ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΗΞΕΡΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Διαβάσαμε σήμερα στην τελευταία σελίδα της Πελοποννήσου ένα μικρό παρασκήνιο σχετικά με το πότε και υπό ποιες ...

ΠΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

255 οργανισμοί που απασχολούν περισσότερους από 6.000 εργαζομένους ...

ΠΛΑΦΟΝ 2.2ΟΟ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Επιφυλάξεις εκφράζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το αν και κατά πόσο η θέσπιση πλαφόν 2.400 ευρώ στις συντάξεις είναι αρκετή...

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 11,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Σε τεντωμένο σχοινί προσπαθεί να ισορροπήσει το οικονομικό επιτελείο...

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40.000 ΕΥΡΩ

Το βασικό σενάριο προβλέπει διατήρηση των απαλλαγών και εκπτώσεων για τους έχοντες εισοδήματα έως 30.000 ευρώ...

Όλες οι λεπτομέρειες για την επιδότηση ενοικίου

Από τη Δευτέρα οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα ΚΕΠ, όπως και από τα γραφεία του Οργ. Εργατικης Κατοικίας(ΟΕΚ) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώ από τη Δευτέρα 18 Απριλίου μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το νεο προγραμμα επιδότησης ενοικίου.
Με το νέο πρόγραµµα του ΟΕΚ αυξάνεται έως και 600 ηµέρες ο χρόνος ασφάλισης που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι για να ζητήσουν επιδότηση ενοικίου. Πάντως, τα επιδόµατα είναι λιγότερα και οι προϋποθέσεις καταβολής τους γίνονται αυστηρότερες. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου σε 120.000. Το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου έχει προϋπολογισµό 110 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι µειωµένο σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα. Οπως όµως επισηµαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το ποσό αυτό εξαντλεί τα οικονοµικά όρια του Οργανισµού όσον αφορά την επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου. Στα δικαιολογητικά, εκτός από θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ συµβόλαιο µίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα, αλλά και της κατοικίας που µισθώνεται όπως αριθµός λογαριασµού ΔΕΗ, όροφος κ.λπ.Το γενικό εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραµµα θα είναι µέχρι 12.000 ευρώ, µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήµατα µέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ. Π.χ., για δικαιούχο παντρεµένο χωρίς παιδιά µε εισόδηµα α) έως 6.000 ευρώ το επίδοµα ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά µήνα, β) από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ, 105 ανά µήνα και γ) από 9.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, 85 ευρώ ανά µήνα. Τα όρια εισοδήµατος προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25 ευρώ ανά προστατευόµενο µέλος.Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συµµέτοχη των δικαιούχων του ΟΕΚ στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, για ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009, περιγράφονται σ ευπουργική απόφαση. Ετσι, οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στα όρια της επικράτειας µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου τις παρακάτω ηµέρες εργασίας σε ασφάλιση οργανισµού κύριας ασφάλισης µισθωτών:(1) Μεµονωµένα άτοµα:(α) Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι µεµονωµένο άτοµο (β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι µακροχρόνια άνεργος (γ) Χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (δ) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός (ε) Οι εποχικώς εργαζόµενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδοµα από τον ΟΑΕΔ καθώς και οι εργαζόµενοι που από τη σύµβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχική τους απασχόληση και οι οικοδόµοι, απαιτείται να έχουν πραγµατοποιήσει χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας (στ) Πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος - παραπληγικός, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγµατοποιήσεώς τους, αρκεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του ΟΕΚ (ζ) Οι οµογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ενωσης κι έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει στην Ελλάδα τα ανάλογα µε τις ζώνες εγκατάστασής τους ηµεροµίσθια (η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύµη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτµο, Λέρο, Κάλυµνο, Σάµο, Καστελλόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήµνο, Σαµοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόµενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα µεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας.(2) Δικαιούχοι έγγαµοι ή/και µε προστατευόµενα µέλη:(α) Δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµος χωρίς παιδιά (β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει ένα (1) παιδί (γ) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει δύο (2) παιδιά (δ) Χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά (ε) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά (στ) Χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει πέντε (5) παιδιά (ζ) Εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει έξι (6) παιδιά και άνω (η) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν τέλεσαν τον γάµο τους µέσα στα δύο (2) τελευταία έτη µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.Οι δικαιούχοι εργαζόµενοι των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως η), που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόµενο µέλος τους έχει αναπηρία µε ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν (6) παιδιά και άνω, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι και πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφόσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγµατοποίησής τους, αρκεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι προϋποθέσεις (3) Οι δικαιούχοιµακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά και άνω, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι.(4) Οι δικαιούχοι εργαζόµενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στα όρια της Επικράτειας τις ακόλουθες ηµέρες εργασίας, ήτοι: α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύµη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτµο, Λέρο, Κάλυµνο, Σάµο, Καστελλόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήµνο, Σαµοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόµενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα µεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας οι έγγαµοι, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) έως τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω και χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.(5) Για όλες τις περιπτώσεις των ανάπηρων δικαιούχων, το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας αυτών αποδεικνύεται µε γνωµάτευση τηςαρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευόµενων µελών τους είτε µε οριστική είτε µε δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωµατεύσεις τωναρµόδιων νοµοθετηµάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων των προστατευόµενων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται µία µόνο προσωρινή απόφαση ή γνωµάτευση.(6) Από τις προαναφερόµενες ηµέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) συνολικά τα τρία (3) τελευταία έτη, τα προηγούµενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για να θεµελιώνεται δικαίωµα υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο απαιτούµενος κατώτατος συνολικός αριθµός των εκατόν είκοσι (120) ηµερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωµα, υποβάλλοντας αίτησηστον ΟΕΚ, να τις συµπληρώσει µε εξαγορά εφόσον οιηµέρες εργασίας που υπολείπονται γιατη συµπλήρωση των εκατόν είκοσι (120) δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50), µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ηµερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγορία του, σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα.(7)Ω ς ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ηµέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα, είτε παρατάθηκε η προσωρινή τους συνταξιοδότηση µε το ίδιο ποσοστό αναπηρίας είτε κρίθηκαν οριστικά ή επ’ αόριστον συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.

Στα δικαιολογητικά, εκτός από θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ συµβόλαιο µίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα, αλλά και της κατοικίας που µισθώνεται, όπως αριθµός λογαριασµού ΔΕΗ, όροφος κ.λπ. Οι δικαιούχοι µακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον δύο χιλιάδες ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τους δικαιούχους ΟΕΚ για ένταξή τους στο πρόγραµµα της επιδότησης ενοικίου έτους 2011:(1) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που συµπληρώνονται επιτόπου στα ΚΕΠ.(2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Για τους έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από τον δήµο.Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών. Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελµα, απαιτείται βεβαίωση αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιµέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωµένο).Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκοµίσουν πρέπει: (α) Να έχει εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάµηνο.(β) Να είναι επικυρωµένο από την εκεί ελληνική προξενική Αρχή.(γ) Για τη διαπίστωση της συνοίκησης των προστατευόµενων µελών τους να προσκοµισθεί η άδεια διαµονής τους για το έτος 2009, σε αντίγραφα επικυρωµένα από δηµόσια Αρχή. Επιπρόσθετα:(δ) Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται: «Εγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη της Ενωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούµενο από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ύστερα από 5ετή συνεχή νόµιµη διαµονή.(ε) Για τουςυπηκόους τρίτων χωρώνπου διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα απαιτείται:«Αδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος» του Π.Δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του Ν. 3731/2008 (αρµόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαµονής) ή άδεια αορίστου διαµονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/2005 ή άδεια διαµονής γονέα ανήλικου ηµεδαπού του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή άδεια διαµονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. ή έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του Ν. 3386/2005.(στ) Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: άδεια διαµονής αναγνωρισµένου πολιτικού πρόσφυγα ή µέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 της Σύµβασης της Γενεύης. (η) Για τους οµογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαµονής οµογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαµονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς. (3) Μισθωτήριο συµβόλαιο στο όνοµα του αιτούντος, κατατεθειµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ µέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο). Στο µισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκµισθωτή και µισθωτή.(4) Υ πεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρµόδια Αρχή, όπου θα αναφέρεται:(α) Το ακίνητο στο οποίο αφορά το µισθωτήριο συµβόλαιο (πλήρης περιγραφή, διεύθυνση - όροφος κ.λπ.). (β) Το χρονικό διάστηµα της ενοικίασης. (γ) Οτι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους).(δ) Οτι τα εισοδήµατα που προέρχονται από το συγκεκριµένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.(5) Αρχική φορολογική δήλωση οικονοµικού έτους 2010. Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου. Οσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδηµα που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκοµισθούν:(α) Απόδειξη πληρωµής ενοικίου. (β) Βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το επικουρικό τους ταµείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδηµα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου. Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:-Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, όπου δηλώνεται η διεύθυνση κύριας κατοικίας και το παγκόσµιο εισόδηµα (εισόδηµα ηµεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης κ.λπ.).-Βεβαίωση της φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή µη εισοδηµάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα. n Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της µόνιµης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσής του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήµατα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης.(6) Εκκαθαριστικό σηµείωµα οικονοµικού έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες.(7) Εντυπο Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρµόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και εποµένων ετών µέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε µεταβολή. Οσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9 επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.Σύνολο ηµεροµισθίων ασφαλισµένου (για τους εργαζόµενους δικαιούχους).(α) Οι ασφαλισµένοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα για την κατηγορία τους ηµεροµίσθια από 1/1/2002 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκοµίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Για τους δικαιούχους που δεν συµπληρώνουν τον απαραίτητο αριθµό ηµεροµισθίων από 1/1/2002 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης, όπου θα αναγράφονται:-Το σύνολο των ηµεροµισθίων που έχουν πραγµατοποιήσει.- Αναλυτικά τα ηµεροµίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010).- Εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ. (β) Ολοι οι ασφαλισµένοι πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων για το έτος 2011. Αυτά µπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσηµα επικυρωµένη ως προς το περιεχόµενο, από το ΙΚΑ.(9) Πράξη συνταξιοδότηση (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελµατικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

