού της στο Αιγαίο. Μαζικές παραβιάσεις σχηματισμών πολλών αεροσκαφών έκαναν υπερπτήσεις μεγάλης διάρκειας πάνω από σειρά ελληνικών νησιών, κατοικημένων και μη, μεταξύ των οποίων και κάποια τα οποία που μπήκαν στο πρόγραμμα των τουρκικών παραβιάσεων για πρώτη φορά. Η τουρκική περιφρόνηση για την ελληνική εθνική κυριαρχία εκφράστηκε έτσι με τον πιο εύγλωττο και απροσχημάτιστο τρόπο.
Δεν χρειάζεται να σημειωθεί ότι θα ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε άλλη δυτική – και όχι μόνον - χώρα να δεχθεί μια τέτοια πρόκληση και, ουσιαστικά, να σωπάσει. Κι όμως, η Ελλάδα, δείχνει να ξεπερνά και το αδιανόητο: αμέσως μετά από όλα αυτά, πριν καν περάσουν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Παπανδρέου ταξιδεύει αύριο στο Ερζερούμ προκειμένου, μεθαύριο το πρωί, να ανοίξει, μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του τις εργασίες της ετήσιας διάσκεψης των Τούρκων πρέσβεων. Το ερώτημα είναι λοιπόν αναπόφευκτο: θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη επιβράβευση της τουρκικής προκλητικότητας από αυτή;Φυσικά, το ταξίδι Παπανδρέου είχε κανονιστεί νωρίτερα. Και ήταν ταξίδι ανταπόδοσης στην εδώ επίσκεψη Ερντογάν. Όμως, όλα αυτά, δεν τα ξέραμε μόνον εμείς. Τα ήξεραν και οι Τούρκοι, οι οποίοι φρόντισαν όχι μόνον να μην «μαλακώσουν» το πρόγραμμα των παραβιάσεών τους, αλλά ακριβώς το αντίθετο, να το εκτινάξουν και ποσοτικά και ποιοτικά στις παραμονές της επίσκεψης. Είναι συνεπώς βέβαιο ότι, αφού αμέσως μετά από όλα αυτά ο Παπανδρέου πάει στην Τουρκία και δη για να μιλήσει στην ετήσια σύνοδο των πρέσβεων, δικαιούνται να καταγράψουν αυτή την επίσκεψη ως μια μορφή αποδοχής, αν όχι και δικαίωσης, της πολιτικής τους. Και δεν θα την καταγράψουν έτσι μόνον αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα και στους οποίους θα είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς πώς γίνεται να υφίσταται τέτοιο κουρέλιασμα η εθνική κυριαρχία και αμέσως μετά ο πρωθυπουργός να σπεύδει στο στόμα του λύκου, στην καρδιά της εκπόνησης και εφαρμογής αυτής της πολιτικής.Ο Γιώργος Παπανδρέου οφείλει, μετά από όσα συνέβησαν μέσα στις γιορτές, να μην πάει στην Τουρκία. Είναι πρωθυπουργός κυρίαρχου κράτους, έστω και στην κατάσταση που αυτό βρίσκεται σήμερα. Δεν λέει κανείς να απειλήσει, να ανταποδώσει τα ίδια, ή να κάνει οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο. Όμως, δεν έχει πλέον κανένα λόγο να πάει αυτή τη στιγμή στο Ερζερούμ, ότι και να συμβαίνει στο παρασκήνιο των ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων. Πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσει την υπόσταση και την αξιοπρέπεια της ελληνικής κρατικής οντότητας, για την οποία οι Ελληνες πολίτες του έχουν αναθέσει την ευθύνη. Πηγαίνοντας αύριο στην Τουρκία, όχι μόνον δεν το πράττει, αλλά επιτυγχάνει το ακριβώς αντίστροφο, αφού σιωπηρά αλλά ξεκάθαρα θα είναι σα να αποδέχεται και να αναγνωρίζει αυτή την επιθετική τακτική. Τη δική του χώρα παραβίασαν βάναυσα οι Τούρκοι. Όχι κάποιου τρίτου. Οφείλει λοιπόν, χωρίς δεύτερες σκέψεις, να ακυρώσει αυτή την επίσκεψή του.

gmalouchos@tovima.gr
http://www.tovima.gr/

Ο έλεγχος του πληθυσμού μέσα από την τροφή και η διατροφική γενοκτονία

Η νέα παγκόσμια κοινωνική μαγγανεία, η «ομογενοποίηση» του κόσμου μέσω του νέου Κώδικα Διατροφής και οι προβλεπόμενες συνέπειες για την υγεία μας.
Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να υποφέρουν από εκφυλιστικές παθήσεις, λόγω κακής διατροφής και περιορισμένης λήψης σημαντικών διατροφικών στοιχείων, εάν επιτραπεί στους ισχυρούς παγκόσμιους οργανισμούς να «ομογενοποιήσουν» τον κόσμο μέσω του νέου Κώδικα Διατροφής…Πολύ λίγοι είναι προς το παρόν εκείνοι που...

Πατήστε εδώ για περισσότερα: http://apneagr.blogspot.com/2011/01/blog-post_4324.html

Η θέση της Δημοκρατικής Συμμαχίας για το πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη, μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών & Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης για την πρωτοβουλία αλλαγής του πλαισίου χρηματοδότησης των κομμάτων έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το πολιτικό χρήμα, τη χρηματοδότηση των κομμάτων, το «πόθεν έσχες» και τα οικονομικά των βουλευτών είναι πλέον αναγκαία. Όσο όμως θα διαρκεί ο διάλογος και η διαβούλευση, η κυβέρνηση μπορεί να πάρει μερικά άμεσα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση:

Πρώτον, να μειώσει, τώρα, τη χρηματοδότηση των κομμάτων για το 2011 κατά 20 εκατομμύρια ευρώ, από τα 75 εκ. ευρώ στα 55 εκ. Ευρώ, και μπορεί να χρηματοδοτήσει με αυτό το ποσό την αύξηση του ΕΚΑΣ όπως έχω προτείνει στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Δεύτερον, με τροπολογία να σταματήσει αμέσως ο δανεισμός των πολιτικών κομμάτων από τις κρατικές τράπεζες με εγγύηση τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις πέραν αυτής της βουλευτικής περιόδου.

Τρίτον, να γίνει πλήρης εκκαθάριση των χρηματοδοτήσεων και του δανεισμού όλων των κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές την τελευταία δεκαπενταετία.

Θα περιμένουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά ας είναι σαφές ότι στόχος πρέπει να είναι να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία στο νέο πλαίσιο για να μπορούν να γνωρίζουν οι πολίτες από ποιόν χρηματοδοτούνται τα κόμματα, με ποια ποσά και πού τα ξοδεύουν. Επίσης ότι δεν μπορεί, μέσω του όποιου συστήματος χρηματοδότησης, να ποδηγετείται και να προκαταλαμβάνεται η βούληση του λαού.»

