ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012


  •  Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα πρέπει να υποβληθούν στην ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ και ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ μέχρι 30/6/2012 μέτα την παράταση που πήρε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 82021/4247/2-4-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
  • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναγράφονται στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
  • Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μέχρι και την 19η Σεπτεμβρίου 2012, αφορούν τα προϊόντα του προγράμματος του έτους 2011 και δεν θα ληφθούν υπόψη για το πρόγραμμα του 2012. 
  •  
Με βάση την υπ’ αριθ.22830/2011 Κ.Υ.Α. για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των προϊόντων του έτους 2012 οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της Ενώσεώς μας θα πρέπει το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12000 ευρώ που προσαυξάνεται: κατά 30% για τη σύζυγο, κατά 30% για το πρώτο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, κατά 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται περαιτέρω κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ1ο ΠΑΙΔΙ2ο ΠΑΙΔΙ3ο ΠΑΙΔΙ4ο ΠΑΙΔΙ5ο ΠΑΙΔΙ6ο ΠΑΙΔΙ7ο ΠΑΙΔΙ8ο ΠΑΙΔΙΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΙΑΤΑ ή ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12,000.00 €30%30%30%40%40%40%40%40%40%50%40%
3,600 €3,600 €3,600 €4,800 €4,800 €4,800 €4,800 €4,800 €4,800 €6,000 €4,800 €
15,600 €19,200 €22,800 €27,600 €32,400 €37,200 €42,000 €46,800 €51,600 €