Ακυβέρνητο καράβι η ΕΛ.ΑΣ. - "Ακέφαλες" υπηρεσίες 20 μέρες μετά την έναρξη των κρίσεων

Εικόνα ακυβέρνητου κι ανεμοδαρμένου καραβιού εξακολουθεί να παρουσιάζει η αστυνομία, όχι μόνο εξαιτίας των ελλείψεων σε αναλώσιμα υλικά και αδυναμία επισκευής των βλαβών στο στόλο των αυτοκινήτων, που εξακολουθούν να "επουλώνονται" επιδερμικά με χορηγίες, για τις οποίες υπάρχει καταβολή -άγνωστου ακόμη- ανταποδοτικού τέλους.
Είκοσι ημέρες μετά την έναρξη των κρίσεων και τη διατήρηση ακέραιης κι αναλλοίωτης στην ηγεσία του σώματος της ιεραρχικά πρώτης τριανδρίας των αντιστράτηγων, νευραλγικές υπηρεσίες παραμένουν... ακέφαλες κι αφημένες σε αποσύνθεση κι αποδιοργάνωση.Είναι χαρακτηριστικό ότι, πέρα από τις ούτως ή άλλως αυτοδιοικούμενες με κεκτημένη ταχύτητα κεντρικές υποδιευθύνσεις της Ασφάλειας Αττικής, όπως το Ανηλίκων, τα Ναρκωτικά, το Οικονομικό Έγκλημα, υπάρχουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες και τμήματα στα οποία η απουσία κεντρικής διοίκησης έχει επιφέρει δραματικές λειτουργικές ανωμαλίες.Η κατάσταση στην περιφέρεια δε, είναι απείρως περισσότερο μπερδεμένη και απορυθμισμένη εξαιτίας της απουσίας διοικήσεων. Πληροφορίες σημειώνουν πως η ηγεσία επιδίδεται σε ένα ανεπίδεκτο αλισβερίσι με τη λεγόμενη γενιά των αλεξιπτωτιστών αξιωματικών που αναρριχήθηκαν σε διοικητικό επίπεδο στο σύνολο τους μετά τις τελευταίες κρίσεις και πραγματοποιούνται διαρκείς υπαναχωρήσεις κι αλλαγές πλάνων, μπροστά στην άρνηση κάποιων ισχυρών αξιωματούχων να μεταβούν στις θέσεις που επιλέγονται να τοποθετηθούν.

Βόλος: Πέθανε στην προσπάθεια να κρεμάσει την ελληνική σημαία

Η γυναίκα ήθελε να κρεμάσει τη σημαία στο μπαλκόνι του σπιτιού της στην οδό Κύπρου αλλά στην προσπάθειά της αυτή έπεσε.
Από την πτώση χτύπησε στο κεφάλι, σύμφωνα με το MagnesiaNews, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Μυστηριώδης ασθένεια σκοτώνει 104 άτομα στην Υεμένη

Μια άγνωστη και εξαιρετικά θανατηφόρα ασθένεια έχει εξαπλωθεί στην Υεμένη και πιο συγκεκριμένα στη δυτική επαρχία της Al-Hadida δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας της χώρας. Η ασθένεια σκοτώνει όσους προσβάλλει μέσα σε δύο ημέρες μόνο και τα συμπτώματά της είναι οξεία αιμορραγία, ραγδαία νεφρική ανεπάρκεια και υψηλός πυρετός.
Μέσα σε ένα 24ωρο ο ασθενής πέφτει σε κόμμα και μετά επέρχεται ο θάνατος. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε η ασθένεια εμφανίστηκε πρώτη φορά αλλά μέχρι και σήμερα έχει σκοτώσει 104 άτομα, σύμφωνα με τον διευθυντή της ένωσης ιατρών και φαρμακοποιών της χώρας Najib Malhi.Μέχρι και σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας δεν έχουν κατορθώσει να κάνουν διάγνωση της ασθένειας και τα συμπτώματά της διαφέρουν κατά πολύ από τον δάγκειο πυρετό οπ οποίος είναι διαδεδομένος στη χώρα.Πριν από δύο εβδομάδες το υπουργικό συμβούλιο είχε ανακοινώσει ότι η επαρχία Al-Hadida είχει προσβληθεί από μια μυστηριώδη ασθένεια, εξουσιοδοτώντας τον υπουργό υγείας της χώρας Abdulkarim Rasa να ανακαλύψει τη φύση της ασθένειας και τρόπους για την καταπολέμησή της.Πατέρας βίασε και έπνιξε το τρίχρονο παιδί του

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης ένας 24χρονος αθίγγανος βίασε και έπνιξε το μόλις 3 ετών παιδί του. Ο δράστης αναζητείται.

Ο ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΤΑΦΙ!!!Από http://www.fimotro.blogspot.com/

ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΕ "ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ" ΤΟΝ ΚΑΝΤΑΦΙ!

ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ!

Τον θυμάστε τον Δημήτρη Τζιώτη; Είναι πρόεδρος της εταιρείας επικοινωνίας Clever bank. Παλαιότερα υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ως «σφήνα» μεταξύ Γιώργου Παπανδρέου και Βαγγέλη Βενιζέλου (τότε πολλοί είχαν χαρακτηρίσει...

γραφική την υποψηφιότητά του, αν και οι γνωρίζοντες λένε πως κατόρθωσε να αποπροσανατολίσει και βοήθησε τελικά να εκλεγεί ο Γιώργος), Υποψήφιος δήμαρχος Βουλιαγμένης (αμφισβήτησε τον Κασιδόκωστα, του επιτέθηκε αλλά έχασε, τελικά, με πενήντα πόντους διαφορά)! Μετέχει στην στενή ομάδα Νίκου Παπανδρέου- Χάρη Παμπούκη για τις επενδύσεις. Έχει ιδρύσει το Green Tank που μεταξύ άλλων βοηθάει τη Χριστίνα Χριστοφάκη του Πάγκαλου και έχει κατεβάσει επενδυτική πρόταση για τις Αλυκές Αναβύσσου (που ανήκουν στα ΕΤΑ), κάποιοι λένε για να προετοιμάσει το έδαφος στον Μαντωνανάκη του Grand Resort που εποφθαλμιά την συγκεκριμένη έκταση, Στενός σύμβουλος του Γιάννη Σπανουδάκη στον ΟΠΑΠ, έχει αναλάβει καμπάνιες αρκετών εκατομμυρίων για το branding του οργανισμού, Και συχνός συνδαιτημόνας του Νίκου Παπανδρέου, σύμβουλος κατά καιρούς και του ίδιου του Γιώργου.

Όπως αποκαλύπτει λοιπόν, το Fimotro, σήμερα, το 2005, έστειλε πρόταση στον Καντάφι (μέσω του ιδρύματος στο οποίο μετείχε κι ο Γιώργος) και του ζητούσε τη δουλειά για να την αναβάθμιση της εικόνας (branding) της Λιβύης στον δυτικό κόσμο! Αποκαλεί, δε, τον Καντάφι «αυτού μεγαλειότητα» (κλικ). Λέγεται ότι στον Καντάφι τον σύστησαν άνθρωποι πολύ κοντά στην οικογένεια Παπανδρέου. Απίστευτο κι όμως Ελληνικό...

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ... ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ!

Ρεπορτάζ : Νίκος Μελέτης


(από το Έθνος)

Σε μια πρωτοφανή ενέργεια, που κλιμακώνει επικίνδυνα την τουρκική αμφισβήτηση εναντίον των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, προχώρησε η Αγκυρα, εκδίδοντας NAVTEX για πραγματοποίηση ερευνών από ιταλικό ερευνητικό σκάφος εντός της...

ελληνικής υφαλοκρηπίδας.Η άδεια μάλιστα αφορά το συγκεκριμένο ιταλικό σκάφος «Ogs Explora», το οποίο πριν από μερικές ημέρες απασχόλησε και πάλι την επικαιρότητα, καθώς, πραγματοποιώντας έρευνα για λογαριασμό ισραηλινής εταιρείας εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, παρενοχλήθηκε από τουρκική κορβέτα, η οποία υποστήριξε ότι επρόκειτο περί... τουρκικής υφαλοκρηπίδας.Οι τουρκικές Αρχές, αγνοώντας πλήρως το ελληνικό διάβημα, υποχρέωσαν ουσιαστικά το ιταλικό ερευνητικό σκάφος να εγκαταλείψει την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας, και να κατευθυνθεί στις ακτές του Ισραήλ, όπου και συνέχισε τις έρευνές του.

Μόλις λίγες ημέρες μετά, όμως, το ιταλικό σκάφος εμφανίζεται να κινείται στην ίδια περιοχή (στην αντίστροφη ρότα), αν και, όπως διαβεβαίωσε το ιταλικό ΥΠΕΞ τις ελληνικές Αρχές, δεν έχει ζητήσει άδεια ερευνών και από την Τουρκία. Την Τρίτη το μεσημέρι όμως η Τουρκία εκδίδει αναγγελία με τις συντεταγμένες του δρομολογίου που θα ακολουθήσει το πλοίο, ενέργεια που προϋποθέτει ότι ο κυβερνήτης του πλοίου υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Η τουρκική NAVTEX 206/11 ανακοινώνει ότι το R/V «Ogs Explora» θα πραγματοποιήσει ωκεανογραφικές έρευνες από τις 22 μέχρι τις 24 Μαρτίου στο τόξο που διαγράφεται από συγκεκριμένες συντεταγμένες, που ξεκινά από την Κύπρο, διέρχεται νοτίως του Καστελόριζου και φτάνει μέχρι νοτίως της Καρπάθου και της Κρήτης.

Ολη αυτή η περιοχή περιλαμβάνει, εκτός της κυπριακής και μεγάλο μέρος ελληνικής υφαλοκρηπίδας, την οποία όμως και εμπράκτως αμφισβητεί η Τουρκία. Ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Α. Νταβούτογλου, έχει δηλώσει δημοσίως ότι το Καστελόριζο εξαιρείται από τη διαπραγμάτευση για το Αιγαίο και η τουρκική διεκδίκηση υποστηρίζει ότι τα νησιά, πολύ περισσότερο το Καστελόριζο, δεν έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες.