Φοβερές αποκαλύψεις για τις επιχειρήσεις του "κόμματος του λαού"

[typoekgotikh.jpg]
Όπως είναι γνωστό το κόμμα που μάχεται το απεχθές κεφάλαιο έχει στην κατοχή του και την ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, ( δείτε το site http://www.typoekdotiki.gr/ ) με τζίρο που ξεπερνάει τα 40.000.000 ευρώ και η οποία εκσυγχρονίστηκε με κεφάλαια ενός αναπτυξιακού νόμου, τα οποία προέρχονται από την ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων !!!
Γιατί δεν αυξάνουν με δική τους πρωτοβουλία τον ελάχιστο μισθό που δίνουν στους εργάτες της ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ στα 1400 ευρώ? Τι τους κρατάει αυτή τη στιγμή να κάνουν μια γενναία αύξηση έτσι ώστε να ζουν αξιοπρεπώς?

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους.

ο κύριος Δρακόπουλος Δημήτριος υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στη Β Αθηνών και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας χάρτου και ο κύριος Χαρός Δημήτριος υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στη Β Αθηνών, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και πρόεδρος της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, έθεσαν μια σειρά από αιτήματα (όλοι προφανώς τα γνωρίζετε) στο Σωματείο μας το ΣΕΜΕΕ.

Γιατί απαιτούν από εμάς να τα αποδεχτούμε? Και δεν τα εφαρμόζουν πρώτα στα δικά τους τυπογραφεία όπου ισχύει το άβατο και τα κόκκινα μεροκάματα.

Θα έπρεπε οι διεκδικήσεις τους και η επόμενη απεργία να ξεκινήσει από τα δικά τους τυπογραφεία, να βγάλουν έξω όλους τους εργαζόμενους, να κλείσουν της πόρτες να σταματήσουν ΟΛΟΙ την παραγωγή. Να δώσουν το καλό παράδειγμα, να μας πείσουν για την αγνότητα τον προθέσεων τους.

Όχι να έρχονται ΜΟΝΟ στα δικά μας ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ.

Αδιαφορώντας για την επιβίωση μας, εάν χρωστάμε, εάν έχουμε επιταγές, εάν έχουμε δάνεια. Εμείς δεν επιβιώνουμε με εισφορές και επιδοτήσεις. Ούτε ήμαστε στο απυρόβλητο.

Βέβαια είναι πάγια τακτική να μας εξοντώσουν, να εξαφανίσουν τον ανταγωνισμό,

( δείτε το site http://www.typoekdotiki.gr/ )

να μας εκθέτουν στους πελάτες μας, να μας παίρνουν όλες τις δουλειές, ώστε να γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο το δικό τους τυπογραφείο τα συμφέροντα τους και η εκλογική τους πελατεία .

Συνέχεια κατηγορούν τους άλλους εργοδότες ώστε να μην έχουμε ποτέ εργασιακή ειρήνη Πάντα να είμαστε σε διαμάχη με τους εργαζομένους μας για να τους χρησιμοποιούν εναντίον μας και όταν χρειαστούν ειδικευμένο προσωπικό κατόπιν εντολής το παίρνουν από εμάς αδιαφορώντας για την ζημιά που μας κάνουν.

Να μην τους αφήσουμε να διαλύσουν τον κλάδο μας, να μας κλείσουν, να παίρνουν όλες τις δουλειές, να πούμε όχι στα σχέδια τους. Όλοι πλέον αισθανόμαστε το μερίδιο της αγοράς να μειώνεται… να εξαφανίζονται οι δουλειές. Δεκάδες τυπογραφεία και χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν χωρίς εργασία.

( δείτε το site www.typoekdotiki.gr/start.htm και κλικάρετε δεξιά στην ταινία)

ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΜΑΣ Να στηρίξουμε τον αγώνα μας και τους κόπους μας. Με συντονισμό τον σωματίων μας να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Μόνο ενωμένοι και μαζικά μπορούμε να αντιδράσουμε και να επιβιώσουμε.

ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΣ

Στείλτε το μήνυμα, ενημερώστε όλους τους συναδέλφους. μην αδιαφορείτε.

Έρχονται πονηρές και ακόμα πιο δύσκολες μέρες.

Συνάδελφοι πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε και να αδιαφορούμε,

πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, Να αντιδράσουμε.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 19/6/01 Τα 20χρονα της «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ»

«Από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε η ίδρυση της παραγωγικής μας μονάδας ήταν καθαρό ότι το βασικότερο στήριγμα, το βασικότερο πλεονέκτημά μας ήταν και παραμένει η ιδιαίτερη ταύτιση των εργαζομένων με τους στόχους του εργοστασίου»,

θα πει ο Μ. Καλούδης, για να αναφέρει ότι, σήμερα, στην επιχείρηση εργάζονται 245 άτομα.

Τους δικούς μας εργαζομένους τους στρέφουν συνέχεια εναντίων μας,

κτυπώντας μας όπου βρουν για να μας διαλύσουν.

Μας κατηγορούν ακόμα και μέσα στα αντίγραφα των ΣΣ που μοιράζουν.

Ένα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε

Εμείς δεν επιβιώνουμε με εισφορές και επιδοτήσεις...

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων σε όλη τη χώρα και το Φανάρι

Λαμπρές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Στο επίκεντρο του εορτασμού το λιμάνι του Πειραιά, όπου πλήθος πολιτικού κόσμου παρακολούθησε την τελετή Αγιασμού των Υδάτων χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στον ποταμό Άρδα, στον Έβρο.

Στο λιμάνι του Πειραιά την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Γιάννης Διαμαντίδης. Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Α' Πειραιά του ΛΑΟΣ Βαΐτσης Αποστολάτος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου, ο δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γρηγόρης Νιώτης και Δημήτρης Καρύδης, οι βουλευτές της ΝΔ Παναγιώτης Μελάς και Γιάννης Τραγάκης και πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες.

Άνδρες του Σώματος Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν στη θάλασσα και ανέσυραν τον σταυρό.

Μετά το πέρας της τελετής, ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας τόνισε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη βάφτιση του Ιησού Χριστού. Τη φανέρωση της Αγίας Τρίαδας. Σήμερα φωτίζεται ο κόσμος, σήμερα αγιάζονται τα νερά. Το μήνυμα είναι ότι με σχέδιο, με φώτιση, με όραμα και αισιοδοξία προχωράμε δυνατά μπροστά».

Ο κ. Σαμαράς δήλωσε «φώτιση σημαίνει 'φεύγει το σκοτάδι και έρχεται η αισιοδοξία', αυτό με τη βοήθεια του Θεού ελπίζω να γίνει φέτος για τον κάθε Έλληνα σε αυτές τις δύσκολες ώρες και κυρίως για την πατρίδα μας».

