Η ΔΗΜ.Α.Ρ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ


Οι ιδεολογικές εμμονές του ΔΝΤ και των συντηρητικών κύκλων της ΕΕ για τη σταθερή και μακροχρόνια εσωτερική υποτίμηση στην Ελλάδα θα είναι συστηματικά παρούσες και θα επανέρχονται εκβιαστικά  κάθε φορά που η χώρα θα αναμένει δόση χρηματοδότησης.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει ξεκάθαρο ότι η χώρα δεν αντέχει καμία νέα μείωση μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ανεργίας.