Στόχος της Τουρκίας δεν είναι άλλος από το να αποκόψει την Κύπρο από την Ελλάδα και η ίδια να καρπωθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα θαλάσσιας περιοχής το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα ανήκε στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η περιοχή έχει έρθει στο επίκεντρο μετά την ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και στην πιθανολογούμενη ύπαρξη κοιτασμάτων νοτίως της Κρήτης στην περιοχή.

Το ιταλικό σκάφος στην πρώτη αποστολή είχε λάβει άδεια από τις ελληνικές Αρχές (είχε εκδοθεί σχετική NAVWARN από το Ηράκλειο) για έρευνά του επί του βυθού, από την Ιταλία μέχρι και το Ισραήλ, για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών και... συμπτωματικώς η διαδρομή αυτή είναι η ίδια, η οποία θα χαραχθεί για να περάσει ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου εάν και όποτε αποφασιστεί η εξαγωγή φυσικού αερίου από τα τεράστια κοιτάσματα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου προς την Ευρώπη.

Μερικές ώρες μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX έσπευσαν και οι ελληνικές Αρχές να εκδώσουν αναγγελία (NAVWARN 128/11) για τη διέλευση του πλοίου.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Γ. Δελαβεκούρας, χαρακτήρισε «παράτυπη» την ενέργεια της Τουρκίας προσθέτοντας ότι «δεν έχει αρμοδιότητα στην περιοχή» και δεν μπορεί με τέτοιες μεθόδους να επηρεάσει τα ελληνικά δικαιώματα και ανακοίνωσε ότι η ελληνική πρεσβεία στην Αγκυρα επέδωσε ένα ακόμη διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό ΥΠΕΞ.

Οι συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX 206/11. Το τόξο που διαγράφεται ξεκινά από την Κύπρο, διέρχεται νότια του Καστελόριζου και φθάνει μέχρι τα νότια της Καρπάθου και της Κρήτης.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ...

Αυστηρό μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζομένους, απειλώντας ακόμη και με «λουκέτο» στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, απηύθυνε από τη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής...


Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περιθώριο μη εφαρμογής του νόμου, λέγοντας με νόημα: «Το πολιτικό σύστημα δίνει τις τελευταίες του εξετάσεις».

Την ίδια ώρα, εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις της ΓΣΕΕ για την ανεργία, καθώς το ποσοστό της αναμένεται να φτάσει στο τέλος του 2011 στο 22% και οι άνεργοι στο 1,2 εκατομμύρια σε απόλυτο αριθμό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτρουμάνης ενημερώνοντας την επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έκανε γνωστό ότι το υπουργείο έχει καταρτίσει λίστα με τους οφειλέτες.

«Έχουμε», τόνισε, «κάνει κατάσταση με τους οφειλέτες και συνεχίζεται η επικαιροποίηση της και θα πάμε σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Θα ξεκινήσουμε από τους μεγαλοφειλέτες και θα πάμε και σε κλείσιμο επιχειρήσεων, για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν για δέκα ή είκοσι χρόνια

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης

(από ΤΑ ΝΕΑ)

Ενας στους δύο συνεταιρισµούς που βρίσκονται σήµερα – έστω και στα χαρτιά – σε λειτουργία, αναµένεται ότι θα έχει βάλει λουκέτο µέχρι το τέλος του έτους, αφού µε βάση το νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα µπορέσει να...

χαρακτηριστεί ενεργός και υποχρεωτικά θα κατεβάσει ρολά. Βασική ιδέα του νοµοσχεδίου που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συµβούλιο, είναι το ξεκαθάρισµα της ήρας από το στάρι στους 5.648 συνεταιρισµούς που εµφανίζονται πανελλαδικά να λειτουργούν, καθώς υποχρεώνει τουςµη ενεργούς να συγχωνευτούν µέχρι το τέλος του 2011 µε άλλους υγιείς, διαφορετικά τους οδηγεί σε αναγκαστική εκκαθάριση.Εναν δρόµο που εκτιµάται ότι θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν πάνω από 2.000 αγροτικές ενώσεις, που δεν αποτελούν παρά απλές «σφραγίδες», δηλαδή έχουν ένα υποτυπώδη ή µηδενικό τζίρο και ελάχιστα µέλη. Ταυτόχρονα, για να αποφευχθούν οι πληγές του παρελθόντος (υπερχρεωµένοι συνεταιρισµοί που σώθηκαν χάρη σε αλλεπάλληλες ρυθµίσεις από την Αγροτική Τράπεζα)προβλέπεται ότι για τη δηµιουργία ενός συνεταιρισµού θα απαιτείται πλέον ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Τίθενται δηλαδή πολύ υψηλά στάνταρ, αφού από τους 1.000 (εκ των 5.648) που θεωρείται ότι κάνουν έστω κάποιον τζίρο, τέτοιου ύψους κεφάλαιο δεν έχουν παρά περίπου οι... 300. Ακόµη, θεσπίζεται η συµβολαιακή γεωργία, που ενδεχοµένως να λύσει αρκετά προβλήµατα στο µέλλον όσον αφορά την απορρόφηση της αγροτικής παραγωγής, ενώ δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας δύο δηµοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων ανά περιφέρεια.τα ςημέια «κλέιδια» του νέου νόµου είναι τα εξής:n Καταχώριση σεειδικό µητρώο: δηµιουργείται µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου θα καταχωριστούν υποχρεωτικά όλες οι αγροτικές οργανώσεις, οι συνεταιρισµοί, οι οµάδες παραγωγών (που παράγουν οµοειδή προϊόντα σε επίπεδο περιφέρειας) και οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις.n ∆ιάκριση των συνεταιρισµών σε ενεργούς και µη ενεργούς: αφού καταχωριστούν στο µητρώο, οι συνεταιρισµοί θα αξιολογούνται µε µια σειρά από οικονοµικά κριτήρια (ισολογισµοί, ληξιπρόθεσµα χρέη κ.λπ.) σε ενεργούς και µη ενεργούς. Η αξιολόγησή τους θα γίνεταιετησίως, σύµφωνα µε τις τακτικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν.ΑΝΑΓΚΑςτικη έκκαθαριςη.

Η πρώτη εγγραφή στο µητρώο θα γίνει µε αίτηση που µπορεί να υποβάλει ο συνεταιρισµός εντός 3 µηνών από τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ του νόµου. Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο µητρώο ή κατά την εγγραφή τους αξιολογηθούν ως «ανενεργοί», θα τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, εκτός αν το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011 συγχωνευτούν µε άλλον, ενεργό όµως, συνεταιρισµό.

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 22% ΒΛΕΠΕΙ Η ΓΣΕΕ

Για εκτίναξη της ανεργίας στο 22%, από το 14,2% που ήταν στο τέλος του 2010 προειδοποιεί η ΓΣΕΕ. Οι νέες δραματικές προβλέψεις για την ανεργία στη χώρα μας, έρχονται αυτή τη φορά από τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Σάββα...


Ρομπόλη, ο οποίος ανατρέπει και τις δυσοίωνες εκτιμήσεις της ΤτΕ για 16,5%

Μιλώντας την Τετάρτη στη βουλή, ο κ. Ρομπόλης απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης της ανεργίας κάτω από το 10%, τουλάχιστον έως το 2022-23. Παράλληλα, επισήμανε κινδύνους, όπως η απώλεια εσόδων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στο μεταξύ, και η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη παραδέχθηκε από τη Θεσσαλονίκη ότι, η ανεργία μπορεί να σημειώσει άνοδο 3% μέσα στο 2011.

ΠΥΡΑ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΚΑΤΑ ΜΕΡΚΕΛ

Νέες βολές κατά της πολιτικής που ακολουθεί η η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ απηύθυνε ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.Λίγες μόνον ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ και με δεδομένη πλέον τη συμφωνία των οικονομικών υπουργών των 17 ως προς τον...


Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης, ο κύριος Γιούνκερ κατηγόρησε το Βερολίνο πως ουσιαστικά «πυρπολεί» τη συμφωνία εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους τελικούς όρους που θα διέπουν τη λειτουργία του Μηχανισμού. Δεν δίστασε μάλιστα να κάνει λόγο για μονομερή καταγγελία συμφωνηθέντων όρων που ενδεχομένως και να θέσουν σε κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του μηχανισμού!

Οι ενστάσεις που φαίνεται πως εγείρουν οι Γερμανοί – κατόπιν συμφωνίας μάλιστα – εστιάζονται στη ρήτρα χρηματοδότησης του μόνιμου μηχανισμού από κάθε κράτος αναλόγως της οικονομικής του ισχύος. Η γερμανική κυβέρνηση – αφού η Γερμανία θα συνεισφέρει τα περισσότερα – δέχεται πιέσεις από τους εταίρους της στον κυβερνητικό συνασπισμό που ζητούν να καταβάλλει προσπάθειες ώστε να αλλάξει αυτό τον όρο.

Αυτό απετέλεσε για τον κύριο Γιούνκερ ένα ακόμα παράδειγμα συμφωνίας των 27 μελών της ΕΕ που τορπιλίζεται από ένα κράτος που δεν δείχνει να νοιάζεται για τις θέσεις των εταίρων του ...

Συγκορυση καθηγητων με ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ένταση μεταξύ δυνάμεων της αστυνομίας και διαδηλωτών – καθηγητών, επικράτησε λίγο πριν ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει προχωρήσει και σε τέσσερις προσαγωγές. Η ένταση ξεκίνησε, όταν...


η αστυνομία απομάκρυνε βίαια μία ομάδα ωρομίσθιων καθηγητών οι οποίοι, κρατώντας κούκλες στις οποίες είχαν φορέσει σακούλες, ετοιμάζονταν να κατευθυνθούν προς το χώρο των επισήμων.

Η ΜΟΟDY'S ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ 30 ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε σήμερα τριάντα ισπανικές τράπεζες. Ο οίκος διατηρεί «αρνητική» την αξιολόγηση των τραπεζών σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του χρέους τους και των αποθεματικών τους. Από το σύνολο των τραπεζών, οι 15 υποβαθμίστηκαν...