Ο κ. Καρατζαφέρης δήλωσε από την πλευρά του: «Είθε ο αγιασμός των υδάτων του Αιγαίου να φτάσει μέχρι το Ερζερούμ και να ευλογήσει ο Θεός μη βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων στο Αιγαίο μας, στη θάλασσά μας, που καθαγιάσθη από τον αγώνα του Κανάρη, του Μιαούλη και της Μπουμπουλίνας».

Το πρωί, πριν από την τελετή, τελεσθηκε θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιά, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ και του μητροπολίτη Προικονήσου Ιωσήφ.

Στην Αθήνα ο δήμαρχος Γιώργος Καμίνης παρέστη στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Στην τελετή παρευρέθησαν επίσης η υφυπουργός Εργασίας Άννα Νταλάρα και οι βουλευτές Προκόπης Παυλόπουλος, Ευάγγελος Αντώναρος από τη ΝΔ και Θανάσης Πλεύρης από το ΛΑΟΣ, καθώς και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, τονίζοντας ότι «ο χρόνος που μάς περιμένει είναι ένας χρόνος δύσκολος, αλλά όλοι μαζί θα κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα που χρειάζεται για να βγάλουμε την πατρίδα μας από την κρίση και με θάρρος και αυτοπεποίθηση να της δώσουμε τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή».

Η κ. Νταλάρα ευχήθηκε «χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη, με αγάπη, έλλειψη μισαλλοδοξίας, ταπεινοφροσύνη και λίγη ελπίδα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την τοποθέτηση φράχτη στα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία, είπε ότι πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι μίας συντονισμένης ενέργειας. Επισήμανε, δε, ότι «βρισκόμαστε στη μέση ενός κρίσιμου προβλήματος με ένα μεγάλο συντονισμένο σχέδιο. Αυτή η προσπάθεια πίεσης προς την Τουρκία στην ουσία για τα σύνορά μας, είναι ένα μικρό κομμάτι της προσπάθειας που γίνεται».

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος, τόνισε ότι «η σημερινή γιορτή σηματοδοτεί την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, ιδίως σε μια εποχή που από πλευράς δικαιοσύνης οι πολίτες χειμάζονται, θύματα μιας κοινωνικής αδικίας. Οφείλουμε όλοι να τους εμπνεύσουμε την ελπίδα και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, που τόσο πολύ λείπει».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα δήλωσε ότι «είναι το απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας και αυτό προκύπτει και από το διεθνές δίκαιο και από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, το να θωρακίζει τα σύνορά της όπως νομίζει και σε αυτό δεν έχει λόγο κανένας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα ελληνικά σύνορα».

Ο κ. Παυλόπουλος ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα από πλευράς νομιμότητας μπορεί να το κάνει, ενώ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του μέτρου λέγοντας ότι «από πλευράς αποτελεσματικότητας είναι να το δούμε. Γιατί το ζήτημα είναι να χτυπάς τη λαθρομετανάστευση στη ρίζα της και η ρίζα δεν χτυπιέται, όταν έχει μειωθεί η αστυνόμευση δραματικά και όταν έχεις ψηφίσει έναν νόμο για την ιθαγένεια, που έχει καταστήσει την Ελλάδα πραγματικό μαγνήτη των λαθρομεταναστών».

Στη Θεσσαλονίκη με τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των Υδάτων στη νέα παραλία, στο ύψος της οδού Αγίας Σοφίας, χοροστατούντος του μητροπολίτη Άνθιμου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ παρέστησαν ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, οι βουλευτές του νομού Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης και άλλοι, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, εκπρόσωποι των τοπικών, στρατιωτικών και άλλων αρχών της πόλης.

Περισσότεροι από 20 κολυμβητές, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, αψήφησαν τις καιρικές συνθήκες και βούτηξαν στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, μετά τον αγιασμό των υδάτων δήλωσε: «Φωτισμένα και υπεύθυνα μυαλά από όλους και ιδιαίτερα από όλους εμάς, που οι πολίτες επέλεξαν για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση».

Στο Φανάρι τελέστηκε θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στη συνέχεια πλήθος κόσμου παρακολούθησε την τελετή Αγιασμού των Υδάτων στον Κεράτειο Κόλπο.

Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Πειραιά Θοδωρής Δρίτσας αρνήθηκε να παρευρεθεί στην τελετή στον Πειραιά λέγοντας ότι «τα Θεοφάνεια και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού είναι μια εκ των κορυφαίων θρησκευτικών γιορτών της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Κατά τη γνώμη μας, μια καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα τελετή δεν μπορεί και δεν πρέπει να οργανώνεται από εκπροσώπους θεσμών της κοσμικής εξουσίας. Εάν αυτή την πρόσκληση απηύθυνε ο Μητροπολίτης Πειραιά, με διαφορετικά κριτήρια θα καθοριζόταν η δική μας στάση. Η Πολιτεία και η Εκκλησία σε ένα δημοκρατικό καθεστώς θα πρέπει να έχουν σαφώς διακριτούς ρόλους.

Αυτή άλλωστε ήταν πάντα η άποψη του πολιτικού μας χώρου και γι' αυτό το λόγο, όχι μόνο φέτος αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, δεν έχουμε ανταποκριθεί στις ανάλογες προσκλήσεις των εκάστοτε Δημάρχων Πειραιά».

ΣΑΜΑΡΑΣ : "ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ"

Ο Αντώνης Σαμαράς, παρέστη σήμερα στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Μετά το πέρας της τελετής, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Χρόνια πολλά σε όλους. Φώτιση...


σημαίνει: φεύγει το σκοτάδι και έρχεται η αισιοδοξία. Αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, ελπίζω να γίνει φέτος, για τον κάθε Έλληνα και κυρίως για την Πατρίδα μας, αυτές τις δύσκολες ώρες. Να είστε καλά».

Δηλώσεις έκανε και η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, μετά το τέλος της τελετής αγιασμού των υδάτων «Υγεία και φώτιση για να δουλέψουμε πολύ και αποτελεσματικά, ώστε να σταθεί η χώρα στα πόδια της και εμείς όλοι μαζί». Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την τοποθέτηση φράχτη στον Έβρο, για την αποτροπή της εισόδου παράνομων μεταναστών, η Υπουργός απάντησε: «Ένα σημαντικό πολιτικό μέτρο το οποίο δεν είναι αποσπασματικό. Το συγκεκριμένο μέτρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρέπει κανείς να το δει στο σύνολο της πολιτικής που έχει ανακοινωθεί, η οποία είναι ολοκληρωμένη και αφορά στην αντιμετώπιση ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, όπως είναι η λαθρομετανάστευση».

Τι αποκαλύπτουν οι νταντάδες των επωνύμων

Λένε πως οι οικιακοί βοηθοί είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τους stars τόσο καλά όσο ελάχιστοι φίλοι ή συγγενείς τους. Ξέρουν τις καθημερινές τους συνήθειες, τις ιδιοτροπίες τους, τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους.


Ο ιδιοκτήτης γραφείου προσωπικού, Παναγιώτης Άνταμς, που τροφοδοτεί με οικιακές βοηθούς την αφρόκρεμα της λεγόμενης show biz, αποκαλύπτει στο “newsbomb.gr” τις ιδιοτροπίες των επωνύμων, αλλά και το πόσο βαθιά βάζουν το χέρι στην τσέπη για να απολαμβάνουν οι ίδιοι και οικογένειές τους τις υπηρεσίες διαφόρων κυριών από τις Φιλιππίνες, την Ουκρανία, τη Γεωργία κ.α.

Ελένη Μενεγάκη

Είχε δυο Φιλιππινέζες, αλλά όταν χώρισε με τον Γιάννη Λάτσιο κράτησε τη μία, η οποία φροντίζει περισσότερο τη μικρή της κόρη, αλλά και τις δουλειές του σπιτιού όποτε χρειαστεί. Η Ελένη δεν την αφήνει να μαγειρεύει γιατί είναι κάτι που κάνει αποκλειστικά και μόνο η ίδια. Κάνει πολλά δώρα στις κοπέλες του προσωπικού της, αλλά δεν δίνει ποτέ δικά της ρούχα ή αξεσουάρ. Δεν τα χαρίζει και δεν τα πετάει ποτέ. Είναι μια… ιδιοτροπία της. Στην Φιλιππινέζα δίνει μισθό 1.400 ευρώ και θεωρείται ανοιχτοχέρα.

Θέμος Αναστασιάδης

Πάντα ζητά κοπέλες να βοηθούν τη σύζυγό του κυρίως στο μικρό παιδί, αλλά ως αυθεντικός… Θέμος απαιτεί να είναι πάνω απ΄ όλα καλές μαγείρισσες! Και μάλιστα, μαγείρισσες υψηλού επιπέδου που θα πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε διεθνή κουζίνα, ανατολίτικη και ελληνική. Γενικά είναι καλόβολος και μπορεί να φορέσει αδιαμαρτύρητα ακόμη και τσαλακωμένο ρούχο! Στην οικιακή βοηθό δίνει 1.000 ευρώ το μήνα.

Τατιάνα Στεφανίδου

Θέλει η κοπέλα να είναι ιδιαιτέρως σχολαστική με την καθαριότητα γιατί είναι… ιδιοτροπία του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος είναι πολύ λεπτολόγος και θέλει τα πάντα στο σπίτι να λάμπουν. Επίσης, θέλουν να είναι πρόσχαρη γιατί δεν αντέχουν τα μελαγχολικά πρόσωπα. Η δε Τατιάνα επιδιώκει να είναι και η ίδια η κοπέλα μητέρα. Σήμερα έχουν μια Γεωργιανή, που τη βοηθά και στα παιδιά και στις δουλειές. Παίρνει μισθό 1.000 ευρώ, αλλά και πολλά δώρα από την Τατιάνα.

Ανίτα Πάνια

Κι εδώ το ζευγάρι δείχνει μια ιδιαιτερότητα, αφού αυτό που απαιτεί είναι η νταντά να είναι… ξενύχτισα! Η Ανίτα είναι πολύ δραστήρια στα του σπιτιού και τη γυναίκα τη χρησιμοποιεί κυρίως ως βοηθό. Θέλει να είναι έμπειρη νταντά και να αντέχει το ξενύχτι αφού ο Νίκος Καρβέλας όλη νύχτα γράφει και παίζει μουσική! Όσο για το… Καρβελάκι; Έχει συνηθίσει τους ήχους και δεν ξυπνάει με τίποτα. Για την… άυπνη Ουκρανή οικιακή βοηθό η Ανίτα διαθέτει 900 ευρώ το μήνα.

Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη

Έχουν μια οικονόμο από την Ουκρανία, που την αμείβουν με 1.200 ευρώ το μήνα για τις δουλειές του σπιτιού και μια Αγγλίδα για τη μικρή Αναστασία που πριν την είχε η Μαντόνα, η οποία αμείβεται με πολύ περισσότερα. Ασχολούνται και οι δυο με το παιδί και δεν τσακώνονται ποτέ. Το πάνω χέρι στο σπίτι έχει η Κάτια Ζυγούλη, αλλά στα υπόλοιπα καπετάνιος είναι ο Σάκης.

Δέσποινα Βανδή

Έχει δυο κοπέλες από τις Φιλιππίνες. Μια για τα παιδιά και μια για τις δουλειές. Αυτό που ζητά είναι να είναι υπάκουες και εργατικές και να έχουν δουλέψει σε κάποια άλλη επώνυμη οικογένεια. Αμείβονται με 1.300 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα.
newsbomb.gr

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΙΣΡΟΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ"

«Ευρωπαϊκό πρόβλημα», είναι η ανεξέλεγκτη ροή μεταναστών στην Ελλάδα από την Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, που επισκέφθηκε τον Έβρο για τον εορτασμό των Θεοφανίων...


Ο κ. Παπούλιας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει ολοκληρωμένη πολιτική για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και ζήτησε από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της και να εφαρμόσει άμεσα το ελληνοτουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής.

«Η προσπάθεια όλων αυτών που θέλουν να ξεφύγουν από την απόλυτη φτώχεια, αναζητώντας αλλού καλύτερη ζωή, είναι ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο», τόνισε ο κ. Κάρολος Παπούλιας κι επισήμανε ότι «για την Ελλάδα η αθρόα παράνομη μετανάστευση είναι και θέμα εθνικό. Από εδώ, τον Έβρο, κάθε μέρα, προστίθεται στη χώρα ένα χωριό 200-300 παράνομων μεταναστών. Οφείλουμε με αποφασιστικότητα να ενώσουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, ευρωπαϊκό, διμερές να το αντιμετωπίσουμε». Στην Ελλάδα, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εισέρχεται το 80% της παράνομης μετανάστευσης όλης της ΕΕ και «αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί».

«Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μιαν ολοκληρωμένη πολιτική για την παράνομη μετανάστευση και το άσυλο. Καλώ την Τουρκία να συνεργασθεί εποικοδομητικά με την Ε.Ε., να ελέγξει τα σύνορα της και να εφαρμόσει άμεσα και απτά το ελληνοτουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής», κατέληξε ο κ. Παπούλιας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΗΝ 7ΧΡΟΝΗ

Ελεύθερος αφέθηκε την Τετάρτη με εντολή του Εισαγγελέα ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που συνελήφθη μετά το τραγικό δυστύχημα στην οδό Κύπρου στο Μενίδι, όταν με την μηχανή του παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 7χρονο κορίτσι...


Ο Εισαγγελέας ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε αργά το απόγευμα ο αστυνομικός, διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος και ακολούθως να απαγγελθούν κατηγορίες για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια.Μέχρι το πέρας της έρευνας ο αστυνομικός με εντολή του Εισαγγελέα θα παραμείνει ελεύθερος.

HΠΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΟΙ ΝΕΟΙ 'ΕΧΘΡΟΙ' ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Μόλις 2% των Τούρκων δηλώνουν ότι βλέπουν σήμερα την Ελλάδα ως απειλή, σύμφωνα με δημοσκόπηση για την εξωτερική πολιτική. Αντιθέτως οι γείτονες αναγνωρίζουν ως νέους «εχθρούς» τις ΗΠΑ και το Ισραήλ...


Στη σφυγμομέτρηση πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Metropoll το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι η πρώτη εξωτερική απειλή για τη χώρα τους, η οποία είναι από το 1952 σύμμαχος της Ουάσιγνκτον στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.504 προσώπων.

Η επόμενη χώρα είναι το Ισραήλ, σύμφωνα με το 24% των ερωτηθέντων. Το 63% εκτιμά ότι η Τουρκία πρέπει να παγώσει τις σχέσεις της με το εβραϊκό κράτος, ενώ 28% πιστεύουν αντίθετα ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να προχωρήσουν σε βάθος. Το Ιράν, που οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις υποψιάζονται ότι επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δεν θεωρείται απειλή παρά μόνον από το 3% των ερωτηθέντων.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση, καθώς μόνο το 2% των ερωτηθέντων δηλώνει πως πιστεύει ότι αποτελεί απειλή.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Μ.ΤΖΑΚΣΟΝ

Με τις καταθέσεις μαρτύρων ξεκίνησε στο Λος Άντζελες η ακροαματική διαδικασία σε βάρος του Κόνραντ Μάρεί, γιατρού του Μάικλ Τζάκσον, η έκβαση της οποίας θα κρίνει εάν ο γιατρός θα δικαστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του βασιλιά της ποπ...


Ο γιατρός δηλώνει αθώος, αρνούμενος πως φέρει ευθύνη για την υψηλή δόση προποφόλης που οδήγησε στο θάνατο του Μ.Τζάκσον.

Ένας από τους σωματοφύλακες του τραγουδιστή κατέθεσε την Τετάρτη πως ο γιατρός καθυστέρησε υπερβολικά να καλέσει ασθενοφόρο ενώ βιαζόταν να μαζέψει μπουκαλάκια με φάρμακα.

Ο γιατρός «με διέταξε απλώς να μαζέψω κάποια μπουκάλια, ή φιαλίδια, και να τα βάλω σε μία τσάντα» κατέθεσε ο 34χρονος Αλμπέρτο Αλβάρεζ, αναφέροντας πως όλα αυτά συνέβησαν στο διάστημα 21 λεπτών που μεσολάβησε μέχρι ο Κ.Μάρεϊ να καλέσει για ασθενοφόρο.

Ο αντιεισαγγελέας ανέφερε πως ο γιατρός «είχε χορηγήσει προποφόλη χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό υλικό, δεν διέθετε νοσηλευτικό προσωπικό, καθυστέρησε να καλέσει βοήθεια, δεν διατηρούσε ιατρικούς φακέλους για τον τραγουδιστή και δεν είχε ενημερώσει το προσωπικό των πρώτων βοηθειών ούτε τους γιατρούς στο Ιατρικό Κέντρο UCLA όπου διακομίστηκε ο Τζάκσον, για την κατάσταση της υγείας του ασθενή».

Η ακροαματική διαδικασία θα διαρκέσει δύο εβδομάδες και 35 μάρτυρες θα κληθούν να καταθέσουν. Για να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος στο εδώλιο, τα δικαστήρια γενικά απαιτούν σε τέτοιες διαδικασίες μικρότερης βαρύτητας αποδεικτικά στοιχεία από ό,τι σε μία δίκη.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Ένας μασκοφόρος, που μιλούσε τουρκικά κι ήταν εφοδιασμένος με εκρηκτικά, προσπάθησε να εισέλθει την Τετάρτη το βράδυ στο πιλοτήριο τουρκικού επιβατικού αεροπλάνου.Σύμφωνα με νορβηγικά και τουρκικά ΜΜΕ, "ένας μασκοφόρος επιβάτης της οικονομικής θέσης στην πτήση Όσλο - Κωνσταντινούπολη με τις «Τουρκικές αερογραμμές», με 59 επιβαίνοντες, απείλησε εν πτήσει ότι εάν το αεροσκάφος δεν επέστρεφε στο Όσλο θα το ανατίναζε...


Τελικά, ο αεροπειρατής εξουδετερώθηκε από την τουρκική αστυνομία στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε ασφαλώς."Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα αποβιβάστηκαν σώοι", αναφέρεται στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ στη Νορβηγία και στην Τουρκία. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από τον τουρκικό αερομεταφορέα.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ

Επιτυχία σημείωσε η πρώτη έκδοση «ευρωομολόγου» που πραγματοποιήθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άντληση των κεφαλαίων που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της Ιρλανδίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EΜΧΣ)...


Το ζητούμενο ποσό των 5 δισ. ευρώ για τον πενταετή τίτλο υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε περίπου 2,5%. Είναι υψηλότερο από το αντίστοιχης διάρκειας γερμανικό και γαλλικό ομόλογο, το επιτόκιο των οποίων είναι 1,77% και 2,08% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά αποτιμά τον κίνδυνο του ΕΜΧΣ υψηλότερα από αυτόν των δύο χωρών.

Σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο είναι κατά περίπου τρεις εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από αυτό με το οποίο ο ΕΜΧΣ θα δανείσει την Ιρλανδία, πράγμα που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση της χώρας από την ΕΕ θα είναι με το αζημίωτο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αμέλια Τόρρες, «τα ομόλογα διατέθηκαν σε μια ώρα», γεγονός που όπως δήλωσε «μας κάνει να πιστεύουμε ότι μελλοντικές εκδόσεις θα καλυφθούν χωρίς δυσκολία». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΕ θα ακολουθήσει νέο ομόλογο στα τέλη του μήνα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EΤΧΣ) ύψους 3 δισ. ευρώ. Ο ΕΜΧΣ και το ΕΤΧΣ θα χορηγήσουν από κοινού στην Ιρλανδία 40,2 δισ. ευρώ, περίπου τα μισά από τα κεφάλαια που προβλέπει το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης της χώρας ύψους 85 δισ. ευρώ.

Τα δύο ταμεία, το 2011 θα εκδώσουν 5ετή, 7ετή και 10ετή ομόλογα συνολικού ύψους 34,1 δισ. ευρώ και το 2012 άλλα 14,9 δισ. ευρώ. Οι τίτλοι αυτοί που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείται ότι αποτελούν τον προάγγελο του ευρωομολόγου που σχεδιάζει να εκδώσει η ΕΕ για τη χρηματοδότηση των οικονομικά ασθενέστερων χωρών.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank AG και HSBC Holdings PLC. Σημειώνεται ότι η ΕΕ και το EΜΧΣ έχουν την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ από τις Fitch, Moody΄s και Standard & Poor΄s.