κατά 2 βαθμίδες, ενώ πέντε κατά 3 ή 4 βαθμίδες. Σημειωτέον ότι στις 10 Μαρτίου η Moody's είχε υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας στο Aa2 με το αιτιολογικό ότι το κόστος που θα καταβάλει η κυβέρνηση για να στηρίξει τον τραπεζικό της τομέα θα εκτροχιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει θέσει.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΣΦΥΚΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσουν τις αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να δώσουν ένα «πανηγυρικό τόνο» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και να διακηρύξουν την αποφασιστικότητά τους να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους που σοβεί στην Ευρωζώνη και η οποία «σπρώχνει» την Πορτογαλία στον μηχανισμό στήριξης...

Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι «27» ηγέτες θα τονίζουν ότι παρόλο που η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο, οι κίνδυνοι παραμένουν και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δρα με αποφασιστικότητα.

«Υιοθετούμε σήμερα ένα πακέτο συνολικών μέτρων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και τη διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο της Ευρωζώνης», αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων.

Οι «27» δεσμεύονται να προχωρήσουν σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Επιπλέον, δεδομένου ότι 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν υπερβολικά ελλείμματα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύονται να συγκρατήσουν τις κρατικές δαπάνες με στόχο ως το 2015 κανένα κράτος της ΕΕ να μην έχει δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλύτερο από το 3% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αναμένεται να επικυρώσουν τη συμφωνία που επέτυχαν οι υπουργοί Οικονομικών για την αυστηροποίηση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τους νέους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα, την αυστηρή επιτήρηση, αλλά και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση υπερβολικών ανισορροπιών.

Σύμφωνο για το Ευρώ

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει το «Σύμφωνο για το Ευρώ», μία πρωτοβουλία που ανέλαβαν Γερμανία και Γαλλία και έχει ως στόχο την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών σε θέματα συντάξεων, μισθών, φορολογίας και γενικότερα δημοσιονομικής πολιτικής.

Επί της ουσίας, οι χώρες του ευρώ και οποιαδήποτε άλλη εκτός ευρωζώνης επιθυμεί να ακολουθήσει συμφωνούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους προωθώντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, βάζοντας φρένο στα κρατικά χρέη και συγκρατώντας τους μισθούς.

Επιπλέον, οι «μη-ανταγωνιστικές χώρες» θα πρέπει να αναλαμβάνουν ετήσιες δεσμεύσεις για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, τη σύνδεση των μισθολογικών πολιτικών με την παραγωγικότητα και την τροποποίηση των προβληματικών δημοσιονομικών πρακτικών.

Το «Σύμφωνο για το Ευρώ» που θεωρείται ένα είδος ανταλλάγματος προς τη Γερμανία προκειμένου να συναινέσει στην αύξηση των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας δημιούργησε εντάσεις με την Ιρλανδία η οποία επιθυμεί να διατηρήσει τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων στο 12,5%.

Το Παρίσι και το Βερολίνο αντίθετα ζητούν από την Ιρλανδία να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δημοσιονομικές αλλαγές προκειμένου να εγκρίνουν ελαφρύνσεις στο πακέτο διάσωσης της Ιρλανδίας.

Μηχανισμός ευρω-στήριξης

Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), στα συμπεράσματά τους οι «27», αφού τονίζουν ότι προέχει «η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη», καλούν για την «ταχεία έναρξη των εθνικών διαδικασιών έγκρισης με στόχο την έναρξη ισχύος του ΕΜΣ από την 1η Ιανουαρίου 2013».

Σημειώνεται ότι, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, ο ΕΜΣ θα ετίθετο σε ισχύ από τα μέσα του 2013.

Επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις αποφάσεις που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στις 11 Μαρτίου, καθώς και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Eurogroup της 21ης Μαρτίου για τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

«Η προετοιμασία για τη Συνθήκη που θα διέπει τον ΕΜΣ και οι τροποποιήσεις επί της συμφωνίας για το σημερινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ώστε να διασφαλίζεται η δανειοδοτική του δυνατότητα στα 440 δισ. ευρώ, θα οριστικοποιηθεί έτσι ώστε οι εθνικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν εν ευθέτω χρόνω για την υπογραφή και των δύο συμφωνιών συγχρόνως, πριν από τα τέλη του Ιουνίου 2011», αναφέρεται στο σχέδιο συμπερασμάτων.

Στις 21 Μαρτίου το Συμβούλιο Eurogroup συμφώνησε ότι ο ΕΜΣ θα έχει κεφαλαιακή βάση 700 δισ. ευρώ, εκ των οποίων θα μπορεί να δανείζει, χωρίς να διακυβεύεται η πιστοληπτική του ικανότητα (ΑΑΑ), έως και 500 δισ. ευρώ. Από τα 700 δισ. ευρώ, τα 620 δισ. ευρώ θα έχουν τη μορφή καταβλητέων κεφαλαίων και εγγυήσεων από τα κράτη-μέλη και τα 80 δισ. ευρώ θα αποτελούνται από καταβεβλημένα κεφάλαια από τα κράτη μέλη.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού θα υπολογίζεται στο κόστος χρηματοδότησης συν 2% για τα δάνεια ως τριετούς διάρκειας και συν 3% για τα δάνεια με διάρκεια πέραν της τριετίας. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που θα καταφεύγουν στο Μηχανισμό θα δανείζονται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και θα εφαρμόζουν ένα αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής το οποίο θα αποφασίζεται μαζί με την τρόικα (Κομισιόν, ΕΚΤ, ΔΝΤ).

Υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με την υπογραφή Μνημονίου θα δίνονται και τα δάνεια για την αγορά κρατικών ομολόγων από την πρωτογενή αγορά. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ομόφωνα από το πολιτικό διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ, το οποίο θα αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σε εκκρεμότητα ο EFSF

Ωστόσο, σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα αυξηθεί η δανειοδοτική δυνατότητα του σημερινού Μηχανισμού (EFSF) από τα 250 δισ. ευρώ στα 450 δισ. ευρώ και του μελλοντικού (ΕΜΣ) στα 500 δισ. ευρώ.

«Η προπαρασκευή της συνθήκης του ESM [σ.σ. ο μόνιμος μηχανισμός που θα τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του 2013) και οι τροποποιήσεις της συμφωνίας του EFSF, για να διασφαλιστεί η πραγματική δανειοδοτική δυνατότητα των 440 δισ. ευρώ, θα οριστικοποιηθούν προκειμένου να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες στα κράτη-μέλη, για την ταυτόχρονη υπογραφή και των δύο συμφωνιών πριν το τέλος του Ιουνίου του 2011», αναφέρεται στο προσχέδιο του κειμένου συμπερασμάτων.

Τέλος, οι «27», αναμένεται να αποφασίσουν την εφαρμογή αυστηρότερων τεστ αντοχής για τις τράπεζες, καθώς και «φιλόδοξα και εξειδικευμένα» σχέδια, τα οποία θα προβλέπουν το ενδεχόμενο ανακεφαλαίωσης, αν εντοπιστούν νέες «μαύρες τρύπες» στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

Αναφορές στην πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, αλλά και στην τραγωδία που βιώνει η Ιαπωνία περιλαμβάνει το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια για την επέτειο της 25ης Μαρτίου...


Ο κ. Παπούλιας δεν παραλείπει να κάνει αναφορά και «στην παράλογη επιμονή της Τουρκίας να χτίσει πυρηνικό εργοστάσιο σε ένα σημείο ιδιαίτερα σεισμογενές». Με ανάλογες αναφορές και τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφέρει: «Τιμούμε σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μία ημέρα έμπνευσης και συγκίνησης. Το έπος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας μας θυμίζει τα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν οι αγωνιστές του ‘21. » Ήταν ο δικός τους άδολος και αγνός πατριωτισμός που αφύπνισε το υποσυνείδητο του λαού, ενεργοποιώντας παράλληλα το κίνημα του φιλελληνισμού η απήχηση του οποίου έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις. Η διεθνής κοινή γνώμη θαύμασε τον ελληνικό ηρωισμό, συγκλονίστηκε και διδάχθηκε.

» Στις μέρες μας, η αντιμετώπιση μίας ιστορικής πρόκλησης όπως η οικονομική κρίση απαιτεί ανάλογη αφοσίωση σε ένα κοινό και υψηλό όραμα που θα δίνει διέξοδο σε έναν κόσμο ευμετάβλητο και κάποιες φορές δραματικά εύθραυστο.

» Η τραγωδία που βιώνει η Ιαπωνία μας θυμίζει τη φθαρτότητα της ύλης, τη ματαιότητα του καταναλωτισμού και του πλούτου, την ασημαντότητα της ανθρώπινης ζωής μπροστά στην απολυτότητα της φύσης. Μας συγκλονίζει και εγείρει προβληματισμό ως προς την τήρηση στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας αλλά επίσης ως προς τις αρχές της λελογισμένης χρήσης της Επιστήμης.

» Η παράλογη επιμονή της Τουρκίας να χτίσει πυρηνικό εργοστάσιο σε ένα σημείο ιδιαίτερα σεισμογενές, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ελληνικό χώρο όσο και την ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, πρέπει να απαντηθεί άμεσα. Σε επίπεδο θεσμικό και με την απαραίτητη συνδρομή των εταίρων μας, η Τουρκία οφείλει να καταλάβει πως δεν ζει μόνη αλλά συνυπάρχει σε ένα διεθνές περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και όρια.

» Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, καλούμαστε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του ’21. Το οφείλουμε εξάλλου στους αγωνιστές της Επανάστασης, και ακόμα περισσότερο στη νέα γενιά που αναζητά πρότυπα και σημεία αναφοράς».

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης στο μήνυμα του αναφέρει: «Ο Ελληνικός λαός γνώριζε πάντοτε πως δεν χρειαζόταν να εφεύρει τις ρίζες του και την ιστορία του. Είχε παρελθόν, είχε γλώσσα, είχε μνήμη, δηλαδή ιστορία. Και στο όνομα αυτής ακριβώς της ιστορίας και του πατριωτισμού ύψωσε το λάβαρο εναντίον του δυνάστη του και κέρδισε το αγαθό της ελευθερίας. Σήμερα κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες για την πατρίδα μας αυτές οι ιδέες προβάλλουν και πάλι σαν μια ιστορική αναγκαιότητα.