ΔΗΜΟΣ Πατρέων: Απολύθηκε η Μαρίζα Καπετανάκη - προσλαμβάνονται συγγενείς και φίλοι

Η επί χρόνια υπεύθυνη του γραφείου εθιμοτυπίας του Δήμου Πατρέων Μαρίζα Καπετανάκη βρίσκεται πλέον από τις 31 Δεκεμβρίου... εκτός δήμου! Πρόκειται για μητέρα που μεγαλώνει ένα παιδί, κόρη του γνωστού μηχανικού Μάρκου Καπετανάκη και επί χρόνια συνεργάτιδα των Δημάρχων Ανδρέα Φούρα και Ανδρέα Καράβολα! Φαίνεται, όμως, πως ο «τσακωμός» με τη σημερινή αντιδήμαρχο Οικονομικών Βίβιαν Σαμούρη την ημέρα των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του νέου δημάρχου να μην της ανανεώσει τη σύμβαση. Τουλάχιστον αυτό διαδίδεται ευρέως στα «πηγαδάκια» του δήμου. Το επεισόδιο είχε συμβεί, όταν η κυρία Σαμούρη έκανε παρατήρηση στη Μαρίζα Καπετανάκη, διαφωνώντας με τη σειρά των επισήμων στη δοξολογία! Η κυρία Καπετανάκη δήλωσε, μάλιστα, σε συνεργάτη του «Κόσμου» πως προσεβλήθη από τη συμπεριφορά της, όμως, παρακάλεσε να μη δοθεί συνέχεια. Αρκετοί από αυτούς που ήταν μάρτυρες στο συμβάν συζητούσαν και τότε πως θα πρέπει ο νέος δήμαρχος να ... «μαζέψει» τη συνεργάτιδά του για να μη δούμε και χειρότερα! Τελικά, «μαζεύτηκε» η κυρία Καπετανάκη και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο! Απολύθηκε!

Από την πλευρά της η δημοτική Αρχή δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα. Επικοινωνήσαμε με τον εκπρόσωπο Τύπου Γιώργο Πλη, ο οποίος, αφού ρώτησε το δήμαρχο, μας απάντησε πως... δεν θα δοθεί καμία απάντηση. Ίσως ο δήμος απαντήσει σήμερα με βάση τη λήξη της σύμβασης της συγκεκριμένης εργαζόμενης. Το ζήτημα, όμως, είναι αν... θα προσλάβει άλλον!«Ψωμί» και για τους δύο!

Η κυρία Καπετανάκη ανήκε στην ομάδα των άμεσων συνεργατών του δημάρχου και αναμφισβήτητα ο κ. Δημαράς νομίμως την απέλυσε, αφού, προφανώς, δεν την ήθελε στο πλευρό του. Όπως νομίμως προσλαμβάνει ως ιδιαιτέρα γραμματέα του, τη σύζυγο του εκπροσώπου Τύπου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας Πέτρου Ψωμά. Έτσι, ο μεν Πέτρος Ψωμάς θα παίρνει το μισθό του προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η δε σύζυγός του αυτόν της ιδιαιτέρας του δημάρχου. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι η κυρία Ελένη Κίτσιου ήταν η γραμματέας και στο γραφείο του κ. Δημαρά το χρονικό διάστημα που δεν ήταν δήμαρχος. Είναι, λοιπόν, το άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του και απόλυτα λογική η ενέργειά του. Από την άλλη, βέβαια, στην πόλη της ανεργίας το ηθικό ζήτημα που υπάρχει είναι ότι από την ίδια οικογένεια γίνονται δύο προσλήψεις στο δήμο.«Ψωμί» και για τον Ψωμιάδη;

Τις τελευταίες ημέρες ακούγεται έντονα στο δήμο πως ασκούνται πιέσεις για να προσληφθεί ένα ακόμη πρόσωπο που θα έχει καθήκοντα ειδικού συμβούλου στο δήμο. Πρόκειται για τον εκδότη της εφημερίδας «Fox Press» Γιώργο Ψωμιάδη, που είχε στηρίξει τον Γιάννη Δημαρά με πρωτοσέλιδες ογκώδεις φωτογραφίες στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενώ συμμετείχε ενεργά (ακόμη και ως καταμετρητής ψηφοδελτίων) τις δύο Κυριακές των εκλογών! Εξάλλου ακούγεται έντονα πως θα προσληφθούν ως συνεργάτες του δημάρχου, δύο συγγενικά πρόσωπα «έμπιστου» ανθρώπου του.Αντιδράσεις από Χριστόπουλο - Αντωνόπουλο

Οι παραπάνω ενέργειες έχουν προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Πελετίδη Ανδρέας Αντωνόπουλος δήλωσε πως «ακούγονται πολλά για πρόσωπα της ίδιας οικογενείας που αναλαμβάνουν δημοτικές θέσεις, κάτι που δεν θα πρέπει να καταγγελθεί». Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο κ. Αντωνόπουλος και για την απόλυση της Μαρίζας Καπετανάκη. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του επικεφαλής της παράταξης «Νέοι Άνθρωποι - Νέα Πόλη» Κώστα Χριστόπουλου: «Αν επρόκειτο να απολυθεί μία υπάλληλος επειδή έληγε η σύμβασή της, κανένα πρόβλημα. Αν, όμως, απολύεται για να προσληφθεί στη θέση της κάποιος άλλος, ε, τότε δεν τίθεται ζήτημα οικονομίας αλλά εξυπηρέτησης και "βολέματος" των δικών μας ανθρώπων», δήλωσε χαρακτηριστικά.Ανδρέας Φούρας: Είναι ακατανόητη η απόλυση της Μαρίζας

Για το θέμα της απόλυσης της Μαρίζας Καπετανάκη έκανε δήλωση στον «Κόσμο» ο πρώην Δήμαρχος Ανδρέας Φούρας: «Αυτό που έχω να δηλώσω είναι το εξής: Τα τέσσερα χρόνια τα δικά μου και πιστεύω και τα τέσσερα χρόνια του Ανδρέα Καράβολα, η Μαρίζα Καπετανάκη κάλυψε με απόλυτη επάρκεια τον τομέα δημοσίων σχέσεων και το γραφείο εθιμοτυπίας του Δήμου. Θεωρώ ακατανόητο να στέλνεται στην ανεργία».Ανδρέας Καράβολας: «Εκτελούσε με επάρκεια τα καθήκοντά της»

Παρέμβαση στο θέμα της απόλυσης της Μαρίζας Καπετανάκη έκανε και ο πρώην δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας:.«Έχω να δηλώσω πως η Μαρίζα εκτελούσε με επάρκεια τα καθήκοντά της», είπε στον «Κόσμο».