» Όπως τότε, έτσι και τώρα, εμείς οι απόγονοι των Ηρώων πρέπει να καταβάλουμε κάθε θυσία και να υπερασπίσουμε, με εθνική ενότητα και ομοψυχία, τα όσια και τα ιερά της φυλής διατηρώντας την πατρίδα μας ακέραιη, ανεξάρτητη και ελεύθερη. Γιατί στην ιστορία πρέπει να συμβαίνει ό,τι και στη ζωή. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

Ανακοίνωση για την 25η Μαρτίου εξέδωσε η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ, με την οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «διεξάγει την πιο σκληρή επίθεση ενάντια στις δυνάμεις της εργασίας και τη νεολαία».

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η επέτειος της 25ης Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στον αγώνα του ελληνικού λαού για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Αποτελεί σημείο αναφοράς και παράδειγμα για τις δυνατότητες των λαών να αλλάζουν τους συσχετισμούς δύναμης και να επιβάλουν τη θέλησή τους.

» Η φετινή επέτειος συμπίπτει με τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας για την υπεράσπιση αυτονόητων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διεξάγει σήμερα την πιο σκληρή επίθεση ενάντια στις δυνάμεις της εργασίας και τη νεολαία.

»Οι λύσεις που σχεδιάζουν οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη στοχεύουν στο να αποτελειώσουν το κοινωνικό κράτος και τις λαϊκές κατακτήσεις δεκαετιών. Η δημόσια παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

» Οι στιγμές που ζούμε σήμερα απαιτούν την ένταση της οργανωμένης πάλης και των συλλογικών, ενωτικών αγώνων όλων των εργαζομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

» Για να μην πληρώσουν τα βάρη της οικονομικής κρίσης οι οικονομικά αδύνατοι. Για να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη των λαών, ενάντια σε μια Ευρώπη των κερδοσκόπων. Για να νικήσει η δημοκρατία και η ελευθερία στις χώρες του αραβικού κόσμου».

Στη μήνυμα της η Δημοκρατική Αριστερά τονίζει: «Η σημερινή επέτειος της μεγάλης εθνικής λαϊκής απελευθερωτικής εξέγερσης του 1821 συμπίπτει με μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

» Η ελληνική κοινωνία οφείλει, για μια ακόμη φορά, να σταθεί όρθια, να ενισχύσει την αλληλεγγύη της και να αναζητήσει με αισιοδοξία προτάσεις διεξόδου από τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα».

ΟΓΚΩΔΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 'ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ' ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Περισσότερα από 15 χιλιάδες άτομα διαδηλωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο των Βρυξελλών με συνθήματα κατά του «Συμφώνου για το Ευρώ», αλλά και κατά της επέμβασης στη Λιβύη...
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ

Σε δίκη για τους θανάτους διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στο καθεστώς Μουμπάρακ παραπέμπεται ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Αιγύπτου Χαμπίμπ Ελ Άντλι. Μαζί του στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν και άλλοι τέσσερις συνεργάτες του...


Και οι πέντε κατηγορούνται για τον εκ προμελέτης και εσκεμμένο θάνατο διαδηλωτών. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 384 άτομα έχασαν την ζωή τους και περισσότερα από 6.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης που οδήγησε στην ανατροπή του Αιγύπτιου προέδρου.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

Προθεσμία για τις 28 Απριλίου, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν οι 32 από τους 37 υπόπτους για τις μίζες στα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού...


Οι υπόλοιποι θα παρουσιαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα την ερχόμενη εβδομάδα και εκτιμάται ότι θα δοθεί και σε αυτούς προθεσμία για μετά το Πάσχα. Οι 37 θεωρούνται ύποπτοι για τα αδικήματα της απιστίας, δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά του Δημοσίου.


Αφορούν στην περίοδο 1998-2002. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται και για το διάστημα μετά το 2002.

Η εμπλοκή των 37 μη πολιτικών προσώπων προέκυψε ύστερα από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι δικαστικές αρχές, μαρτυρικές καταθέσεις, τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση στη Γερμανία, αλλά και τη σχετική έρευνα του ΣΔΟΕ.

Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία θα αποσταλεί στη Βουλή, καθώς η έρευνα σκόνταψε” πάνω σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

ΜΕΡΚΕΛ:ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Τη λύπη της για τις εξελίξεις στην Πορτογαλία εξέφρασε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, μετά την απόρριψη από τη Βουλή της χώρας του «γενναίου» προγράμματος λιτότητας της κυβέρνησης, γεγονός που οδήγησε τον πρωθυπουργό Ζοζέ Σόκρατες σε παραίτηση...


Η εξέλιξη αυτή φέρνει τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά στην ανάγκη λήψης εξωτερικού πακέτου διάσωσης.

Ωστόσο, η κ. Μερκελ φέρεται αποφασισμένη να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την υπαγωγή και της Πορτογαλίας στο μηχανισμό διάσωσης των υπερχρεωμένων κρατών της ευρωζώνης.

«Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αυτό που χρειάζεται είναι δημοσιονομική προσαρμογή και μεταρρύθμιση…Χθες, φάνηκε πόσο δύσκολο είναι αυτό», δήλωσε στη γερμανική Βουλή η καγκελάριος Μέρκελ.

«Είναι λυπηρό ότι δεν ήταν εφικτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία», είπε χαρακτηριστικά η κ. Μέρκελ, τονίζοντας ότι το πακέτο των μέτρων λιτότητας της κυβέρνησης Σόκρατες ήταν «σωστό και θαρραλέο».

Οι εξελίξεις στην Πορτογαλία «δείχνουν πόσο πολιτικό θάρρος χρειάζεται», ανέφερε η Γερμανίδα καγκελάριος.

Μιλώντας το πρωί στην Κάτω Βουλή, η κ. Μέρκελ είπε ότι εκείνο που οφείλουν να πράξουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες είναι να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν τη βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της. «Είναι προτιμότερο να εστιάζουμε στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη αντί να ανησυχούμε για την τήρηση των προγραμμάτων διάσωσης και άλλων υπερχρεωμένων κρατών», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε, παράλληλα, την αντίθεσή της για την κοινή έκδοση ευρωομολόγου, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το 2011 θα είναι μια «χρονιά εμπιστοσύνης» για την ΕΕ και παραδέχθηκε ότι η Γερμανία είναι η χώρα η οποία έχει έως τώρα επωφεληθεί περισσότερο από την κυκλοφορία του ευρώ.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από την 1η Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το σύστημα TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών για να υποδεχθεί ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων...


Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εφέτος αναμένεται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περισσότεροι από 1.700.000 φορολογούμενοι.

To υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011.

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.

Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται, σύμφωνα με τον γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διομ.Σπινέλλη, οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:

· Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της ΓΓΠΣ μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

· Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.

· Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.

· Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ. Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011.

Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9 υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ

Η υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και τις 23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωτική.

Σταδιακά ξεκινούν τη λειτουργία τους οι παρακάτω νέες υπηρεσίες:

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Α. Ε., ΕΠΕ, κ. λπ. - - Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω Διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α. Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε. Π. Ε., Συνεταιρισμοί κ. λ. π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α. Φ. Μ. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.

Καταστάσεις από λογιστές-φοροτεχνικούς. (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.

Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών και την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν από τη χρήση τους στην πράξη.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.

Ακολουθούν οι [ίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι λογιστές - φοροτεχνικοί:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τελευταίος αριθμός Α. Φ. Μ. Ημ/νια υποβολής

Σε 1 18/04/2011

Σε 2 19/04/2011

Σε 3 20/04/2011

Σε 4 21/04/2011

Σε 5 27/04/2011

Σε 6 28/04/2011

Σε 7 29/04/2011

Σε 8 02/05/2011

Σε 9 03/05/2011

Σε 10,20, 30,40,50 04/05/2011

Σε 60,70, 80,90,00 05/05/2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τελευταίος αριθμός Α. Φ. Μ. Ημ/νια υποβολής

Σε 1 11/04/2011

Σε 2 12/04/2011

Σε 3 13/04/2011

Σε 4 14/04/2011

Σε 5 15/04/2011

Σε 6 18/04/2011

Σε 7 19/04/2011

Σε 8 20/04/2011

Σε 9 21/04/2011

Σε 10,20, 30,40,50 27/04/2011

Σε 60,70, 80,90,00 28/04/2011

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α. Φ. Μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Τελευταίος αριθμός Α. Φ. Μ. Ημ/νια υποβολής

Σε 1 10/05/2011

Σε 2 11/05/2011

Σε 3 12/05/2011

Σε 4 13/05/2011

Σε 5 16/05/2011

Σε 6 17/05/2011

Σε 7 18/05/2011

Σε 8 19/05/2011

Σε 9 20/05/2011

Σε 10,20, 30,40,50 23/05/2011

Σε 60,70, 80,90,00 24/05/2011

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ

1) Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ. Β. Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.

2) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ. ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

3) Οι ημεδαπές ΕΠ Ε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

ΟΙ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζουν ισόπαλες, καθώς η μία έχει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή και η άλλη τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του γαλλικού περιοδικού «France Football» για τα έσοδα των ανθρώπων του ποδοσφαίρου...


Τον ερχόμενο μήνα θα χορτάσουν οι ποδοσφαιρόφιλοι αναμετρήσεις μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη, οι οποίες εκτός από το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ισπανίας είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες και στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ αν περάσουν τα εμπόδια των Σαχτάρ Ντόνετσκ (η Μπαρτσελόνα) και Τότεναμ (η Ρεάλ Μαδρίτης).

Οι δύο ισπανικές ομάδες έχουν τους βραβευμένους ως κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη της τελευταίας τριετίας, τους Λιονέλ Μέσι (2009, 2010) και Κριστιάνο Ρονάλντο (2008), τους οποίους παρομοίασε ισπανικό περιοδικό με τους θρυλικούς Λαντισλάο Κουμπάλα και Αλφρέδο ντι Στέφανο, οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν τη δεκαετία του ’50.

Ο αργεντινός σούπερ σταρ των Μπλαουγκράνα που πήρε τον τίτλο του κορυφαίου για το 2009 και το 2010 είναι και ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα ετήσια έσοδα, τα οποία φτάνουν τα 31 εκατ. ευρώ! Από αυτό το ποσό τα 10 εκατ. ευρώ είναι από το συμβόλαιό του με την Μπάρτσα, 1 εκατ. ευρώ από πριμ επίτευξης στόχων και 20 εκατ. ευρώ από διαφημίσεις, συμβόλαια με σπόνσορες, προώθηση προϊόντων, εκδόσεις βιλβίων και DVD.

Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο πορτογάλος αστέρας της Βασίλισσας με 27,5 εκατ. ευρώ, τουτέστιν 3,5 εκατ. ευρώ λιγότερα ετήσια έσοδα από τον Μέσι. Το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο του αποφέρει 13 εκατ. ευρώ, ενώ έχει και 500.000 ευρώ ως πριμ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα υπόλοιπα 14 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφημιστικά συμβόλαια και τις επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων της φίρμας του CR7, CR9.

Στην τρίτη θέση φιγουράρει ο άγγλος στράικερ Γουέιν Ρούνεϊ με 20,7 εκατ. ευρώ εισπράξεις από το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (13,2 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ πριμ) και χορηγίες (7 εκατ. ευρώ).

Ο επί σειρά ετών πιο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου, ο Αγγλος Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει υποχωρήσει αρκετά στην κατάταξη, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 19 εκατ. ευρώ ετήσια έσοδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μολονότι δεν βρίσκεται πια στην πρώτη γραμμή της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας εξακολουθεί να υπογράφει τεράστια διαφημιστικά συμβόλαια που του αποφέρουν 14,5 εκατ. ευρώ (από τους Λος Αντζελες Γκάλαξι λαμβάνει 4,5 εκατ. ευρώ από συμβόλαια και πριμ).

Μια θέση πάνω από τον άγγλο σούπερ σταρ _ και κατά πολλούς... πρώην πλέον ποδοσφαιριστή _ είναι ο Βραζιλιάνος Κακά που εισπράττει 10,3 εκατ. ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης και 9 εκατ. ευρώ από διαφημιστικά συμβόλαια και κτηματομεσιτικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες.

Η 11άδα των πιο καλοπληρωμένων

1. Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα ) 31 εκατομμύρια ευρώ

2. Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης) 27,5 εκατομμύρια ευρώ

3. Γουέιν Ρούνεϊ (Μάντσεστερ Γιουν.) 20,7 εκατομμύρια ευρώ

4. Κακά (Ρεάλ Μαδρίτης) 19,3 εκατομμύρια ευρώ

5. Ντέιβιντ Μπέκαμ (Λος Αντζελες Γκάλαξι) 19 εκατομμύρια ευρώ

6. Ροναλντίνιο (Φλαμένγκο) 18,3 εκατομμύρια ευρώ

7. Κάρλος Τέβες (Μάντσεστερ Σίτι) 15,4 εκατομμύρια ευρώ

8. Φρανκ Λάμπαρντ (Τσέλσι) 14,2 εκατομμύρια ευρώ

9. Φερνάντο Τόρες (Τσέλσι) 14 εκατομμύρια ευρώ

10. Γιάγια Τουρέ (Μάντσεστερ Σίτι) 13,8 εκατομμύρια ευρώ

11. Τιερί Ανρί (Ρεντ Μπουλ Νέας Υόρκης) 13,6 εκατομμύρια ευρώ

Πρώτος στους προπονητές ο Μουρίνιο

Στους προπονητές την πρωτιά έχει ο Πορτογάλος κ. Ζοσέ Μουρίνο της Ρεάλ Μαδρίτης με 13,5 εκ. ευρώ, ενώ τον ακολουθεί ο Ισπανός κ. Πεπ Γκουαρντιόλα της Μπαρτσελόνα με 10,5 εκ. ευρώ και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο... άνεργος Ισπανός κ. Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος απολύθηκε από τη Λίβερπουλ και από την Ιντερ στο 2010 και από τις αποζημιώσεις ανέβασε το εισόδημά του στα 10,2 εκατ. ευρώ!

Την πεντάδα συμπληρώνουν ο ιταλός τεχνικός της Εθνικής Αγγλίας κ. Φάμπιο Καπέλο με 8,5 εκατ. ευρώ, και ο σκωτσέζος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σερ Αλεξ Φέργκιουσον με 6,9 εκατ. ευρώ.

Όπως και οι ποδοσφαιριστές, έτσι και οι πλέον διάσημοι προπονητές εκμεταλλεύονται τη φήμη τους για να πολλαπλασιάσουν τα έσοδά τους από διαφημίσεις και συμβόλαια με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. Ο κ. Μουρίνιο λαμβάνει 10 εκατ. ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα προκύπτουν από διαφημίσεις με τραπεζικό οργανισμό και συμβόλαιο με τηλεοπτικό δίκτυο.

Αντίστοιχα ο κ. Γκουαρντιόλα λαμβάνει 7,5 εκατ. ευρώ από την Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα 3 εκατ. προέρχονται από διαφημίσεις.

Ο ΜΠΕΡΙΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΧΡΕΗ ΥΨΟΥΣ 400ΕΚ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Χρέη συνολικού ύψους 400 εκατ. δολαρίων που έχουν προκύψει από την κατανάλωση ενέργειας 270.000 νοικοκυριών, αποφάσισε να διαγράψει η αλβανική κυβέρνηση. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός, Σαλί Μπερίσα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης του υπουργικού συμβουλίου...
Οι λογαριασμοί των 270.000 νοικοκυριών, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αφορούν την περίοδο που η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ήταν ακόμη στα χέρια του κράτους, πριν εξαγοραστεί δηλαδή από τσέχικη εταιρεία στις αρχές του 2009.

Σύμφωνα με τον Σαλί Μπερίσα, το 98% των απλήρωτων λογαριασμών αφορούν σε οικογένειες φτωχές οι οποίες λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το ταμείο ανεργίας, το ταμείο ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.ά. ταμεία.

Παράλληλα, η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε την πώληση εταιρειών- «φιλέτων» του Δημοσίου και περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να συγκεντρώσει έσοδα και να προσελκύσει κεφάλαια από άμεσες ξένες επενδύσεις.

ΟΙ FINANCIAL TIMES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ως κίνηση που μπορεί να αποτρέψει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους χαρακτηρίζουν οι Financial Times την έναρξη των διαδικασιών για τον πρώτο γύρο ιδιωτικοποιήσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Η εφημερίδα αναφέρεται στον ορισμό συμβούλων για το Ελευθέριος Βενιζέλος, το Ελληνικό και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων...Οι Financial Times γράφουν ότι δόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση η εκκίνηση στον πρώτο γύρο του «φιλόδοξου» προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων συνολικού ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνει η εφημερίδα, γίνονται και ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία που επιτρέπει αγορά ελληνικών ομολόγων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και επειδή οι ιδιωτικοποιήσεις φιλοδοξούν να αποτρέψουν μία βίαιη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Οι Financial Times σχολιάζουν ότι μετά τις ανακοινώσεις της Τετάρτης ο Γ. Παπανδρέου μπορεί να προσέλθει στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών λέγοντας ότι και σε αυτό το δύσκολο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων επιτυγχάνεται πρόοδος.

Παράλληλα, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η Ελλάδα θα μπορέσει να μειώσει το χρέος της κατά 15% με 18% ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2015 και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, η οποί δεν φαίνεται να έχει επανέλθει κρίνοντας από τις μη-βιώσιμες υψηλές αποδόσεις των ομολόγων της.

100 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από πυρά αστυνομικών στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας, όπου σημειώθηκαν άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, δήλωσαν σήμερα υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες...
Πάνω από 20.000 άνθρωποι στην κηδεία εννέα διαδηλωτών στη Ντεράα

Πάνω από 20.000 άνθρωποι παρευρέθησαν σήμερα στην κηδεία εννέα διαδηλωτών στη Ντεράα της νότιας Συρίας φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελευθερίας, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

«Θεός, Συρία, Ελευθερία. Το αίμα των μαρτύρων δεν πάει χαμένο», φώναζαν οι παρευρεθέντες στην κηδεία των εννέα διαδηλωτών.

Προάγγελος αποχώρησης

Προάγγελος αποχώρησης
Έτοιμος να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό το ερχόμενο καλοκαίρι είναι ο Αλέξης Τζόρβας. Ο διεθνής τερματοφύλακας είναι απογοητευμένος με όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι που δεν δίστασε να δηλώσει σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIF-Pro). Πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη αναζητεί ομάδα στο εξωτερικό με προτίμηση στην Ιταλία, ενώ ο μάνατζέρ του εκτιμά πως σύντομα θα έρθει επίσημη πρόταση για την παραχώρησή του. Οι «πράσινοι» δείχνουν διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν με ένα ποσό της τάξεως των 2-3 εκατ. ευρώ.

Εφόσον τελικά πωληθεί ο Τζόρβας, πρώτη επιλογή για την αντικατάστασή του αποτελεί ο Μιχάλης Σηφάκης. Αν δεν είναι εφικτό να αποκτηθεί ο διεθνής γκολκίπερ του Άρη, τότε οι «πράσινοι» πιθανότατα θα στραφούν σε λύση από το εξωτερικό. Χωρίς να αποκλείεται να γίνει και η έκπληξη από την ελληνική αγορά (υπήρξαν φήμες για τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο της Κέρκυρας και τον Γιούργκεν Μάχο του Πανιωνίου).

Φεύγουν κι άλλοι

Θέμα χρόνου είναι να αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό κι άλλοι παίκτες. Όχι-σαν τον Αλέξη Τζόρβα-επειδή σκοπεύουν να αγωνιστούν στο εξωτερικό, αλλά επειδή έχουν απογοητεύσει με την παρουσία τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Νταμιάν Πλεσί, Λουίς Γκαρσία, Σίντνεϊ Γκοβού και Γιούρκας Σεϊταρίδης.

Αντίθετα, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής των Μαρσέλο Μάτος και Γκάμπριελ, ο πρώτος για να καλύψει το κενό του Ζιλμπέρτο Σίλβα και ο δεύτερος για να αποτελέσει μπακ-απ του Λουκά Βύντρα. Ωστόσο οι δύο παίκτες έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραμείνουν στη Βραζιλία, σε Μποταφόγκο και Γκρέμιο αντίστοιχα, και ήδη γίνεται προσπάθεια από τις ομάδες της Βραζιλίας να αγοράσουν τα δικαιώματά τους.

Αποχωρεί και ο Πατέρας;

Φήμες τις τελευταίες ώρες θέλουν τον Νικόλα Πατέρα να έχει πάρει απόφαση να μην έχει καμία εμπλοκή στο διοικητικό μέλλον του Παναθηναϊκού, πιθανώς ούτε και σε μετοχικό επίπεδο. Όπως και να έχει, οι προθέσεις όλων των μετόχων θα αποκαλυφθούν στο κρίσιμο για το μέλλον του συλλόγου ΔΣ της ερχόμενης Τρίτης.

Τοροσίδης: «Μετάνιωσα που έγινα κακό παράδειγμα…»

Τοροσίδης: «Μετάνιωσα που έγινα κακό παράδειγμα…» Photo: Action Images
Χωρίς να… μασήσει τα λόγια του και με σαφή διάθεση να κλείσει μία «κακή παρένθεση», όπως δήλωσε, της μέχρι τώρα καριέρας του, εμφανίστηκε ο Βασίλης Τοροσίδης, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι των «αιωνίων» και την ένταση που είχε πρωταγωνιστή τον ίδιο και Σεμπάστιαν Λέτο.

Αναλυτικά, ο Βασίλης Τοροσίδης είπε στην εφημερίδα GOAL NEWS:

«Ζήτησα συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου στην Εθνική ομάδα και μέσω αυτών ζήτησα και από τον Λέτο, παρότι πιστεύω ότι προκλήθηκα. Μετάνιωσα για ό,τι έγινε. Θέλω όλοι να καταλάβουν πως είμαι άνθρωπος και όχι μηχανή και ότι την ώρα του αγώνα η αδρεναλίνη ήταν στο κόκκινο. Δεν μου αρέσει να προκαλώ. Ό,τι συνέβη εκείνο το βράδυ ήταν ένα πάθημα που θα μου γίνει μάθημα και θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ζήτησα συγγνώμη διότι τέτοιες ενέργειες δεν φέρνουν κόσμο στα γήπεδα και απογοητεύουν τα μικρά παιδιά που μας έχουν πρότυπα. Άρα, δεν πρέπει να δίνω κακό παράδειγμα. Ήταν μία κακή παρένθεση. Ακόμα και αν προκλήθηκα, δεν δικαιολογείται η αντίδρασή μου. Επικοινώνησα με τον Καραγκούνη και μου είπε Βασίλη, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια λάθη. Σέβομαι απόλυτα αυτό που μου είπε ο αρχηγός της Εθνικής. Όποιος και να το έλεγε θα το σεβόμουν. Θέλω να πω ότι το περιβάλλον της Εθνικής είναι υγιές και μας βοηθά να ξεχνάμε όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Έβαλαν γκαζάκια στο σπίτι του Σκόκο!

Έβαλαν γκαζάκια στο σπίτι του Σκόκο! Photo: Action Images
Απίστευτο κι όμως… ελληνικό!

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (23/3), άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια έξω από το σπίτι του Νάτσο Σκόκο, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα, μαζί με τη σύζυγό του και το νεογέννητο μωρό τους!

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στην είσοδο της αυλής της διώροφης οικίας του Αργεντινού ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Οι γείτονες έτρεξαν αμέσως στο σημείο, ενώ οι πυροσβέστες, που έφτασαν εκεί λίγη ώρα αργότερα, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Προς το παρόν, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν έχει πάρει θέση για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, καθώς δεν έχει ενημερωθεί γι' αυτό…

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ...

“Σώζουν” το εφάπαξ του Δημοσίου με επιπλέον εισφορές και δάνεια

υπάλληλοι του Δημοσίου μαθαίνουν ότι για να μην καταρρεύσει το Ταμείο Πρόνοιας θα πρέπει να χάσουν κι άλλα χρήματα.


Το σχέδιο της Κυβέρνησης για να σωθεί το εφάπαξ είναι τριπλό. Πρώτα απ' όλα οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και που σήμερα καλύπτονται από το ΙΚΑ και δεν δικαιούνται εφάπαξ θα αρχίσουν να πληρώνουν εισφορά ώστε να εξοικονομηθούν περίπου 25 εκατομμύρια.

Βέβαια τα χρήματα αυτά μοιάζουν με ... σταγόνα στον ωκεανό των χρεών του Ταμείου και έτσι το δεύτερο βήμα θα είναι ένα δάνειο ύψους 350 εκατομμυρίων με ομόλογα του Δημοσίου, ενώ και η τρίτη... λύση θα είναι ένα ακόμη δάνειο 250 εκατομμυρίων, πάλι με ομόλογο...

Και τα δύο δάνεια θα βγουν από τα Ταμεία Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης... Με λίγα λόγια το χρέος θα κάνει “κύκλο” και έτσι άμεσα το πρόβλημα θα διογκωθεί και πάλι. Ξανά το εφάπαξ θα βρεθεί στον αέρα, ενισχύοντας τα σενάρια κατάργησης...

Θρίλερ με σύλληψη δύο αναρχικών με όπλα

δύο νεαρής ηλικίας ατόμων που δήλωσαν αναρχικοί και είχαν στην κατοχή τους 3 πιστόλια, αλλά κι ένα πυροκροτητή.


Έγκυρες πηγές σημείωναν ότι ο ένας από τους συλληφθέντες είχε υποστεί τη διαδικασία της ... φιλικής ανάκρισης από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής την περίοδο εξάρθρωσης του Επαναστατικού Αγώνα, γεγονός που επαύξησε το σχετικό θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αξιολόγησης και γι αυτό διατηρούνται χαμηλής έντασης τόνοι, έλεγαν στελέχη της αστυνομίας, μετά μάλιστα το δεδομένο ότι όσες φορές έσπευσαν κάποιοι να θριαμβολογήσουν έχοντας την πεποίθηση ότι κατάσχεσαν όπλα που διασυνδέονται με παλιότερες ενέργειες, γρήγορα διαψεύστηκαν από τα πορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Πάντως, η υπόθεση που ενδεχομένως ακόμη και μέχρι τώρα εξακολουθεί να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον της αντιτρομοκρατικής, εκτυλίχτηκε προχθές το απόγευμα στον Ωρωπό όταν δόθηκε στους ευρύτερα περιπολούντες αστυνομικούς σήμα για κλοπή ενός αυτοκινήτου.

Το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε κι ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη αρχικά σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής που λίγο αργότερα επεκτάθηκε και σε αγροτικούς, η οποία είχε άδοξο τέλος για τους φυγάδες όταν το όχημα τους ξέφυγε από τον έλεγχο στη διάρκεια ενός επικίνδυνου ελιγμού, με συνέπεια να πέσει πάνω σε δέντρο. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν πρώτα στο τοπικό τμήμα για τα διαδικαστικά και ακολούθως στην ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής.

Η υπόθεση άρχισε να περιπλέκεται αφενός όταν ερωτώμενοι οι δύο άνδρες ηλικίας 32 και 26 χρόνων δήλωσαν απερίφραστα αντιεξουασιαστές αρνούμενοι να πουν οτιδήποτε άλλο σε αστυνομικούς, αφετέρου μόλις διαπιστώθηκε πως οι μάρκες των όπλων που είχαν στην κατοχή τους, είναι ίδιες με αυτές των όπλων που είχαν στην κατοχή τους τα φερόμενα ως μέλη εξτρεμιστικών γκρουπ που κατά την αντιτρομοκρατική εξαρθρώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Του ερευνητικού ενδιαφέροντος βέβαια δεν εξέφυγε ο πυροκροτητής, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά εξαρτήματα στη συνδεσμολογία ενός εκρηκτικού μηχανισμού και η προσπάθεια που μέχρι χθες το βράδυ εξακολουθούσε να καταβάλλεται, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστά τα σχετικά αποτελέσματα, ήταν για να διαπιστωθεί αν ήταν της ίδιας παρτίδας με αυτούς που εντοπίστηκαν σε σπίτια στα οποία αποδόθηκε ο χαρακτήρας είτε της γιάφκας, είτε του κρησφύγετου.

Με συνοπτικές διαδικασίες και δίχως καμία χρονοτριβή, τα τρία πιστόλια μεταφέρθηκαν και μπήκαν κατά προτεραιότητα για επεξεργασία στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, για να διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, προκειμένου μέσα από τα σχετικά πορίσματα να προκύψει είτε αναβάθμιση, είτε … υποστολή του αντιτρομοκρατικού ενδιαφέροντος.

Ο εισαγγελέας στον οποίο οδηγήθηκαν τους άσκησε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή και οπλοκατοχή, καθώς τα τρία πιστόλια κι ο πυροκροτητής βρέθηκαν στο σπίτι ενός από τους συλληφθέντες, ενώ το πρωί θα οδηγηθούν στον ανακριτή για ν' απολογηθούν.

Αστυνομικές πηγές που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση εξακολουθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους, καθώς όπως “υποτονθορίζουν” καθοριστικής ή όχι σημασίας αναμένεται ν' αποδειχτεί ο βαλλιστικός έλεγχος των όπλων.Θύελλα για τα 30 δισ. στις τράπεζες