ΕΡΓΟΣΕ: Το 2016 Πάτρα - Αθήνα σε 1 ώρα και 40 λεπτά(;)

Το 2016 η διαδρομή Πάτρα-Αθήνα με συρμό Intercity θα γίνεται σε 1 ώρα και 40 λεπτά". Αυτή τη διαβεβαίωση έδωσε, μιλώντας την Τρίτη στη ραδιοφωνική εκπομπή του Αργύρη Δεμερτζή, στο Flash 96, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Γιάννης Πετρόπουλος.Ο κ. Πετρόπουλος, αν και παραδέχτηκε ότι όντως παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, που οφείλονται, όπως εξήγησε, αφενός στις απαλλοτριώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν και το κόστος, αφετέρου στον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έδωσε μια αρκετά αισιόδοξη νότα για την ολοκλήρωση του σημαντικότατου αυτού για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής έργου. Εκείνο που απομένει, φυσικά, είναι η δική του αισιοδοξία να... διασταυρωθεί με την πραγματικότητα, κάτι για το οποίο πολλοί διατηρούν ισχυρές αμφιβολίες, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο αιματηρών περικοπών πάσης φύσεως δαπανών, χωρίς να εξαιρούνται, βέβαια, κι αυτές που αφορούν τα μεγάλα δημόσια έργα.Πολλά τα ανοιχτά "μέτωπα"Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος, ο "εγκέφαλος" του συγκεκριμένου άξονα θα είναι το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί με ηλεκτρική λειτουργία το τμήμα από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" μέχρι το Κιάτο.Ωστόσο, πολλά είναι τα... μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά στο κομμάτι από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα. Έτσι, το τμήμα Ρίου-Πάτρας δεν έχει ενταχθεί, δυστυχώς, όπως είπε, στο ΕΣΠΑ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες. Εντούτοις, ανέφερε ότι εντός του 2011 θα ξεκινήσουν κι εκεί εργασίες, όπως και στο τμήμα Ροδοδάφνης-Ρίου, μήκους 28 χιλιομέτρων, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος 531 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων γύρω στα 100 εκατ. προορίζονται για απαλλοτριώσεις.Πρόσθεσε ακόμη ότι το τμήμα από Κιάτο μέχρι Ξυλόκαστρο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2014, από Ξυλόκαστρο μέχρι Ακράτα ως το τέλος του 2014, από Ακράτα μέχρι Διακοφτό ως το τέλος του 2015 και από Διακοφτό μέχρι Αίγιο ως το τέλος του 2016. Ανέφερε, μάλιστα, ότι είναι έτοιμο για δημοπράτηση εντός του α΄ εξαμήνου του 2011 κομμάτι έξι χιλιομέτρων στον Ελαιώνα.Ερωτηθείς δε συνολικά για την πρόοδο των εργασιών στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό άξονα, υποστήριξε ότι αυτή βρίσκεται στο 70% του όλου έργου.Αμοιβαία αποδεκτή λύση με Ολυμπία ΟδόΟ κ. Πετρόπουλος κλήθηκε να δώσει απαντήσεις και για τις αρκετά... περίπλοκες σχέσεις με την Ολυμπία Οδό κι έκανε λόγο για σημεία αλληλοεμπλοκής σιδηροδρομικών και οδικών έργων στις βόρειες ακτές της Πελοποννήσου. Πάντως, δήλωσε πως ευελπιστεί ότι η ΕΡΓΟΣΕ αφενός και η κοινοπραξία που κατασκευάζει το οδικό δίκτυο αφετέρου, θα έχουν καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή λύση, κατά το αμέσως επόμενο διάστημα, η οποία θα απεμπλέξει και τα δύο έργα, και το οδικό και το σιδηροδρομικό, που τα χαρακτήρισε ως εξίσου μεγάλης σημασίας και αλληλοσυμπληρούμενα.Έντονες επιφυλάξειςΣτο σημείο αυτό αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί μία σοβαρή παράμετρος, που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος και την οποία αναδεικνύουν συνδικαλιστικά στελέχη του ΟΣΕ από την Πελοπόννησο, που έχουν και πρόσφατα προειδοποιήσει ότι, αν μπει λουκέτο στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα, που ασχολείται με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού υλικού σε ολόκληρο το δίκτυο της Πελοποννήσου, τότε προκύπτει το ερώτημα τι θα απογίνει με αυτό τον τομέα.Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, στο πλαίσιο της ίδιας ραδιοφωνικής εκπομπής, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το ζήτημα των δολιοφθορών, καθ' όλο το μήκος του δικτύου, που έχει εξελιχθεί σε δυνατό "πονοκέφαλο", καθώς διάφοροι επιτήδειοι επανειλημμένα αφαιρούν υλικό, προκειμένου να το πουλήσουν, αφού ο χαλκός θεωρείται είδος αρκετά μεγάλης αξίας. Πάντως, όπως είπε, τους τελευταίους μήνες έχει γίνει συντονισμένη επιχείρηση από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να έχουν συλληφθεί επανειλημμένα οι δράστες τέτοιων ενεργειών.

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αγαθονήσι

Σχηματισμός τουρκικών αεροσκαφών πέταξε πάλι πάνω από ελληνικό νησί, χθες το μεσημέρι, παραμονή των Θεοφανίων.


Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αγαθονήσι
Πρόκειται για οκτώ τουρκικά F-16 που εισήλθαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Χίου στις 15:00 χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσεως και στις 15:26 πέταξαν πάνω από το Αγαθονήσι σε ύψος από 8.500-24.500 πόδια.

Ο σχηματισμός εξήλθε του FIR Αθηνών στις 15:28.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: Αύριο οι ανακοινώσεις για την δολοφονία του Σομαλού

τον αρμόδιο Ανακριτή Πατρών πρόκειται να σταλεί η δικογραφία που αφορά την στυγερή δολοφονία του νεαρού αλλοδαπού, τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά στο κολυμβητήριο «Πεπανός», προκειμένου να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης των δύο Σομαλών που έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια από την προηγούμενη εβδομάδα.


Ο άτυχος νεαρός βρέθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στη συμβολή των οδών Πατρών - Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγο πιο κάτω από το κολυμβητήριο "Πεπανός".

Έφερε πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός του, συνολικά 17 μαχαιριές εντόπισε η ιατροδικαστής Πατρών Αγγελική Τσιόλα.

Το θύμα της δολοφονίας δέχτηκε χτυπήματα στο θώρακα, αλλά και στο πόδι και στους γλουτούς, ενώ έχει μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ φέρει κατάγματα στα χέρια και τα πόδια. Παράλληλα οι δράστες του έκοψαν ένα μεγάλο μέρος του τριχωτού της κεφαλής.

Αύριο το πρωί αναμένονται και οι επίσημες δηλώσεις από τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Πάτρας για τις λεπτομέρειες της εξιχνίασης της υπόθεσης.

ΠΑΤΡΑ : Ένοπλη ληστεία με λεία. 390.000 ευρώ !

Ληστεία μαμούθ χθες βραδυ κατα τις 23.00 στην εθνική οδό Πατρών - Αθηνών στην εταιρία "Τεχνογκάζ". Ένας κουκουλοφόρος εισέβαλε στο κτίριο της επιχείρησης αφού...

προηγουμένως έκοψε με μαχαίρι το καλώδιο του ρεύματος και απείλησε την νεαρή κόρη του ιδιοκτήτη η οποία είχε ήδη τρομοκρατηθεί από τη βύθιση του χώρου στο σκοτάδι. Ο ληστής την απείλησε με όπλο και την διέταξε να τον οδηγήσει στο χρηματοκιβώτιο από το οποίο. σήκωσε το χρηματικό ποσό των. 390.000 ευρώ!

Αμέσως μετά, ο δράστης έφυγε ατάραχος και χάθηκε στο σκοτάδι. Η κοπέλα ειδοποίησε την αστυνομία και περιπολικά της άμεσης δράσης Πατρών και άνδρες της ομάδας "ΔΙΑΣ" έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το έγκλημα στα ΜΜΕ ολοκληρώνεται...

Νομοσχέδιο «σκούπα» για τα μέσα ενημέρωσης ετοιμάζει ο κ. Χυτήρης. Για να σωθούν παρηκμασμένες εφημερίδες και χρεοκοπημένα εκδοτικά συγκροτήματα. Το αλισβερίσι του Τύπου με την εξουσία καλά κρατεί. Τη δύσκολη ώρα, όταν τα ψέματα τελειώνουν, έρχεται το «ιππικό», δηλαδή ο κ. Χυτήρης. Μία ιστορία διαπλοκής που έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια. Για να μην νομίζετε ότι το έγκλημα της χρεοκοπίας δεν είχε συνενόχους...


Το σχέδιο είναι έτοιμο. Θα μπορούσαν να...έχουν ήδη κάνει πολλά περισσότερα πράγματα για τους εκδότες, αν δεν φοβόντουσαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αφορμή ακόμη και για λαϊκή εξέγερση. Την ώρα που η κρίση πλήττει τον κάθε Έλληνα, είναι σκέτη πρόκληση να χάνουν το χρόνο τους αναζητώντας τρόπους για να σώσουν τους φίλους τους στα Μέσα Ενημέρωσης.Αλήθεια, γιατί δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία για άλλους κλάδους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει στην ελληνική Οικονομία; Γιατί επιμένουν να διατηρούν την φούσκα των μέσων ενημέρωσης; Οι λόγοι είναι προφανείς. Το ερώτημα είναι αν σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν ακόμη αντισώματα για να εκτεθούν και να πολεμηθούν σε τέτοιες φαύλες πρακτικές...Αν ο κ. Χυτήρης, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί με τα θέματα του Τύπου θα έπρεπε να μελετήσει τις παθογένειες που παρατηρούνται και οι οποίες κάθε άλλο παρά αθώες είναι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με τη σχέση τηλεοπτικών σταθμών και διαφημιστικών εταιρειών. Όμως, το θέμα αυτό δεν τολμούν να το αγγίξουν, όπως και πολλά άλλα. Ας δούμε, όμως, σήμερα λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει στον θαυμαστό κόσμο των media και ειδικότερα πως παίζεται το παιγνίδι της κρατικής διαφήμισης στα τηλεοπτικά κανάλια...Στην Ελλάδα οι τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν εδώ και είκοσι χρόνια με... προσωρινή άδεια. Πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο σε όλο τον πλανήτη. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι κατά γενική ομολογία πολλοί, σε σύγκριση με τον πληθυσμό της χώρας και είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν όλοι. Τουλάχιστον όχι δίχως την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών από τα κρατικά ταμεία με τη μορφή κρατικής διαφήμισης. Σε μία περίοδο, λοιπόν, που συζητάμε για το ποια κρατικά έξοδα πρέπει να περικοπούν, η κυβέρνηση εξακολουθεί και βγάζει στον αέρα διαφημιστικά προγράμματα των υπουργείων για την οικονομική ενίσχυση των τηλεοπτικών καναλιών!


Διαβάστε περισσότερα στο:

http://apneagr.blogspot.com/2011/01/blog-post_1527.html

Παρακαλώ αντίλογο!Οι κοπρίτες και ο φυγάς!

 Συγχαρητήρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο!Μόλις μάθατε την εθνική σας ταυτότητα και καταγωγή.Την αποκάλυψε ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως. Ναι καλά καταλάβατε...Ο κύριος Πάγκαλος με τα Ίμια, τον Οτσαλάν, το Σολωμό Σολωμού. Τι μας είπε; Ότι δεν είμαστε απόγονοι του Περικλή. Βέβαια κύριε Πάγκαλε, έχετε απόλυτο δίκιο....Πώς να είμαστε απόγονοι; Οι αρχαίοι Έλληνες ψήφιζαν κάθε χρόνο το στρατηγό-αρχηγό τους και όχι κάθε 4 με το φόβο μάλιστα πως αν εξεγερθούν στις αποφάσεις του μπορεί να προκυρήξει πρόωρες εκλογές και να διαλυθεί η οικονομία(σας θυμίζει κάτι;)...

 Συνεχίζοντας την "υποστήριξή" μου στον αγαπητό κύριο Πάγκαλο οφείλω να θυμίσω στους αναγνώστες μας ότι οι Αθηναίοι είχαν τον εξοστρακισμό, την εξορία δηλαδή. Μπορούσαν λοιπόν να εξορίσουν από την πόλη τους για 10 χρόνια ένα πρόσωπο που ασκούσε αρνητική επιρροή σε αυτούς και στο πολίτευμα τους(έχουμε πολλούς υποψήφιος τη σήμερον ημέρα...)

 Εμείς βέβαια οι κοπρίτες, οι αντιπαραγωγικοί, οι διορισμένοι, οι οποίοι "τα φάγαμε μαζί" έχουμε διατηρήσει ένα χαρακτηριστικό καθ'όλη την ιστορία του έθνους μας. Δεν είμασταν ποτέ φυγάδες. Από το "ταν ή επι τας" της Αρχαίας Σπάρτης μέχρι την ελληνική επανάσταση του '21 και τα βουνά της Ηπείρου το '40. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που βοήθησε στην εθνική μας ταυτότητα αφού σύμφωνα με τον Ησίοδο τα κοινά γνωρίσματα του έθνους είναι: "Το ομόαιμον, το ομόγλωσσον και τα ιερά κοινά και ήθεα ομότροπα"

 Παρ'ολα αυτά πάλι κάποιος "καινοτομεί" και μετατρέπεται σε φυγά. Φεύγει νύχτα από το Μαξίμου για να πάει στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Τουρκία, στις σκανδιναβικές χώρες και στις πρώην "ανατολικές δημοκρατίες". Αναρωτιέστε για την ταυτότητα αυτού του περιηγητή; Όχι δεν είναι ούτε ο Φιλέας Φογκ του Ιουλίου Βερν(ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες) ούτε ο καταζητούμενος φυγάς Παλαιοκώστας. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας....


Ο Φιλελεύθερος,

Μαρκέτος Κωνσταντίνος