Εκρηξη στο Υπουργικό Συµβούλιο προκάλεσε χθες η πρόταση του υπουργού Οικονοµικών να παρασχεθούν εγγυήσεις στις τράπεζες για άλλα 30 δισ. ευρώ που θα λάβουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 100 δισ. φτάσουν συνολικά οι εγγυήσεις αυτές - σύµφωνα µε δήλωση του Ε. Βενιζέλου στη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης - χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ρευστότητα προς την ελληνική οικονοµία. Οµαδικά τα πυρά που δέχθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από σηµαντικό αριθµό υπουργών. Του ζητούσαν επιτακτικά εξηγήσεις γιατί φέρνει µια τέτοια πρόταση την στιγµή που οι τράπεζες έχουν προκαλέσει ασφυξία στην αγορά και δεν κινείται τίποτε, µε αποτέλεσµα να εντείνεται η ύφεση και να αυξάνεται η ανεργία.ΣΥΜΒΑΣΈΙΣ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος που έλαβε πρώτος τον λόγο µετά την πρόταση Παπακωνσταντίνου κάλεσε τον υπουργό να συνάψει για λογαριασµό του ∆ηµοσίου προγραµµατικές συµβάσεις µε καθεµία τράπεζα χωριστά, προκειµένου να εναρµονιστούν οι ανάγκες στήριξης του τραπεζικού συστήµατος µε τους στόχους της δηµοσιονοµικής πολιτικής και µε τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας, που είναι η ρευστότητα, η στήριξη των επιχειρήσεων, η προστασία των θέσεων εργασίας κ.ά. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε την πρόταση Βενιζέλου συµφώνησε και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και κατά τα φαινόµενα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υπογραφή αυτών των προγραµµατικών συµβάσεων µε τις τράπεζες.Κατά τον υπουργό Εθνικής Αµυνας, τα 100 δισ. ευρώ που συνολικά αποτελούν τις εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις τράπεζες δεν εγγράφονται ούτε στο χρέος ούτε στο έλλειµµα, είναι όµως ένα βάρος το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τη συνέχεια.Και σηµείωσε ότι το τραπεζικό σύστηµα θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά στις θυσίες στις οποίες υποβάλλεται το Ελληνικό ∆ηµόσιο και να ενισχύσει την πραγµατική οικονοµία, συµβάλλοντας στον περιορισµό της ύφεσης και τη στήριξη της ανάπτυξης.Εχει τη σηµασία του το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπουργοί ζήτησαν να διασφαλίσει το ∆ηµόσιο τα συµφέροντά του έναντι αυτών των εγγυήσεων που παρέχει για τα νέα 30 δισ. και παράλληλα να εξασφαλίσει µε κάθε τρόπο ότι τα χρήµατα δεν θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αλλά θα διοχετευτούν στην αγορά, η οποία βιώνει τραγικά την έλλειψη ρευστότητας.Από τις τοποθετήσεις υπουργών, αξιοσηµείωτη ήταν η παρέµβαση της υπουργού παιδείας Αννας ∆ιαµαντοπούλου η οποία δήλωσε ότι εφόσον οι τράπεζες λαµβάνουν τόσες εγγυήσεις θα πρέπει το κράτος να έχει και τα ανάλογα οφέλη από τη δική τους περιουσία. Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε ότι από τη στιγµή που το κράτος εγγυάται για τα 30 δισ. θα πρέπει να εξασφαλίσει µε δεσµευτικούς όρους ότι οι τράπεζες θα χρηµατοδοτήσουν την πραγµατική οικονοµία.Ιδιαίτερα επιθετικός µε τις τράπεζες εµφανίστηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής ο οποίος υπογράµµισε ότι ‘’δεν µπορεί το κράτος να εγγυάται για να κάνουν περιουσία οι τράπεζες”, και µίλησε για την ευθύνη της κυβέρνησης στην εικόνα που εµφανίζεται προς τα έξω, ότι υπακούει πειθήνια στις απαιτήσεις των τραπεζών και εν προκειµένω για τα 30 δισ.ΣΥΓΧΩΝΈΥΣΈΙΣ. Επίσης τάχθηκε υπέρ των συγχωνεύσεων των τραπεζών ως µέσου θωράκισης του τραπεζικού συστήµατος απέναντι στην κρίση. Εγινε γνωστό ότι στη διάρκεια της συζήτησης αποφασίστηκε να ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος των επιτρόπων πουέχουντοποθετηθεί στις τράπεζες προκειµένου να υπάρξει ρευστότητα προς την αγορά.Ψάχνουν για «υποβρύχιες» µίζες 55 εκατοµµυρίων ευρώ


Ενας πρώην υπουργός Εθνικής Αµυνας, ένας πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου, περισσότερα από 50 µη πολιτικά πρόσωπα, δεκάδες καταθέσεις σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και υπεράκτιες εταιρείες που φέρονταιότι χρησιµοποιήθηκαν ως «οχήµατα» γιατη διακίνηση µαύρου χρήµατος (οι Γερµανοί µιλούν για µίζες 55 εκατ. ευρώ που πληρώθηκαν στην Ελλάδα) βρίσκονται τους τελευταίους µήνες στο στόχαστρο της ∆ικαιοσύνης που ερευνά την υπόθεση για την προµήθεια τεσσάρων υποβρυχίων.ΠΈΡΙ ΈΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. Ο φάκελος για την επίµαχη σύµβαση – το ∆ηµόσιο φέρεται ότι ζηµιώθηκε µε εκατοµµύρια ευρώ – που υπεγράφη το έτος 2000, επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου, εστάλη χθες από τηνπροϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Ράικου στον Αρειο Πάγο προκειµένου να διαβιβαστεί στη Βουλή µε βάση τις διατάξεις του νόµου περί ευθύνης υπουργών. Το εισαγγελικό περισκόπιο έχει µέχρι σήµερα… κατοπτεύσει µόνο τη χρονική περίοδο 1998 - 2002, που συνδέεται µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ελληνικού ∆ηµοσίου και των γερµανικών εταιρειών HDW και Ferrostaal και τον προγραµµατισµό αντισταθµιστικών οφελών στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά που ποτέ δεν εκτελέστηκαν.∆ικαστικές πηγές επισηµαίνουν µε νόηµα ότιακόµα παραµένει χωρίς έλεγχο το δεύτερο µέρος της δικογραφίας από το έτος 2002 µέχρι και το 2010.Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες και για το σκέλοςαυτό της υπόθεσης, τότε οι εισαγγελείς του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος θα ελέγξουν ποινικά τον ρόλο και άλλων προσώπων.Σε ό,τι αφορά τη δικογραφία που δροµολογήθηκε ήδη µε προορισµό τη Βουλή και…δείχνει τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο, οι ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες έχουν πλέον παραγραφεί και µαζί µε αυτές το δικαίωµα της Πολιτείας νακινήσει εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.Οι αρµόδιοι εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν και για ποιους από εκείνους εις βάρος των οποίων ασκηθεί τελικά δίωξη θα… κλείσουν τα σύνορα µε την έκδοση διάταξης για την απαγόρευση εξόδου τους από τη χώρα.Το 100σέλιδο πόρισµα του Σ∆ΟΕ, που εστάλη την περασµένη Παρασκευή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αποτέλεσετο έναυσµα για να σταλούν οι κλήσεις στα 37 µη πολιτικά πρόσωπα και να διαβιβαστεί ο φάκελος στη Βουλή για τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο, επί των ηµερών του οποίου υπεγράφη η σύµβαση για τα υποβρύχια.Το γεγονός αυτό δεν ισοδυναµεί µε την ολοκλήρωση της έρευνας, όπως συνήθως συµβαίνει. Αντίθετα, οι εισαγγελείς του οικονοµικού τµήµατος περιµένουν τις απαντήσεις στο δεύτερο αίτηµα δικαστικής συνδροµής που έστειλαν στη Γερµανία, ζητώντας στοιχεία και για δυο λογαριασµούς µέσα από τους οποίους ενδέχεται να έχουν «σταθµεύσει» ύποπτα εµβάσµατα.

Μείωση των εξεταστικών περιόδων


ΈΙΣΑΓΩΓΗ Σέ ΣΧΟΛΈΣ αντί σε τµήµατα, µείωση των εξεταστικών περιόδων, περιορισµό του αριθµού µεταφερόµενων µαθηµάτων και δυνατότητα σπουδών µε βραδύτερους ρυθµούς για εργαζόµενους φοιτητές είναι ορισµένες από τις προτάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) όσον αφορά τις αλλαγές στα πανεπιστήµια. Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαµαντοπούλου, ο υφυπουργός ΓιάννηςΠανάρετος και ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ Αλ. Λυκουριώτης παρέδωσαν χθες στον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου τα συµπεράσµατα των συνεδριάσεων του ΕΣΥΠ ενόψει του νέου νόµου - πλαισίου για τη λειτουργία των πανεπιστηµίων. Οπως δήλωσε η Αννα Διαµαντοπούλου, ήδη γίνεται η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία στην οποία τα πορίσµατα του ΕΣΥΠ θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και το τελικό κείµενο θα δοθεί στη Βουλή. Πιθανότατα αυτό θα συµβεί µετά το Πάσχα.Ο κ. Λυκουριώτηςδήλωσε ότι στο ζήτηµα της εισαγωγής των νέων φοιτητών σε σχολή αντί σε τµήµα όπως σήµερα, υπήρξε ευρεία συναίνεση.Ταυτόχρονα όµως εκφράστηκαν προβληµατισµοί σχετικά µε το αδιάβλητο της µετάβασηςαπό το πρώτο προπαρασκευαστικό έτος στο δεύτερο και στο θέµα των υπαρχουσώνδοµών. Στο ζήτηµα του νέου διοικητικού µοντέλου των πανεπιστηµίων ωστόσο (σ.σ. τα περίφηµα Συµβούλια Διοίκησηςπου θα έχουν και εξωτερικάµέλη και θα λειτουργούν πλάι στιςΣυγκλήτους και στα οποία αντιδρούν πρυτάνεις και αρκετοί πανεπιστηµιακοί) εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις.Σηµειώνεται ότι το ΕΣΥΠ είναισυµβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης για θέµατα Παιδείας, που ιδρύθηκε από τον σηµερινό Πρωθυπουργό όταν ήταν υπουργός Παιδείας. Συµµετέχουν οι φορείς της εκπαίδευσης, τα κόµµατα, κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς. Ειδικά για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια το ΕΣΥΠ προτείνει: n Εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές αντί σε τµήµατα.n Κάθε πανεπιστήµιο να καθορίζει λεπτοµερή κριτήρια και προϋποθέσεις µετάβασης σε συγκεκριµένο τµήµα στο 2ο έτος.n Η µετάβαση να γίνεται χωρίς νέες εξετάσεις.n Θέσπιση αδιάβλητης διαδικασίας επιλογής από το 1ο στο 2ο έτος.Για τα Συµβούλια Διοίκησης των πανεπιστηµίων υπάρχουν τρεις απόψεις:n Να έχουν εποπτικέςαρµοδιότητες µε εσωτερικά καιεξωτερικά µέλη που θα αντλούν νοµιµοποίηση από ακαδηµαϊκή κοινότητα.n Να είναι όργανα ελέγχου άµεσα εκλεγµένα µε πλειοψηφία µελών από την ακαδηµαϊκή κοινότητα.n Να έχουν συµβουλευτικές αρµοδιότητες και τα εξωτερικά µέλη να επιλέγονται από τα ακαδηµαϊκά όργανα.

Πηγή:TaNea